Changchun (CHN) Top 20 2019-2020

1000m Men

1 1.10,55 CHEN Enxue 陈恩学 MN4 CHN CHN China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛
Changchun (CHN) 12 January 2020
2 1.11,50 Alemasi KAHANBAI 阿勒玛斯 卡汉拜 MN3 CHN CHN China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛
Changchun (CHN) 11 January 2020
3 1.11,72 XU Fu 徐富 MSA CHN CHN China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛
Changchun (CHN) 11 January 2020
4 1.11,73 LIAN Ziwen 廉子文 MN2 CHN CHN China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛
Changchun (CHN) 11 January 2020
5 1.11,80 JIN Yanan (1997) 金亚男 MN3 CHN CHN China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛
Changchun (CHN) 11 January 2020
6 1.12,12 WANG Chen (2000) 王晨 MA2 CHN CHN China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛
Changchun (CHN) 12 January 2020
7 1.12,13 LIU An (1996) 刘安 MN4 CHN CHN China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛
Changchun (CHN) 11 January 2020
8 1.12,25 PR LIU Pengyu 刘鹏禹 MA2 CHN CHN Jilin Province Youth Competition
Changchun (CHN) 2 November 2019
9 1.12,31 LI Xuefeng 李雪峰 MSA CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 8 November 2019
10 1.12,35 YANG Fan (1996) 杨帆 MN4 CHN CHN China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛
Changchun (CHN) 12 January 2020
11 1.12,42 MA Xingguang 马兴光 MSA CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 8 November 2019
12 1.12,49 YANG Tao 杨涛 MN3 CHN CHN China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛
Changchun (CHN) 12 January 2020
13 1.12,57 DU Haonan 都浩楠 MN2 CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 8 November 2019
14 1.12,64 WANG Xuanjun 王宣钧 MN4 CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 8 November 2019
LIU An (1992) 刘安 MSA CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 8 November 2019
16 1.12,66 YUE Yuan 岳源 MN2 CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 8 November 2019
17 1.12,67 ZHOU Changsen 周昌森 MN2 CHN CHN China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛
Changchun (CHN) 12 January 2020
18 1.12,94 YU Yang (1999) 于杨 MN2 CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 8 November 2019
ZHANG Chuang (1996) 张闯 MN4 CHN CHN China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛
Changchun (CHN) 11 January 2020
20 1.12,99 MAO Tianze 毛天泽 MN1 CHN CHN China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛
Changchun (CHN) 12 January 2020

Native Language Names