Changchun (CHN) Top 20 2019-2020

1000m Ladies

1 1.17,91 JIN Jingzhu 金京珠 LSA CHN CHN China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛
Changchun (CHN) 12 January 2020
2 1.18,01 ZHAO Xin (1992) 赵欣 LSA CHN CHN China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛
Changchun (CHN) 12 January 2020
3 1.19,33 TIAN Ruining 田芮宁 LN4 CHN CHN China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛
Changchun (CHN) 11 January 2020
4 1.19,69 TAO Jiaying 陶嘉莹 LSA CHN CHN China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛
Changchun (CHN) 11 January 2020
5 1.19,97 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛
Changchun (CHN) 11 January 2020
6 1.20,51 PEI Chong 裴冲 LN4 CHN CHN China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛
Changchun (CHN) 11 January 2020
7 1.20,54 LI Sishan 李思杉 LN4 CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 9 November 2019
8 1.20,66 SHI Xiaoxuan 石晓璇 LN4 CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 9 November 2019
9 1.20,69 HAI Tiange 海天鸽 LA2 CHN CHN China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛
Changchun (CHN) 11 January 2020
10 1.21,51 ZHAO Yining 赵一宁 LN2 CHN CHN National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛
Changchun (CHN) 21 September 2019
11 1.21,55 SUN Nan 孙楠 LN2 CHN CHN China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛
Changchun (CHN) 12 January 2020
12 1.21,56 QIN Yangyang 秦阳阳 LN4 CHN CHN China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛
Changchun (CHN) 12 January 2020
13 1.21,64 BAI Dan 白丹 LN4 CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 9 November 2019
14 1.21,69 ZHANG Xin (1990) 张鑫 L30 CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 9 November 2019
15 1.21,83 PR SUN Xiaohan 孙小涵 LA2 CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 9 November 2019
16 1.22,08 LI Na (1993) 李娜 LSA CHN CHN China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛
Changchun (CHN) 12 January 2020
17 1.22,12 YANG Sining 杨思凝 LN1 CHN CHN China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛
Changchun (CHN) 11 January 2020
18 1.22,23 YANG Jie 杨杰 LN2 CHN CHN China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛
Changchun (CHN) 11 January 2020
19 1.22,54 QU Yi 曲艺 LSA CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 9 November 2019
20 1.22,68 WANG Yueyue 王月悦 LN4 CHN CHN National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛
Changchun (CHN) 21 September 2019
PR SUN Ning 孙宁 LC2 CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 9 November 2019

Native Language Names