Fall Classic 2018
Calgary (CAN)
21 - 23 September 2018

Ladies
Name          			500m 		1000m 		500m 		1000m 		3000m 		500m 		1500m 		
            			21 Sep 		21 Sep 		22 Sep 		22 Sep 		22 Sep 		23 Sep 		23 Sep 		
Pei, Chong       	LN3	CHN	38,66 	1  PR 	1.17,20	1  SB 	38,74 	1   	1.17,49	1   	    	    	    	    	2.00,76	11 SB 	
Kim, Min-Sun      	LN1	KOR	39,15 	2  SB 	    	    	39,40 	5   	1.19,00	5  SB 	    	    	    	    	    	    	
Kim, Hyun-Yung     	LSA	KOR	39,25 	3  SB 	1.21,37	15 SB 	39,20 	3  SB 	    	    	    	    	    	    	    	    	
Kim, Min-Ji (2000)   	LA2	KOR	39,72 	4  SB 	    	    	    	    	1.19,76	7  SB 	    	    	40,12 	3   	    	    	
McDougall, Brooklyn  	LN1	CAN	39,89 	5  SB 	1.19,38	7  SB 	    	    	    	    	4.39,61	28 SB 	    	    	    	    	
Hao, Jiachen      	LSA	CHN	39,93 	6  SB 	1.17,92	2  SB 	    	    	    	    	4.19,43	14   	    	    	2.00,35	8   	
Park, Chae-Eun     	LB1	KOR	40,05 	7  SB 	1.19,70	9  SB 	    	    	1.19,15	6  SB 	    	    	40,03 	2  SB 	    	    	
Yang, Sining      	LA2	CHN	40,11 	8  SB 	    	    	    	    	1.21,79	9  SB 	    	    	    	    	    	    	
Tao, Jiaying      	LSA	CHN	40,18 	9  PR 	1.18,91	5  SB 	    	    	    	    	4.13,37	4  PR 	    	    	2.01,56	14 SB 	
Chen, Xiangyu     	LA2	CHN	40,64 	10 PR 	1.18,79	4  SB 	    	    	    	    	4.14,02	5  SB 	40,52 	5  PR 	1.58,75	3  PR 	
Sin, Seung-Heun    	LB1	KOR	40,94 	11 SB 	1.23,79	22 SB 	40,92 	10 SB 	    	    	    	    	41,19 	7   	    	    	
Spence, Sara      	LN4	CAN	41,36 	12 SB 	    	    	    	    	1.22,48	10 SB 	    	    	    	    	2.08,65	27 SB 	
Kim, Min-Hui (2003)  	LB1	KOR	41,36 	12 SB 	1.22,84	19 PR 	    	    	1.23,21	11   	    	    	40,97 	6  SB 	    	    	
Poelzer, Keira     	LSA	CAN	41,49 	14 SB 	    	    	41,46 	12 SB 	    	    	    	    	    	    	    	    	
Yin, Qi        	LSA	CHN	41,54 	15 PR 	1.19,28	6  PR 	    	    	    	    	4.14,91	6  PR 	    	    	2.00,92	13 PR 	
Cho, Su-Yun      	LA1	KOR	41,75 	16 SB 	1.27,20	34 SB 	41,59 	13 PR 	    	    	    	    	41,56 	9  PR 	    	    	
Johnson, Sierra    	LN1	CAN	41,87 	17 SB 	    	    	    	    	1.25,31	13 SB 	    	    	    	    	2.11,83	39 SB 	
Kim, Myung-Ji     	LB2	KOR	42,08 	18 PR 	    	    	    	    	    	    	4.43,94	32 SB 	    	    	2.09,55	30 PR 	
Sanson, Gabrielle   	LA2	CAN	42,32 	19 SB 	    	    	    	    	    	DNS  	    	    	    	    	    	DNS  	
Kang, Na-Yoon     	LC1	KOR	42,42 	20 PR 	1.25,04	29   	42,33 	14 PR 	    	    	    	    	    	    	    	    	
Kim, Ha-Yun (2001)   	LB2	KOR	42,60 	21 PR 	    	    	    	    	    	    	4.26,22	16 PR 	    	    	2.07,59	25 PR 	
Lovell, Yuna      	LB2	CAN	42,75 	22 SB 	1.29,36	36 SB 	    	    	    	    	5.09,19	40 SB 	42,93 	10   	2.22,51	57 SB 	
Kim, Lee-Hyeon     	LB1	KOR	42,84 	23 PR 	1.23,71	21 PR 	    	    	    	    	4.37,33	25 PR 	    	    	2.10,66	35 PR 	
Zhang, Yuan (2000)   	LA1	CHN	42,95 	24 PR 	1.24,29	24   	    	    	    	    	4.32,14	20 PR 	    	    	2.10,87	36 PR 	
Yang, Jee-Hee     	LC1	KOR	43,15 	25 PR 	    	    	    	    	1.28,80	20 PR 	    	    	43,54 	12   	    	    	
Bourgeois, Anna    	LA2	CAN	43,47 	26 SB 	1.24,78	28 PR 	    	    	    	    	4.47,35	33 PR 	43,49 	11   	    	    	
White, Taylor     	LN3	CAN	43,67 	27 SB 	    	    	    	    	1.25,71	14 SB 	    	    	    	    	    	    	
Mitchell, Amanda    	LB2	CAN	43,76 	28 PR 	1.26,50	33 SB 	44,13 	19   	    	    	4.49,31	34 SB 	    	    	2.12,43	44 SB 	
Antifay, Martina    	LB1	CAN	44,11 	29 SB 	1.31,10	40 PR 	45,26 	27   	1.30,65	23 PR 	5.19,77	44 PR 	44,44 	14   	    	DQ   	
Weidemann, Lily    	LN1	CAN	44,37 	30 SB 	    	    	    	    	1.28,57	19 SB 	    	    	    	    	2.18,42	51 SB 	
Marshall, Annika    	LB1	CAN	44,37 	30 SB 	1.30,29	37 SB 	44,75 	25   	    	DNS  	5.04,71	38 PR 	44,88 	16   	2.19,55	53 SB 	
Coutu, Vanessa     	LA1	CAN	44,65 	32 SB 	1.31,24	41 SB 	44,39 	23 SB 	    	DNS  	5.27,34	46 SB 	44,47 	15   	2.25,22	59 SB 	
Hagen, Kiersten    	LN3	CAN	44,79 	33 SB 	    	    	    	    	1.26,73	16 SB 	    	    	    	    	2.11,90	41 SB 	
Bell, Hayleigh     	LN3	CAN	44,83 	34   	    	    	44,33 	22 SB 	    	DNS  	    	    	    	    	    	    	
Hall, Laura      	LB1	CAN	45,03 	35 PR 	1.29,18	35 PR 	44,90 	26 PR 	1.28,08	17 PR 	4.35,28	23 PR 	45,14 	17   	2.15,19	46 PR 	
Braun, Brooke     	LB1	CAN	45,24 	36 SB 	1.30,74	39 SB 	    	    	    	    	    	DNS  	    	    	    	    	
Scott, Olivia     	LN3	CAN	45,35 	37   	    	    	    	    	1.26,34	15 SB 	    	    	    	    	2.10,62	34 SB 	
Hannah, Ashley     	LN1	CAN	45,60 	38   	    	    	    	    	1.28,23	18 SB 	    	    	    	    	2.15,41	47 SB 	
Chase, Jasmine     	LN3	CAN	45,97 	39 SB 	    	    	    	    	1.29,16	21 SB 	    	    	    	    	    	    	
Seely, Madison     	LC2	CAN	46,54 	40 PR 	1.38,85	46 PR 	46,00 	30 PR 	    	    	5.20,67	45 PR 	46,17 	18   	    	    	
Uden, Yasmine     	LA2	CAN	46,93 	41 SB 	1.33,96	43 SB 	    	    	    	    	5.10,45	42 PR 	46,25 	19 SB 	2.26,64	60 SB 	
Bracha, Ceili     	LB1	CAN	46,97 	42 SB 	1.33,88	42 SB 	46,16 	31 SB 	    	DNS  	5.09,35	41 PR 	46,49 	20   	2.23,03	58 PR 	
Conrad, Jessica    	LN3	CAN	47,30 	43 PR 	1.30,47	38 PR 	    	    	    	    	4.38,12	27 PR 	47,32 	21   	2.17,20	49 SB 	
North, Hannah     	LC2	CAN	47,62 	44 PR 	1.36,72	44 PR 	55,93 	37   	1.37,61	24   	    	    	47,33 	22 PR 	2.29,23	61 PR 	
Kalyniuk, Tori     	LB1	CAN	48,24 	45 PR 	1.38,58	45 PR 	48,71 	34   	1.38,53	25 PR 	5.13,14	43 PR 	48,48 	24   	2.29,63	62 PR 	
Nguyen, Lan-Vi     	LC2	CAN	48,27 	46 PR 	1.39,67	47 PR 	    	    	    	    	5.37,18	47 PR 	    	    	2.36,19	65 SB 	
Dallaire, Shannon   	LB1	CAN	49,05 	47 SB 	1.40,27	48 SB 	48,17 	33 SB 	1.38,82	26 PR 	    	    	48,28 	23   	2.34,29	64 PR 	
Harrison, Heather   	LB1	CAN	51,04 	48 SB 	1.46,66	49 SB 	49,54 	35 SB 	1.43,76	27 SB 	    	    	49,54 	25 SB 	2.56,71	67 SB 	
Shmyr, Courtney    	LSA	CAN	    	DNS  	1.21,57	16 SB 	41,34 	11   	    	    	    	    	    	    	    	    	
Yang, Jie       	LN1	CHN	    	DNS  	    	    	    	    	    	DNS  	4.30,15	19 PR 	    	    	2.06,10	20 SB 	
Li, Dan (1994)     	LSA	CHN	    	    	1.18,16	3  SB 	    	    	    	    	4.15,23	7  SB 	    	    	1.59,32	5  SB 	
Kim, Dong-Hee     	LA1	KOR	    	    	1.19,53	8  PR 	    	    	    	    	4.29,81	18 SB 	    	    	2.06,87	22   	
Pearman, Maddison   	LN4	CAN	    	    	1.19,75	10   	    	    	    	    	    	    	    	    	2.01,98	15 SB 	
Hiller, Carolina    	LN3	CAN	    	    	1.20,33	11 SB 	    	    	    	    	    	    	    	    	2.06,66	21 SB 	
Zhan, Xue       	LSA	CHN	    	    	1.20,40	12   	40,46 	9  SB 	    	    	    	    	    	    	2.02,89	16 SB 	
Lee, Su-Youn (1998)  	LN1	KOR	    	    	1.20,61	13 PR 	    	    	    	    	    	    	    	    	2.10,11	31 PR 	
Maltais, Valerie    	LSA	CAN	    	    	1.20,72	14 PR 	    	    	    	    	4.15,91	9  PR 	    	    	    	    	
Scott, Alexa      	LA1	CAN	    	    	1.22,19	17 SB 	    	DNS  	    	    	    	    	    	    	    	    	
Sun, Xiaohan      	LA1	CHN	    	    	1.22,24	18 PR 	    	    	    	    	    	    	    	    	2.07,48	24 PR 	
Kent, Lindsey     	LN4	CAN	    	    	1.23,40	20   	    	    	    	    	    	    	    	    	2.07,15	23 SB 	
Feng, Qingqing     	LB2	CHN	    	    	1.24,08	23 SB 	    	    	    	    	4.28,76	17 PR 	    	    	2.08,34	26 PR 	
Jia, Xuan       	LA1	CHN	    	    	1.24,30	25 PR 	    	    	    	    	4.37,84	26 PR 	    	    	2.08,96	29 PR 	
Song, Yuxin      	LN2	CHN	    	    	1.24,46	26 PR 	    	    	    	    	4.42,95	30 PR 	    	    	2.11,89	40 PR 	
Hwang, Go-Eun     	LA1	KOR	    	    	1.24,69	27 PR 	    	    	    	    	    	    	    	    	2.16,95	48   	
Li, Shanshan      	LA1	CHN	    	    	1.25,69	30 SB 	    	    	    	    	4.36,44	24 PR 	    	    	2.12,09	42 SB 	
Sun, Wen        	LC1	CHN	    	    	1.25,87	31 PR 	42,48 	15 PR 	    	    	    	    	    	    	2.12,24	43   	
Wang, Xue       	LB2	CHN	    	    	1.26,11	32 PR 	43,56 	17 PR 	    	    	    	    	    	    	2.12,55	45   	
Christ, Kali      	LSA	CAN	    	    	    	DQ   	    	    	    	    	    	    	    	    	1.59,17	4  SB 	
Hudey, Marsha     	LSA	CAN	    	    	    	    	39,03 	2   	1.18,16	4   	    	    	    	    	    	    	
Irvine, Kaylin     	LSA	CAN	    	    	    	    	39,36 	4   	1.17,69	2   	    	    	    	    	2.00,56	10 SB 	
Nam, Ye-Won      	LN4	KOR	    	    	    	    	39,86 	6  SB 	1.17,69	2  PR 	    	    	39,71 	1  SB 	    	    	
Lyu, Jingyao (2000)  	LA1	CHN	    	    	    	    	40,12 	7  PR 	    	    	    	    	40,32 	4   	    	    	
Kim, Min-Jo      	LN1	KOR	    	    	    	    	40,41 	8  SB 	    	DNS  	    	    	    	    	    	    	
Nedeljakova, Zuzana  	LB2	CAN	    	    	    	    	43,25 	16 PR 	1.29,42	22 SB 	    	    	    	    	2.21,55	56 SB 	
Dumouchel, Danielle  	LN1	CAN	    	    	    	    	43,71 	18 SB 	1.24,16	12 SB 	    	    	    	    	2.10,26	32 SB 	
Johnson, Molly     	LA1	CAN	    	    	    	    	44,23 	20 SB 	    	    	5.08,38	39 SB 	    	    	2.20,69	55 SB 	
McNeely, Kayla     	LA2	CAN	    	    	    	    	44,32 	21 SB 	    	    	4.43,85	31 SB 	44,06 	13 SB 	    	    	
Freitag, Rachel    	LA1	CAN	    	    	    	    	44,65 	24 PR 	    	    	4.51,60	35 PR 	    	    	2.17,52	50 PR 	
Javra, Emma      	LA2	CAN	    	    	    	    	45,76 	28 SB 	    	    	5.03,94	37 SB 	    	    	2.19,79	54 SB 	
Brunn, Hannah     	LN1	CAN	    	    	    	    	45,85 	29 SB 	    	    	    	DNS  	    	    	    	DNS  	
Annecca, Alexa     	LA2	CAN	    	    	    	    	46,43 	32 SB 	    	    	4.53,92	36 SB 	    	    	2.19,39	52 SB 	
Nguyen, Giang-Vi    	LB1	CAN	    	    	    	    	52,89 	36 PR 	1.51,49	28 PR 	    	    	    	    	2.44,62	66 PR 	
Wang, Jing (2003)   	LC2	CHN	    	    	    	    	    	    	1.21,61	8  PR 	    	    	41,47 	8   	    	    	
Weidemann, Isabelle  	LN4	CAN	    	    	    	    	    	    	    	    	4.04,87	1  SB 	    	    	1.59,46	7  SB 	
Blondin, Ivanie    	LSA	CAN	    	    	    	    	    	    	    	    	4.05,75	2  SB 	    	    	1.55,72	1  SB 	
Han, Mei        	LN2	CHN	    	    	    	    	    	    	    	    	4.08,15	3  SB 	    	    	1.56,90	2  PR 	
Morrison, Keri     	LSA	CAN	    	    	    	    	    	    	    	    	4.15,29	8  SB 	    	    	1.59,45	6  SB 	
Jeon, Ye-Jin      	LSA	KOR	    	    	    	    	    	    	    	    	4.16,65	10 SB 	    	    	2.04,93	18 SB 	
Lim, Jung-Soo     	LSA	KOR	    	    	    	    	    	    	    	    	4.16,84	11 SB 	    	    	2.03,10	17 SB 	
Park, Ji-Woo      	LN1	KOR	    	    	    	    	    	    	    	    	4.16,99	12 SB 	    	    	2.00,86	12 SB 	
McCluskey, Abigail   	LN3	CAN	    	    	    	    	    	    	    	    	4.18,40	13 SB 	    	    	2.00,46	9  SB 	
Park, Do-Young     	LSA	KOR	    	    	    	    	    	    	    	    	4.20,02	15 SB 	    	    	2.10,98	37 SB 	
Meng, Xingchen     	LN1	CHN	    	    	    	    	    	    	    	    	4.32,17	21   	    	    	2.08,83	28 SB 	
Kim, Yoon-Ji      	LB1	KOR	    	    	    	    	    	    	    	    	4.32,20	22 PR 	    	    	2.05,51	19 PR 	
Hong, Eun-Gyul     	LA1	KOR	    	    	    	    	    	    	    	    	4.40,11	29 SB 	    	    	2.11,19	38 SB 	
Wiebe, Janelle     	LA2	CAN	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	DNS  	    	    	
Feng, Jingyang     	LA1	CHN	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	2.10,28	33 PR 	
Carlisle, Elizabeth  	LSA	CAN	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	2.31,58	63 SB 	

Men
Name          			500m 		1000m 		5000m 		500m  		1000m 		500m  		1500m 		
            			21 Sep 		21 Sep 		21 Sep 		22 Sep 		22 Sep 		23 Sep 		23 Sep 		
Chung, Jae-Woong    	MN1	KOR	35,56 	1  SB 	1.09,80	1  SB 	    	    	35,70 	3   	    	    	    	    	    	    	
Cha, Min-Kyu      	MSA	KOR	35,60 	2  SB 	    	    	    	    	35,69 	2   	1.10,73	5  SB 	    	    	    	    	
Kim, Young-Jin (1995) 	MSA	KOR	35,71 	3  SB 	1.10,59	2  SB 	    	    	    	    	    	    	35,67 	4  SB 	    	    	
Noh, Joon-Soo     	MN4	KOR	35,94 	4  SB 	    	    	    	    	36,91 	15   	1.11,08	8  SB 	    	    	    	    	
Kim, Seong-Kyu (1992) 	MSA	KOR	36,12 	5  SB 	    	    	    	    	36,00 	6  SB 	1.13,75	27 SB 	    	    	    	    	
Park, Seong-Hyeon (1999)	MA2	KOR	36,13 	6  SB 	    	    	    	    	36,05 	7  SB 	1.10,81	6  SB 	36,13 	6   	    	    	
Kim, Han-Song     	MN3	KOR	36,69 	7  SB 	    	    	    	    	36,44 	9  SB 	1.12,46	21 SB 	    	    	    	    	
Howe, Connor      	MA2	CAN	36,73 	8  SB 	    	    	7.02,90	37 SB 	    	    	    	DNS  	    	    	    	    	
Roth, Frank      	MA1	CAN	36,74 	9  SB 	    	    	7.18,61	54 PR 	37,07 	19   	1.14,01	33 SB 	    	    	    	    	
Lee, Byung-Hoon    	MB1	KOR	36,93 	10 SB 	1.13,98	15   	    	    	    	    	1.13,51	25   	36,48 	8  SB 	    	    	
Wang, Senze      	MN2	CHN	37,11 	11 SB 	    	    	    	    	    	    	1.16,12	50 SB 	    	    	    	    	
Chen, Guang      	MSA	CHN	37,23 	12 PR 	    	    	7.09,90	44 PR 	    	    	1.13,93	32 PR 	37,10 	15 PR 	1.53,04	42 PR 	
Lian, Ziwen      	MN1	CHN	37,30 	13 PR 	    	    	    	    	    	    	1.12,33	19 PR 	    	    	1.52,17	37 PR 	
Liebzeit, Christian  	MN3	CAN	37,45 	14 SB 	    	    	    	    	    	    	1.13,89	30 SB 	    	    	    	DNS  	
Lim, Ye-Hyuk      	MN1	KOR	37,46 	15 SB 	1.14,27	17 SB 	    	    	    	    	1.14,35	37   	37,11 	16 SB 	    	    	
Miller, Cody (1994)  	MSA	CAN	37,49 	16 SB 	    	    	    	    	    	    	1.15,52	43 SB 	37,95 	23   	    	    	
Bloemen, Ted-Jan    	M30	CAN	37,65 	17 SB 	    	    	6.21,10	1  SB 	    	    	    	    	37,43 	20 SB 	1.47,00	3  SB 	
Telizyn, Joshua    	MB2	CAN	37,69 	18 SB 	1.14,89	18 PR 	    	    	    	    	1.14,08	34 PR 	37,27 	18 PR 	1.58,58	71 PR 	
Deibert, Jack     	MA1	CAN	37,75 	19 PR 	    	    	6.56,02	33 SB 	37,54 	22 PR 	    	    	37,38 	19 PR 	    	    	
Wang, Zhaoxun     	MB2	CHN	37,81 	20 SB 	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	1.58,95	74 PR 	
Jang, Seo-Jin     	MB1	KOR	37,88 	21 PR 	1.14,99	20 PR 	    	    	37,88 	23 PR 	    	    	    	    	1.57,19	63 PR 	
Xu, Fu         	MN4	CHN	37,90 	22 PR 	    	    	7.18,25	53 PR 	    	    	1.13,84	29 PR 	    	    	1.52,80	41 PR 	
Wang, Zhentian     	MN3	CHN	37,97 	23 PR 	    	    	7.02,58	35 PR 	    	    	    	    	    	    	1.53,51	44 PR 	
Johnson, Anders    	MN2	CAN	38,03 	24 SB 	    	    	    	    	    	    	1.16,57	54 SB 	    	    	2.00,21	79 SB 	
Coderre, Paul     	MA2	CAN	38,14 	25 PR 	    	    	    	    	    	    	1.14,92	40 SB 	    	    	1.54,18	53 PR 	
Hurtubise, Jonah    	MN2	CAN	38,15 	26 SB 	    	    	    	    	    	    	1.15,05	42 SB 	    	    	1.53,95	51 PR 	
Guo, Peng       	MSA	CHN	38,22 	27 PR 	1.14,19	16 PR 	    	    	    	    	1.15,64	45   	38,21 	26 PR 	    	DQ   	
Himbeault, Gibson   	MN1	CAN	38,35 	28   	    	    	    	    	    	    	1.14,34	36   	38,12 	24 SB 	    	    	
Brant, Max       	MA2	CAN	38,42 	29 SB 	    	    	    	    	    	    	1.17,14	56 SB 	38,48 	31   	    	    	
Liu, Ao        	MN1	CHN	38,43 	30 PR 	1.15,85	21 PR 	    	    	38,25 	28 PR 	1.16,03	47   	38,42 	30   	1.59,51	76   	
in 't Veld, Kai    	MB2	NED	38,49 	31   	1.14,92	19   	    	    	38,14 	26   	1.14,20	35   	    	    	1.53,84	50 SB 	
Ullett, Hunter     	MA1	CAN	38,53 	32 PR 	    	    	    	DNS  	38,42 	29 PR 	1.18,44	61 SB 	    	    	    	    	
Zhao, Lei (1999)    	MA2	CHN	38,55 	33 PR 	1.16,10	22 PR 	    	    	38,12 	25 PR 	    	    	    	    	1.59,48	75 PR 	
Koots, Simon      	MN4	CAN	38,63 	34 SB 	    	    	    	    	    	    	1.15,55	44 SB 	    	    	1.55,07	54 SB 	
Lee, Yun-Geon     	MA1	KOR	38,67 	35 PR 	1.18,84	31 PR 	    	    	    	    	    	DNS  	38,94 	35   	    	    	
Park, Jun-Ho (2000)  	MA1	KOR	38,73 	36 SB 	1.16,58	23   	    	    	    	    	1.16,07	48 PR 	38,39 	29 PR 	    	    	
Holzer, Hobbes     	MB2	CAN	38,78 	37 PR 	1.18,49	30 SB 	    	    	39,24 	41   	    	DNS  	    	    	    	DNS  	
Yoo, Jae-Won      	MA1	KOR	38,90 	38 SB 	1.17,69	28 PR 	    	    	38,89 	37 SB 	1.17,83	57   	38,94 	35   	1.59,66	77 PR 	
Kim, Tae-Wan      	MC2	KOR	39,09 	39 PR 	1.18,05	29 PR 	    	    	38,94 	38 PR 	    	    	38,75 	34 PR 	    	    	
Hathaway, Joshua    	MA2	CAN	39,11 	40 PR 	    	    	6.55,98	32 SB 	    	    	1.16,09	49 PR 	    	    	    	    	
Hanson, Kieran     	MB1	CAN	39,21 	41 PR 	1.17,07	24 PR 	    	    	38,75 	34 PR 	1.16,31	51 PR 	38,53 	32 PR 	1.58,70	72 PR 	
Pollock, Sam      	MN4	CAN	39,36 	42 SB 	1.17,63	27 SB 	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	
Hartleb, Tyler     	MN2	CAN	39,41 	43 SB 	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	
Kim, Ju-Yeong     	MA2	KOR	39,42 	44 PR 	    	    	    	    	39,30 	42 PR 	1.17,87	58 PR 	39,58 	38   	    	    	
Hrynchuk, John     	MN2	CAN	39,87 	45 SB 	    	    	    	    	    	    	1.17,13	55 SB 	    	    	1.58,00	68 SB 	
Heit, Brad       	MB2	CAN	39,94 	46 PR 	    	    	7.47,63	60 PR 	40,58 	51   	1.20,71	69 SB 	    	    	    	DNS  	
Krabben, Max      	MB1	CAN	40,30 	47 PR 	1.23,60	38 SB 	    	    	40,48 	49   	    	    	40,58 	43   	2.07,38	96 PR 	
Witkowski, Kaeden   	MB2	CAN	40,37 	48 PR 	    	    	8.21,34	64 SB 	40,12 	45 PR 	1.20,84	70 PR 	40,12 	39 PR 	2.07,24	95 PR 	
Horst, Alexander    	MSA	CAN	40,55 	49 SB 	    	    	    	    	40,26 	47 SB 	    	    	    	DNS  	    	    	
Guliov, Nicholas    	MB1	CAN	40,84 	50 SB 	1.21,93	35 SB 	    	    	40,15 	46 PR 	1.20,01	66 PR 	40,39 	41   	2.06,46	92 SB 	
Ruel, Dakotah     	MB1	CAN	40,88 	51 PR 	1.23,67	39 SB 	    	    	41,66 	56   	1.21,79	72 PR 	41,30 	45   	2.05,13	91 PR 	
Jeong, Yeon-Ho     	MB1	KOR	41,25 	52 PR 	1.23,08	36 PR 	    	    	40,52 	50 PR 	    	DNS  	40,53 	42   	2.07,21	94 PR 	
Lee, Jung-Hun     	MC2	KOR	41,91 	53 PR 	1.23,53	37 PR 	    	    	    	    	    	    	41,77 	47 PR 	    	    	
Mong, Adam       	MB1	CAN	42,44 	54 PR 	1.28,31	47 PR 	    	    	43,20 	66   	1.28,57	86   	42,90 	50   	    	DNS  	
Cai, Hongxu      	MN2	CHN	42,59 	55   	1.24,42	40   	    	    	    	    	1.22,21	73 PR 	    	    	2.07,20	93 PR 	
Comfort, Joshua    	MB1	CAN	42,64 	56 PR 	1.26,15	41 PR 	    	    	42,02 	58 PR 	1.24,17	76 PR 	    	    	2.10,20	98 PR 	
Ahmed, Zain Syed    	MSA	CAN	42,70 	57   	    	    	7.54,24	61 SB 	43,00 	63   	1.26,00	79 SB 	    	    	    	    	
Zhao, Hui       	MA2	CHN	42,77 	58 PR 	1.21,77	33 PR 	    	    	41,27 	53 PR 	1.20,10	67 PR 	    	    	2.03,13	87 PR 	
Rubuliak, Jacob    	MB1	CAN	42,84 	59 SB 	1.21,89	34 PR 	7.16,87	51 PR 	41,66 	56 PR 	1.21,52	71 PR 	42,07 	48   	2.02,51	86 PR 	
Wright, Jackson    	MB2	CAN	43,07 	60 SB 	1.27,32	44 PR 	    	    	43,00 	63 SB 	1.27,48	81   	43,10 	52   	2.13,94	103 SB 	
Krueger, Jacob     	MB2	CAN	43,25 	61 SB 	1.26,65	42 SB 	    	    	42,90 	62 SB 	1.27,50	82   	43,29 	53   	2.14,32	104 SB 	
Farquharson, Jared   	MB2	CAN	43,54 	62 PR 	1.27,71	45 PR 	    	    	    	    	    	    	42,80 	49 PR 	2.13,33	100 PR 	
Benn, Nate       	MC2	CAN	44,06 	63 PR 	1.29,99	49 PR 	    	    	42,86 	61 PR 	1.30,06	88   	43,08 	51   	2.19,08	110 PR 	
Knihniski, Dylan    	MA1	CAN	44,24 	64 SB 	    	DNS  	8.46,46	65 SB 	43,01 	65 SB 	1.25,77	78 SB 	    	    	    	DQ   	
Dallaire, Liam     	MB1	CAN	45,31 	65 SB 	1.28,28	46 PR 	    	    	44,71 	69 SB 	1.27,26	80 PR 	    	    	2.15,30	106 PR 	
Thomas, Cameron    	MC2	CAN	45,38 	66 PR 	1.31,42	50 PR 	    	    	44,51 	68 PR 	1.27,97	85 PR 	44,12 	56 PR 	2.16,28	109 PR 	
Sewell, Logan     	MB2	CAN	45,80 	67 SB 	1.29,34	48 PR 	    	    	    	    	1.29,67	87   	43,56 	54 PR 	    	    	
Chen, Enxue      	MN3	CHN	    	DNS  	    	    	7.14,58	48 PR 	    	DQ   	1.10,59	4  SB 	36,62 	11 SB 	1.49,97	22 SB 	
Kim, Jin-Su (1992)   	MSA	KOR	    	    	1.10,74	3  SB 	    	    	    	    	1.10,58	3  SB 	    	    	1.47,92	9  SB 	
Jean, Olivier     	M35	CAN	    	    	1.10,78	4  SB 	    	    	36,99 	17 PR 	    	    	    	    	1.48,83	13 SB 	
Langelaar, Tyson    	MN1	CAN	    	    	1.11,40	5  SB 	    	    	    	    	1.11,26	10 SB 	    	    	1.48,19	12 SB 	
Liu, An (1992)     	MSA	CHN	    	    	1.11,46	6  SB 	    	    	35,73 	4  SB 	    	    	    	    	    	    	
Kim, Tae-Yun      	MSA	KOR	    	    	1.11,49	7  SB 	    	    	    	    	    	    	35,46 	2  SB 	    	    	
Kim, Jun-Ho      	MN4	KOR	    	    	1.11,50	8  SB 	    	    	35,20 	1  SB 	    	    	35,54 	3   	    	    	
Neufeld, Jess     	MSA	CAN	    	    	1.11,98	9  SB 	    	    	    	    	1.11,65	12 SB 	    	    	    	    	
Nagy, Konrád      	MSA	HUN	    	    	1.12,48	10 SB 	    	    	    	    	1.11,89	14 SB 	    	    	1.48,13	11 SB 	
Sun, Xin        	MN2	CHN	    	    	1.13,12	11 SB 	    	    	37,20 	21 SB 	    	    	    	    	1.55,31	56 SB 	
Oh, Sang-Hun      	MA1	KOR	    	    	1.13,48	12 PR 	    	    	37,16 	20 PR 	1.13,30	24 PR 	37,24 	17   	    	    	
Chi, Wenguang     	MB2	CHN	    	    	1.13,58	13 PR 	    	    	    	    	    	    	    	    	1.53,54	45 SB 	
Woo, Sun-Myung     	MN1	KOR	    	    	1.13,81	14 SB 	    	    	    	    	1.13,91	31   	    	    	1.54,10	52 SB 	
Doyon, Marc-André   	MA1	CAN	    	    	1.17,32	25 SB 	7.39,80	59 SB 	38,65 	32 SB 	1.17,90	59   	38,64 	33 SB 	2.00,86	82 PR 	
Oh, Yun-Seong     	MB2	KOR	    	    	1.17,62	26   	    	    	38,79 	36 SB 	1.16,49	53 PR 	38,33 	28 PR 	    	    	
Jun, Kyu-Dam      	MC1	KOR	    	    	1.21,26	32 PR 	    	    	    	    	    	    	    	    	2.16,11	107 PR 	
Han, Ji-Woong     	MB2	KOR	    	    	1.26,66	43 PR 	    	    	    	    	1.25,51	77 PR 	    	    	2.10,61	99 PR 	
Golden, Mark      	MN1	CAN	    	    	    	DNS  	    	    	38,61 	31 PR 	    	DNS  	38,96 	37   	    	    	
Belchos, Jordan    	M30	CAN	    	    	    	    	6.23,42	2  SB 	    	    	    	    	    	    	1.47,81	7  PR 	
Fish, Graeme      	MN2	CAN	    	    	    	    	6.23,71	3  PR 	    	    	    	    	    	    	1.51,52	32 SB 	
Mayeur, Hayden     	MN2	CAN	    	    	    	    	6.30,89	4  PR 	    	    	    	    	    	    	1.47,83	8  PR 	
Muller, Kaleb     	MN1	CAN	    	    	    	    	6.34,62	5  PR 	38,03 	24   	    	    	    	    	1.50,81	28 SB 	
Weidemann, Jake    	MN3	CAN	    	    	    	    	6.35,53	6  PR 	36,89 	14 SB 	1.11,68	13 SB 	    	    	1.49,46	17 SB 	
Wu, Yu         	MN2	CHN	    	    	    	    	6.38,23	7  SB 	36,99 	17 PR 	1.12,41	20 SB 	36,95 	14 PR 	1.48,00	10 SB 	
Um, Cheon-Ho      	MSA	KOR	    	    	    	    	6.38,92	8  SB 	    	    	    	    	    	    	1.49,64	20 SB 	
Oh, Hyun-Min      	MN2	KOR	    	    	    	    	6.40,70	9  SB 	    	    	    	    	    	    	1.47,29	4  PR 	
Ahn, Kon-Hyu      	MB2	KOR	    	    	    	    	6.41,69	10 PR 	39,49 	43 PR 	    	    	    	    	1.52,23	38 PR 	
Ko, Byung-Wook     	MSA	KOR	    	    	    	    	6.41,78	11 SB 	    	    	    	    	    	    	1.51,16	29 SB 	
Moon, Hyun-Woong    	MSA	KOR	    	    	    	    	6.42,09	12 SB 	    	    	    	    	    	    	1.49,44	16 SB 	
Lee, Jin-Yeong     	MSA	KOR	    	    	    	    	6.42,30	13 SB 	    	    	    	    	    	    	1.49,59	18 SB 	
Takada, Mamoru     	MN2	JPN	    	    	    	    	6.42,37	14 SB 	    	    	    	    	    	    	1.47,45	6  PR 	
Shen, Hanyang     	MN1	CHN	    	    	    	    	6.43,24	15 SB 	    	    	1.12,28	18 PR 	    	    	1.49,87	21 SB 	
Wang, Shiwei      	MN3	CHN	    	    	    	    	6.43,33	16 SB 	36,72 	12 SB 	1.11,93	15 PR 	36,67 	12 SB 	1.49,26	15 SB 	
Kim, Tae-Hoon     	MSA	KOR	    	    	    	    	6.44,56	17 SB 	    	    	    	    	    	    	1.50,61	26 SB 	
Hong, Sung-Bin     	MA2	KOR	    	    	    	    	6.45,89	18 SB 	40,38 	48 SB 	    	    	    	    	1.55,11	55 PR 	
Seo, Jeong-Su     	MSA	KOR	    	    	    	    	6.51,46	19 SB 	    	    	    	    	    	    	1.52,33	39   	
Zhu, Jiayao      	MSA	CHN	    	    	    	    	6.51,60	20 SB 	    	    	    	    	    	    	1.50,25	23 PR 	
Yu, Jiawei       	MA1	CHN	    	    	    	    	6.51,66	21 PR 	    	    	1.14,68	39 PR 	38,16 	25 PR 	1.53,66	46 PR 	
Park, Jun-Hyeong    	MA1	KOR	    	    	    	    	6.52,53	22 SB 	    	    	    	    	    	    	1.52,14	36 PR 	
Choi, Young-Yoon    	MB2	KOR	    	    	    	    	6.53,55	23 PR 	    	    	    	    	    	    	1.51,56	34 PR 	
Chung, Yang-Hun    	MA2	KOR	    	    	    	    	6.53,57	24 SB 	    	    	    	    	    	    	1.51,39	30 PR 	
Lee, Hae-Young     	MA2	KOR	    	    	    	    	6.54,23	25 SB 	    	    	    	    	    	    	1.51,72	35 SB 	
Kim, Cheol-Min     	MSA	KOR	    	    	    	    	6.54,25	26 SB 	    	    	    	    	    	    	1.47,44	5  SB 	
Kim, Yun-Jae      	MSA	KOR	    	    	    	    	6.54,90	27 PR 	    	    	    	    	    	    	1.56,37	60 PR 	
Laxton, Matthew    	MN1	CAN	    	    	    	    	6.55,30	28 SB 	38,19 	27 SB 	    	    	    	    	1.53,82	49 SB 	
Zhao, Zhipeng     	MN3	CHN	    	    	    	    	6.55,58	29 PR 	    	    	    	    	    	    	    	    	
Kim, Byung-Joon    	MSA	KOR	    	    	    	    	6.55,93	30 SB 	    	    	    	    	    	    	1.51,55	33 SB 	
Ning, Zhongyan     	MA2	CHN	    	    	    	    	6.55,94	31   	    	    	1.09,84	1  PR 	36,07 	5  SB 	1.46,09	1  NRJ	
Meline, Thomas     	MSA	FRA	    	    	    	    	6.56,63	34 SB 	38,50 	30 SB 	    	    	    	    	1.53,19	43 SB 	
So, Han-Jae      	MSA	KOR	    	    	    	    	7.02,88	36 SB 	    	    	    	    	    	    	1.50,42	25 SB 	
Cha, Ui-Ryun      	MB1	KOR	    	    	    	    	7.03,22	38 PR 	    	    	    	DNS  	    	    	1.55,75	59 PR 	
Chung, Jae-Won     	MA1	KOR	    	    	    	    	7.03,54	39   	    	    	    	    	    	    	    	    	
Li, Jin        	MN1	CHN	    	    	    	    	7.03,80	40 PR 	    	    	    	    	    	    	    	    	
Ma, Xingguang     	MSA	CHN	    	    	    	    	7.04,22	41 PR 	    	    	1.13,66	26 PR 	38,21 	26 PR 	1.50,61	26 PR 	
Lee, Ju-Nyeong     	MB2	KOR	    	    	    	    	7.05,72	42 PR 	    	    	    	    	    	    	1.57,30	65 PR 	
Yoon, Seok-Jung    	MN2	KOR	    	    	    	    	7.09,10	43 SB 	    	    	    	    	    	    	1.49,63	19 SB 	
Jeong, Woo-Seok    	MB2	KOR	    	    	    	    	7.12,08	45 SB 	    	    	1.14,92	40 PR 	    	    	1.55,53	57 PR 	
Ko, Eun-Woo      	MYA	KOR	    	    	    	    	7.12,29	46 PR 	    	    	1.20,35	68 PR 	    	    	2.01,87	85 PR 	
Kim, Young-Bin     	MC2	KOR	    	    	    	    	7.13,38	47 PR 	    	    	    	    	    	    	1.57,27	64 PR 	
Du, Haonan       	MN1	CHN	    	    	    	    	7.14,72	49 PR 	    	    	1.13,79	28 PR 	37,51 	21 PR 	1.53,67	47 PR 	
Eshete, Darius     	M30	AUS	    	    	    	    	7.15,51	50 SB 	41,13 	52 SB 	    	    	    	    	1.59,97	78 SB 	
Wang, Ye        	MA1	CHN	    	    	    	    	7.17,25	52 PR 	    	    	    	    	    	    	1.58,74	73 PR 	
Hovey, Caleb      	MN2	CAN	    	    	    	    	7.19,94	55 PR 	    	DNS  	1.18,06	60 SB 	    	    	2.00,48	80 SB 	
Nam, Cheul-Hwan    	MA1	KOR	    	    	    	    	7.20,88	56 PR 	    	    	    	    	    	    	1.58,03	69 PR 	
Park, Sung-Yun     	MC2	KOR	    	    	    	    	7.23,34	57 PR 	    	    	1.18,61	62 PR 	    	    	2.01,41	84 PR 	
Gao, Yanfei      	MN3	CHN	    	    	    	    	7.39,12	58 PR 	    	    	1.14,65	38 PR 	37,74 	22 PR 	1.56,38	61 PR 	
Stevenson, Jordan   	MA2	CAN	    	    	    	    	8.04,80	62 SB 	44,24 	67 SB 	    	    	    	    	2.13,81	102 SB 	
Xin, Xing       	MB2	CHN	    	    	    	    	8.15,56	63 SB 	    	    	    	    	    	    	1.58,42	70 SB 	
O'Brien, Dawson    	MA2	CAN	    	    	    	    	    	DQ   	38,78 	35 PR 	    	    	    	    	1.57,36	66 PR 	
Junio, Gilmore     	MSA	CAN	    	    	    	    	    	    	35,82 	5  SB 	1.11,18	9  SB 	35,42 	1  SB 	    	    	
Graham, Jacob     	MN4	CAN	    	    	    	    	    	    	36,10 	8  SB 	1.11,34	11   	    	    	1.51,44	31 SB 	
Woods, Connor     	MSA	CAN	    	    	    	    	    	    	36,48 	10 SB 	1.12,14	17 SB 	36,26 	7  SB 	    	    	
Deckert, Sam      	MSA	CAN	    	    	    	    	    	    	36,57 	11 SB 	1.10,93	7  SB 	    	    	1.50,25	23 SB 	
Emin, Cooper      	MN2	CAN	    	    	    	    	    	    	36,85 	13   	    	    	36,75 	13   	    	    	
Ross, Jeff       	MN3	CAN	    	    	    	    	    	    	36,96 	16 SB 	1.12,62	22 SB 	36,61 	10 SB 	    	DNF  	
Liu, Chunsheng     	MB2	CHN	    	    	    	    	    	    	38,65 	32 PR 	    	    	    	    	2.04,25	88 SB 	
Bouma, Noah      	MA2	CAN	    	    	    	    	    	    	39,04 	39 PR 	1.15,77	46 PR 	    	    	1.55,69	58 PR 	
Lacroix, Zachary    	MA1	CAN	    	    	    	    	    	    	39,22 	40 PR 	1.19,71	65 SB 	    	    	2.04,58	89 SB 	
Scutchings, Matthew  	MA2	CAN	    	    	    	    	    	    	39,69 	44 PR 	1.18,87	63 PR 	    	    	2.00,71	81 PR 	
Zhao, Yankun      	MC2	CAN	    	    	    	    	    	    	41,33 	54 PR 	1.24,09	75 PR 	40,86 	44 PR 	2.14,81	105 PR 	
Lee, Jeong-Hyun    	M30	CAN	    	    	    	    	    	    	41,46 	55 SB 	    	    	    	    	    	    	
Waddington, Keagan   	MC2	CAN	    	    	    	    	    	    	42,24 	59 SB 	1.23,46	74 PR 	41,58 	46 PR 	2.07,93	97 PR 	
Jacobsen, Kaleb    	MB1	CAN	    	    	    	    	    	    	42,58 	60 PR 	1.30,18	89 PR 	    	    	    	    	
Zawada, Zack      	MB2	CAN	    	    	    	    	    	    	45,01 	70 SB 	1.27,81	83 SB 	43,63 	55 PR 	2.13,64	101 SB 	
Black, Robert     	M55	AUS	    	    	    	    	    	    	45,16 	71 SB 	1.27,83	84 SB 	45,04 	57 SB 	2.16,20	108 SB 	
Nguyen, Nam      	M50	CAN	    	    	    	    	    	    	47,54 	72 PR 	1.38,68	90 PR 	    	    	2.35,69	111 PR 	
Blonski, Bill     	M45	CAN	    	    	    	    	    	    	1.15,01	73 SB 	2.30,89	91 SB 	1.16,61	58   	3.46,36	112 SB 	
Kim, Young-Ho     	M30	KOR	    	    	    	    	    	    	    	    	1.10,49	2  SB 	    	    	    	    	
Zhou, Changsen     	MN1	CHN	    	    	    	    	    	    	    	    	1.12,06	16 PR 	36,58 	9  SB 	    	    	
Hiller, Nicolas    	MN3	CAN	    	    	    	    	    	    	    	    	1.13,28	23   	    	    	1.52,48	40 SB 	
Wang, Zihao      	MB2	CHN	    	    	    	    	    	    	    	    	1.16,46	52 PR 	    	    	1.56,94	62   	
Cho, Yeong-Jun (2005) 	MYA	KOR	    	    	    	    	    	    	    	    	1.18,89	64 PR 	40,18 	40 PR 	2.00,97	83 PR 	
Halyk, Max       	MA2	CAN	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	DNS  	    	    	
Kole, Tim       	MSA	NED	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	DNS  	2.05,01	90 PR 	
Kim, Min-Seok (1999)  	MN1	KOR	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	1.46,51	2  SB 	
Joo, Hyong-Jun     	MSA	KOR	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	1.49,22	14 SB 	
Yin, Jiaqi       	MN2	CHN	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	1.53,67	47 SB 	
Gong, Tianhong     	MN1	CHN	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	1.57,94	67 PR