Time Trials

Calgary (CAN)25 August 2018 Source: results.oval.ucalgary.ca

500m Men 25 August 2018

Rank Name Country Time
1 NING Zhongyan 宁忠岩 MA2 CHN CHN 36,50 SB
2 CHEN Enxue 陈恩学 MN3 CHN CHN 36,95 SB
3 WU Yu 吴宇 MN2 CHN CHN 37,03 PR SB
4 KAHANBAI Alemasi 卡汉拜阿勒玛斯 MN2 CHN CHN 37,12 SB
5 XU Chenglong 徐承龙 MN4 CHN CHN 37,28 SB
6 ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MSA CHN CHN 37,34 SB
7 REN Jiahui 任佳辉 MN1 CHN CHN 37,71 SB
8 SHEN Hanyang 沈晗扬 MN1 CHN CHN 38,02 SB
9 JIN Yanan (1997) 金亚男 MN2 CHN CHN 38,04 SB
10 ZHOU Bin 周斌 MN3 CHN CHN 38,32 SB
11 TUERSONGHAN Dasituer 吐尔松汗达斯吐尔 MSA CHN CHN 38,38 SB
12 YU Jiawei MA1 CHN CHN 38,68 PR SB
13 XIAKAINI Aerchenghazi 夏开尼阿尔成哈孜 MN4 CHN CHN 38,80 SB
14 GAO Yanfei MN3 CHN CHN 39,11 PR SB
15 YIN Qi LSA CHN CHN 42,34 PR SB
16 Max KRABBEN MB1 CAN CAN 42,81 SB
DNS WANG Zhentian 王震天 MN3 CHN CHN DNS
DNF WANG Shiwei 王世伟 MN3 CHN CHN DNF

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men 25 August 2018

Rank Name Country Time
1 MA Xinxuan MN1 CHN CHN 1.17,46 PR SB
2 JIANG Yuelin M? CHN CHN 1.19,95 PR SB
3 WANG Zhengyang M? CHN CHN 1.21,74 PR SB
DNS Max KRABBEN MB1 CAN CAN DNS

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Men 25 August 2018

Rank Name Country Time
1 NING Zhongyan 宁忠岩 MA2 CHN CHN 1.51,16 SB
2 JIN Yanan (1997) 金亚男 MN2 CHN CHN 1.51,59 SB
3 WU Yu 吴宇 MN2 CHN CHN 1.51,93 SB
4 CHEN Enxue 陈恩学 MN3 CHN CHN 1.52,33 SB
5 YU Jiawei MA1 CHN CHN 1.53,72 PR SB
6 SHEN Hanyang 沈晗扬 MN1 CHN CHN 1.56,46 SB
7 YIN Qi LSA CHN CHN 2.03,89 PR SB
DNS Max KRABBEN MB1 CAN CAN DNS
DNS WANG Shiwei 王世伟 MN3 CHN CHN DNS
DNS WANG Zhentian 王震天 MN3 CHN CHN DNS
DQ GAO Yanfei MN3 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Men 25 August 2018

Rank Name Country Time
1 MA Xinxuan MN1 CHN CHN 4.05,79 PR SB
2 JIANG Yuelin M? CHN CHN 4.19,34 PR SB
3 WANG Zhengyang M? CHN CHN 4.22,47 PR SB
4 MA Xingguang MSA CHN CHN 4.24,19 PR SB
5 CHEN Guang MSA CHN CHN 4.24,44 PR SB
6 GUO Peng MSA CHN CHN 4.30,62 PR SB
7 ZHANG Yuan (2000) LA1 CHN CHN 4.39,85 PR SB
DQ DU Haonan MN1 CHN CHN DQ
DQ XU Fu MN4 CHN CHN DQ
DQ LIU Ao MN1 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m (2) Men 25 August 2018

Rank Name Country Time
1 TUERSONGHAN Dasituer 吐尔松汗达斯吐尔 MSA CHN CHN 3.51,44 SB
2 XIAKAINI Aerchenghazi 夏开尼阿尔成哈孜 MN4 CHN CHN 3.52,02 PR SB
3 KAHANBAI Alemasi 卡汉拜阿勒玛斯 MN2 CHN CHN 3.52,20 SB
4 ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MSA CHN CHN 3.59,08 SB
5 XU Chenglong 徐承龙 MN4 CHN CHN 3.59,70 SB
6 REN Jiahui 任佳辉 MN1 CHN CHN 4.01,23 PR SB
7 ZHOU Bin 周斌 MN3 CHN CHN 4.02,42 SB
8 MA Xingguang MSA CHN CHN 4.16,23 PR SB
9 DU Haonan MN1 CHN CHN 4.19,03 PR SB
10 CHEN Guang MSA CHN CHN 4.22,86 PR SB
11 GUO Peng MSA CHN CHN 4.31,23
12 LIU Ao MN1 CHN CHN 4.32,76 PR SB
13 ZHANG Yuan (2000) LA1 CHN CHN 4.35,43 PR SB
DQ XU Fu MN4 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names