China Cup Final

Urumqi (CHN)23 - 25 March 2018Source: skating.sport.org.cn

1500m Men23 March 2018

1 Alemasi Kahanbai MN1 CHNCHN 1.45,77 TR PR SB
2 Yanan Jin (1997) MN1 CHNCHN 1.46,68 PR SB
3 Zhongyan Ning MA1 CHNCHN 1.46,94 PR SB
4 Yu Wu MN1 CHNCHN 1.46,95 PR SB
5 Dasituer Tuersonghan MN4 CHNCHN 1.47,94
6 Shiwei Wang MN2 CHNCHN 1.48,00 PR SB
7 Yiming Liu MN4 CHNCHN 1.48,18
8 Chenglong Xu MN3 CHNCHN 1.48,71
9 Aerchenghazi Xiakaini MN3 CHNCHN 1.49,02
10 Rehati Baoerjiang MSA CHNCHN 1.49,83 PR SB
11 Enxue Chen MN2 CHNCHN 1.49,95
12 Xin Sun MN1 CHNCHN 1.49,99
13 Zhibo Cui MA2 CHNCHN 1.50,33 PR SB
14 Fan Yang (1996) MN2 CHNCHN 1.50,55 SB
15 Bailin Li MSA CHNCHN 1.50,80
16 Chengrui Zhang MN2 CHNCHN 1.50,90 PR SB
17 Chuang Zhang MN2 CHNCHN 1.51,00 SB
18 Bin Zhou MN2 CHNCHN 1.51,13
19 Hui Fan MA1 CHNCHN 1.51,19 PR SB
20 Wenguang Chi MB1 CHNCHN 1.51,68 PR SB
21 Chenxu Du MA1 CHNCHN 1.52,46 PR SB
22 Mengran Yang MN1 CHNCHN 1.52,48 SB
23 Sixing Chen MN3 CHNCHN 1.52,79 PR SB
24 Tianze Mao M? CHNCHN 1.53,35
25 Ming Zhang MB2 CHNCHN 1.53,77 PR SB
26 Hao Rong M? CHNCHN 1.54,74 SB
27 Xiaolong Sui MA1 CHNCHN 1.55,50
28 Dongsheng Yang MB1 CHNCHN 1.56,11
29 Yong Yao MB2 CHNCHN 1.56,49 SB
30 Zilong Wang MB1 CHNCHN 1.57,57 SB
31 Guowei Yang MB2 CHNCHN 1.57,76

TR - Track Record, PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Men24 March 2018

1 An Liu (1996) MN2 CHNCHN 35,02 SB
2 Tao Yang MN1 CHNCHN 35,14
3 Kaibo Hou MB2 CHNCHN 35,34
4 Bochen Cong MSA CHNCHN 35,50 PR SB
5 Xuanjun Wang MN2 CHNCHN 35,61
6 Yang Yang MB2 CHNCHN 35,76
7 Xuefeng Li MN4 CHNCHN 35,79 SB
8 Yanan Jin (1997) MN1 CHNCHN 35,81 PR SB
9 Yutong Xu M? CHNCHN 35,90 SB
10 Chen Wang (2000) MB2 CHNCHN 36,02 PR SB
11 Jiawei Yan M? CHNCHN 36,07
12 Rui Wang MA1 CHNCHN 36,08
13 Yu Tian MSA CHNCHN 36,12
14 Zhongyan Ning MA1 CHNCHN 36,13
15 Senze Wang MN1 CHNCHN 36,25 PR SB
16 Chenglong Xu MN3 CHNCHN 36,38 SB
17 Zhongsheng Mu MSA CHNCHN 36,44
18 Yongtao Huang MN3 CHNCHN 36,45
19 Yuan Yue M? CHNCHN 36,50 SB
20 Zixun Sun MA2 CHNCHN 36,76
21 Bailin Li MSA CHNCHN 36,81(2)
22 Sixing Chen MN3 CHNCHN 36,81(7)
23 Haolun Li MA2 CHNCHN 1.06,44
DQ Enxue Chen MN2 CHNCHN
WDR Yu Tang MA1 CHNCHN

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Men (2)24 March 2018

1 Tao Yang MN1 CHNCHN 34,94
2 An Liu (1996) MN2 CHNCHN 35,02
3 Kaibo Hou MB2 CHNCHN 35,10 PR SB
4 Xuanjun Wang MN2 CHNCHN 35,25 PR SB
5 Yutong Xu M? CHNCHN 35,43 PR SB
6 Bochen Cong MSA CHNCHN 35,55
7 Jiawei Yan M? CHNCHN 35,63 PR SB
8 Chen Wang (2000) MB2 CHNCHN 35,77 PR SB
9 Rui Wang MA1 CHNCHN 35,81(3) PR SB
10 Yang Yang MB2 CHNCHN 35,81(8)
11 Xuefeng Li MN4 CHNCHN 35,85
12 Senze Wang MN1 CHNCHN 35,92 PR SB
13 Zhongyan Ning MA1 CHNCHN 35,94 PR SB
14 Yu Tian MSA CHNCHN 35,97(3)
15 Yongtao Huang MN3 CHNCHN 35,97(7) SB
16 Yanan Jin (1997) MN1 CHNCHN 36,05
17 Yuan Yue M? CHNCHN 36,21 PR SB
18 Chenglong Xu MN3 CHNCHN 36,24 SB
19 Haolun Li MA2 CHNCHN 36,31
20 Zixun Sun MA2 CHNCHN 36,32 PR SB
21 Sixing Chen MN3 CHNCHN 36,61 PR SB
22 Enxue Chen MN2 CHNCHN 36,85
23 Yu Tang MA1 CHNCHN 37,02
24 Zhongsheng Mu MSA CHNCHN 38,62

PR - Personal Record, SB - Season Best

5000m Men24 March 2018

1 Dasituer Tuersonghan MN4 CHNCHN 6.34,23
2 Alemasi Kahanbai MN1 CHNCHN 6.37,96
3 Rehati Baoerjiang MSA CHNCHN 6.39,49 PR SB
4 Hanyang Shen MA2 CHNCHN 6.39,98
5 Yu Wu MN1 CHNCHN 6.41,11
6 Jiafan Zhu (1993) MSA CHNCHN 6.43,48 SB
7 Bin Zhou MN2 CHNCHN 6.44,08
8 Zhibo Cui MA2 CHNCHN 6.45,12 SB
9 Yanzhe Xu MN1 CHNCHN 6.46,51 PR SB
10 Yiming Liu MN4 CHNCHN 6.46,53
11 Pengfei Gao MN4 CHNCHN 6.52,55 SB
12 Jiahui Ren M? CHNCHN 6.53,96 SB
13 Jiaxin Guan M? CHNCHN 6.55,56 PR SB
14 Teenbuli Yerken M? CHNCHN 6.56,06 PR SB
15 Xihao Han MA1 CHNCHN 6.57,22 PR SB
16 Aerchenghazi Xiakaini MN3 CHNCHN 7.01,29
17 Qiaozhi Li MA2 CHNCHN 7.02,70 SB
18 Chuang Chen M? CHNCHN 7.03,91 PR SB
19 Zhenquan Lu MA1 CHNCHN 7.06,05
20 Xiaolong Sui MA1 CHNCHN 7.12,93
21 Dongsheng Yang MB1 CHNCHN 7.15,74
22 Haiping Feng MN2 CHNCHN 7.16,75

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men25 March 2018

1 Tao Yang MN1 CHNCHN 1.09,92
2 Yanan Jin (1997) MN1 CHNCHN 1.10,28
3 Zhongyan Ning MA1 CHNCHN 1.10,35 PR SB
4 Xuanjun Wang MN2 CHNCHN 1.10,40 PR SB
5 Bailin Li MSA CHNCHN 1.10,42
6 Alemasi Kahanbai MN1 CHNCHN 1.10,56 SB
7 An Liu (1996) MN2 CHNCHN 1.10,73
8 Chen Wang (2000) MB2 CHNCHN 1.10,77 PR SB
9 Chenglong Xu MN3 CHNCHN 1.11,07 SB
10 Xin Sun MN1 CHNCHN 1.11,10
11 Tianze Mao M? CHNCHN 1.11,15 PR SB
12 Enxue Chen MN2 CHNCHN 1.11,17
13 Fan Yang (1996) MN2 CHNCHN 1.11,21 SB
14 Hao Rong M? CHNCHN 1.11,26 PR SB
15 Yongtao Huang MN3 CHNCHN 1.11,52 SB
16 Yutong Xu M? CHNCHN 1.11,84(1) SB
17 Chengrui Zhang MN2 CHNCHN 1.11,84(2) PR SB
18 Yuan Yue M? CHNCHN 1.12,14 PR SB
19 Chuang Zhang MN2 CHNCHN 1.12,69 SB
20 Yong Yao MB2 CHNCHN 1.13,16 SB
21 Senze Wang MN1 CHNCHN 1.13,42 SB
22 Sixing Chen MN3 CHNCHN 1.14,34
23 Menglin Liu MN4 CHNCHN 1.15,14
DQ Xuefeng Li MN4 CHNCHN

PR - Personal Record, SB - Season Best

Index

Table Views

Samalogs

Ladies

Men

Text-Only

SpeedskatingResults.com on Facebook