China - Junior Championships 2015

Harbin (CHN)5 - 6 December 2014 Source: skating.sport.org.cn

500m Ladies 5 December 2014

Rank Name Country Time
1 SUN Nan LB1 CHN CHN 40,20
2 LIN Xue LC2 CHN CHN 40,39
3 ZHANG Lina LB2 CHN CHN 40,54
4 SHI Xiaoxuan LA1 CHN CHN 40,76
5 TANG Wen LA2 CHN CHN 40,90
6 QIN Yangyang LA1 CHN CHN 40,99
7 HAN Mei LB2 CHN CHN 41,16
8 HAN Miao LA2 CHN CHN 41,22
9 BAI Dan LA1 CHN CHN 41,26 SB
10 MA Xu LA1 CHN CHN 41,40
11 WU Shuangshuang LA2 CHN CHN 41,44
12 YANG Xiaohui LC2 CHN CHN 41,61
13 LI Guangying LC2 CHN CHN 41,87
14 ZHAO Yining LB1 CHN CHN 41,89
15 JIN Lilan L? CHN CHN 41,92 SB
16 ZHAO Xueqing LC2 CHN CHN 42,10
17 LYU Bing LC2 CHN CHN 42,33(2)
18 LI Shuang (1997) LB2 CHN CHN 42,33(9)
19 TIAN Yu LA1 CHN CHN 42,34
20 PEI Chong LA1 CHN CHN 42,40
21 XIAO Wei LC2 CHN CHN 42,41
22 YANG Sining LC2 CHN CHN 42,65
23 WANG Jian LB2 CHN CHN 42,72
24 ZHANG Huiwen LB2 CHN CHN 42,87
25 ZHAO Shuang LC2 CHN CHN 42,89
26 LI He (1996) LA1 CHN CHN 42,91 SB
27 LAI Jiahui LB1 CHN CHN 42,92 PR SB
28 TIAN Ruining LA1 CHN CHN 42,96
29 ZHANG Lu (2000) LC2 CHN CHN 43,06
30 GUO Na LB2 CHN CHN 43,19
31 ZHANG Han (1) L? CHN CHN 43,22
32 WANG Jiaxin LC2 CHN CHN 43,40
33 XI Dongxue LB1 CHN CHN 43,41
34 XU Xinxin LB1 CHN CHN 43,43
35 SUN Yingyuan L? CHN CHN 43,44
36 LI Ziyang LB2 CHN CHN 43,49
37 AI Di LB1 CHN CHN 43,51 PR SB
38 ZHANG Wenjuan LA2 CHN CHN 43,52 SB
39 YANG Jie LB1 CHN CHN 43,53
40 LIU Naiyi L? CHN CHN 43,54
41 GAO Yue LB2 CHN CHN 43,91
42 WANG Xintong LB2 CHN CHN 44,49
43 QI Jinming LB1 CHN CHN 44,61
44 SONG Xiangyi LB2 CHN CHN 44,84
45 CHEN Xiangyu LC2 CHN CHN 44,98 PR SB
46 QIU Yuehua L? CHN CHN 45,20 PR SB
47 LI Meiqi LC2 CHN CHN 45,34 PR SB
48 LUO Jing L? CHN CHN 45,81 SB
49 MA Wenjing L? CHN CHN 45,87
50 WU Yueting LC2 CHN CHN 46,03 PR SB
51 WANG Leyao LB1 CHN CHN 46,20 PR SB
52 SUN Huawen LB2 CHN CHN 46,36 PR SB
53 WEI Yurong LB2 CHN CHN 47,20 PR SB
54 WANG Yan (2000) LC2 CHN CHN 47,35 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Ladies 5 December 2014

Rank Name Country Time
1 SUN Nan LB1 CHN CHN 2.04,49
2 HAN Mei LB2 CHN CHN 2.06,18 PR SB
3 SHI Xiaoxuan LA1 CHN CHN 2.06,88 PR SB
4 LIN Xue LC2 CHN CHN 2.07,72 PR SB
5 WU Shuangshuang LA2 CHN CHN 2.08,32
6 MA Xu LA1 CHN CHN 2.10,13
7 XI Dongxue LB1 CHN CHN 2.10,45
8 TIAN Ruining LA1 CHN CHN 2.10,51
9 ZHANG Huiwen LB2 CHN CHN 2.11,62
10 ZHAO Xueqing LC2 CHN CHN 2.11,77
11 SUN Yingyuan L? CHN CHN 2.11,82 PR SB
12 TANG Wen LA2 CHN CHN 2.11,87 SB
13 BAI Dan LA1 CHN CHN 2.11,93
14 JIN Lilan L? CHN CHN 2.12,13 SB
15 LI Guangying LC2 CHN CHN 2.12,55
16 GUO Na LB2 CHN CHN 2.13,19
17 ZHANG Wenjuan LA2 CHN CHN 2.13,53 SB
18 LI Shuang (1997) LB2 CHN CHN 2.13,60 SB
19 TIAN Yu LA1 CHN CHN 2.13,64 SB
20 ZHAO Yining LB1 CHN CHN 2.13,83
21 WANG Jian LB2 CHN CHN 2.14,02
22 YANG Sining LC2 CHN CHN 2.14,21
23 CHEN Xiangyu LC2 CHN CHN 2.14,43 PR SB
24 QIN Yangyang LA1 CHN CHN 2.14,60 SB
25 LAI Jiahui LB1 CHN CHN 2.14,84
26 LYU Bing LC2 CHN CHN 2.15,08
27 ZHAO Shuang LC2 CHN CHN 2.15,76
28 LI He (1996) LA1 CHN CHN 2.15,81 SB
29 XIAO Wei LC2 CHN CHN 2.15,99 SB
30 SONG Xiangyi LB2 CHN CHN 2.16,62
31 LIU Naiyi L? CHN CHN 2.16,99
32 AI Di LB1 CHN CHN 2.17,07(2) PR SB
32 LUO Jing L? CHN CHN 2.17,07(2)
34 XU Xinxin LB1 CHN CHN 2.17,68
35 GAO Yue LB2 CHN CHN 2.18,07
36 ZHANG Han (1) L? CHN CHN 2.18,15
37 HAN Miao LA2 CHN CHN 2.18,36
38 YANG Xiaohui LC2 CHN CHN 2.19,05
39 ZHANG Lu (2000) LC2 CHN CHN 2.19,72 PR SB
40 WU Yueting LC2 CHN CHN 2.19,99
41 YANG Jie LB1 CHN CHN 2.20,06
42 QIU Yuehua L? CHN CHN 2.20,20 PR SB
43 PEI Chong LA1 CHN CHN 2.20,56 SB
44 ZHANG Lina LB2 CHN CHN 2.20,73 SB
45 QI Jinming LB1 CHN CHN 2.21,07
46 WANG Xintong LB2 CHN CHN 2.21,22
47 MA Wenjing L? CHN CHN 2.21,25 PR SB
48 LI Meiqi LC2 CHN CHN 2.22,19 PR SB
49 LI Ziyang LB2 CHN CHN 2.23,52 PR SB
50 SUN Huawen LB2 CHN CHN 2.24,57 PR SB
51 WANG Leyao LB1 CHN CHN 2.25,31 PR SB
52 WANG Yan (2000) LC2 CHN CHN 2.27,44 PR SB
53 WANG Jiaxin LC2 CHN CHN 2.30,05 SB
54 WEI Yurong LB2 CHN CHN 2.35,75 SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Ladies 6 December 2014

Rank Name Country Time
1 SUN Nan LB1 CHN CHN 1.19,96
2 LIN Xue LC2 CHN CHN 1.21,72
3 SHI Xiaoxuan LA1 CHN CHN 1.22,36
4 MA Xu LA1 CHN CHN 1.22,54
5 WU Shuangshuang LA2 CHN CHN 1.23,33
6 TANG Wen LA2 CHN CHN 1.23,38 SB
7 BAI Dan LA1 CHN CHN 1.23,76
8 HAN Mei LB2 CHN CHN 1.23,85
9 JIN Lilan L? CHN CHN 1.24,66 SB
10 QIN Yangyang LA1 CHN CHN 1.24,86
11 ZHAO Xueqing LC2 CHN CHN 1.24,97
12 TIAN Ruining LA1 CHN CHN 1.25,44
13 ZHANG Huiwen LB2 CHN CHN 1.25,64 PR SB
14 XI Dongxue LB1 CHN CHN 1.25,65
15 LI Guangying LC2 CHN CHN 1.25,93
16 LI Shuang (1997) LB2 CHN CHN 1.26,17
17 SUN Yingyuan L? CHN CHN 1.26,29 PR SB
18 LAI Jiahui LB1 CHN CHN 1.26,64 PR SB
19 ZHAO Yining LB1 CHN CHN 1.26,69
20 XIAO Wei LC2 CHN CHN 1.26,76 SB
21 PEI Chong LA1 CHN CHN 1.26,80
22 GUO Na LB2 CHN CHN 1.26,98 SB
23 YANG Sining LC2 CHN CHN 1.27,02
24 LI He (1996) LA1 CHN CHN 1.27,21 SB
25 HAN Miao LA2 CHN CHN 1.27,28
26 ZHANG Lina LB2 CHN CHN 1.27,30
27 TIAN Yu LA1 CHN CHN 1.27,32
28 ZHANG Wenjuan LA2 CHN CHN 1.27,59 SB
29 ZHAO Shuang LC2 CHN CHN 1.27,60
30 ZHANG Han (1) L? CHN CHN 1.27,67
31 YANG Xiaohui LC2 CHN CHN 1.27,96
32 LIU Naiyi L? CHN CHN 1.28,05(4)
33 LYU Bing LC2 CHN CHN 1.28,05(6) SB
34 AI Di LB1 CHN CHN 1.28,21 PR SB
35 ZHANG Lu (2000) LC2 CHN CHN 1.28,30 PR SB
36 CHEN Xiangyu LC2 CHN CHN 1.28,31 PR SB
37 XU Xinxin LB1 CHN CHN 1.28,53
38 YANG Jie LB1 CHN CHN 1.28,86 SB
39 SONG Xiangyi LB2 CHN CHN 1.29,15 PR SB
40 LI Ziyang LB2 CHN CHN 1.30,11
41 LUO Jing L? CHN CHN 1.30,15 PR SB
42 WANG Xintong LB2 CHN CHN 1.31,14
43 WU Yueting LC2 CHN CHN 1.31,15
44 WANG Jiaxin LC2 CHN CHN 1.31,78
45 QI Jinming LB1 CHN CHN 1.31,85
46 LI Meiqi LC2 CHN CHN 1.32,38 PR SB
47 GAO Yue LB2 CHN CHN 1.32,53 SB
48 QIU Yuehua L? CHN CHN 1.32,70 PR SB
49 MA Wenjing L? CHN CHN 1.33,21 PR SB
50 SUN Huawen LB2 CHN CHN 1.34,61 PR SB
51 WANG Leyao LB1 CHN CHN 1.35,45 PR SB
52 WANG Yan (2000) LC2 CHN CHN 1.36,63 PR SB
53 WEI Yurong LB2 CHN CHN 1.38,41 PR SB
DQ WANG Jian LB2 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Ladies 6 December 2014

Rank Name Country Time
1 HAN Mei LB2 CHN CHN 4.27,53
2 SUN Nan LB1 CHN CHN 4.31,32
3 LIN Xue LC2 CHN CHN 4.38,05 PR SB
4 SHI Xiaoxuan LA1 CHN CHN 4.38,89 PR SB
5 TIAN Ruining LA1 CHN CHN 4.39,12
6 BAI Dan LA1 CHN CHN 4.43,48
7 WU Shuangshuang LA2 CHN CHN 4.43,67
8 XI Dongxue LB1 CHN CHN 4.43,82
9 SUN Yingyuan L? CHN CHN 4.44,74
10 MA Xu LA1 CHN CHN 4.46,47 SB
11 LI Guangying LC2 CHN CHN 4.46,95
12 TANG Wen LA2 CHN CHN 4.47,29 SB
13 ZHANG Huiwen LB2 CHN CHN 4.49,16
14 JIN Lilan L? CHN CHN 4.52,35
15 ZHAO Xueqing LC2 CHN CHN 4.54,74
16 QIN Yangyang LA1 CHN CHN 5.09,18 SB

PR - Personal Record, SB - Season Best