China - Junior Championships 2019

Daqing (CHN)10 - 13 January 2019 Source: www.sskating.com

500m Ladies - Group B 10 January 2019

Rank Name Country Time
1 LI Shuang (2002) LB1 CHN CHN 41,22
2 LIU Jusi L? CHN CHN 41,64 PR SB
3 LIU Yang (2002) LB1 CHN CHN 41,95 SB
4 MA Ruijie LC2 CHN CHN 42,11
5 ZHANG Wenwen L? CHN CHN 42,42 PR SB
6 ZHANG Jiaxin L? CHN CHN 42,69 PR SB
7 JING Jie LB1 CHN CHN 42,86 SB
8 JIN Wenjing L? CHN CHN 42,92 PR SB
9 LU Chang (2002) LB1 CHN CHN 43,00 PR SB
10 LI Donghang L? CHN CHN 43,04 PR SB
11 WANG Linlin LB1 CHN CHN 43,14 PR SB
12 WANG Dantong LC2 CHN CHN 43,21 PR SB
13 LI Mengxin L? CHN CHN 43,22 PR SB
14 LI Jiaxuan L? CHN CHN 43,32 PR SB
15 HONG Chu L? CHN CHN 43,40 PR SB
16 HUANG Yulin L? CHN CHN 43,41 PR SB
17 ZHANG Zhiqiong L? CHN CHN 44,03 PR SB
18 MU Yingying L? CHN CHN 44,08 PR SB
19 YU Hongyang L? CHN CHN 44,10
20 CUI Yingqian LB2 CHN CHN 44,11 PR SB
21 SHAO Qi LC2 CHN CHN 44,31 PR SB
22 XIN Haiping L? CHN CHN 44,37 PR SB
23 XIAO Liting L? CHN CHN 44,72 PR SB
24 SUN Biying L? CHN CHN 45,06 PR SB
25 GU Wu LB1 CHN CHN 45,13 SB
26 CHENG Na L? CHN CHN 45,69 PR SB
27 WANG Qing L? CHN CHN 45,91
28 ZOU Juping L? CHN CHN 46,08 PR SB
29 HUANG Dongyue LC2 CHN CHN 46,16 PR SB
30 SI Yu L? CHN CHN 46,20 PR SB
31 ZHU Qi L? CHN CHN 47,78
32 WANG Jingjing L? CHN CHN 48,02 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best