China - National Championships 2019

Harbin (CHN)3 - 6 January 2019 Source: www.sskating.com

1500m Ladies - Allround 4 January 2019

Rank Name Country Time
1 HAN Mei LN2 CHN CHN 2.01,95
2 XI Dongxue LN1 CHN CHN 2.06,46
3 MA Yuhan LB2 CHN CHN 2.07,30
4 ADAKE Ahenar LN1 CHN CHN 2.07,45
5 YANG Binyu LB1 CHN CHN 2.08,27
6 WU Yueting LA2 CHN CHN 2.10,62 SB
7 NAZHATIHAN Bihan L? CHN CHN 2.10,71
8 JIANG Xia LB2 CHN CHN 2.10,99
9 GAN Weiping LA1 CHN CHN 2.11,34
10 LI Guangying LA2 CHN CHN 2.11,82
11 GAO Chenxi LC2 CHN CHN 2.11,93
12 FANG Huiyan L? CHN CHN 2.12,41
13 ZHOU Yuting LA2 CHN CHN 2.12,52
14 YANG Jie LN1 CHN CHN 2.12,53
15 GENG Jiayang LB2 CHN CHN 2.12,79
16 MA Wenjing L? CHN CHN 2.13,00
17 SONG Yue (3) L? CHN CHN 2.13,16
18 WANG Xintong LN2 CHN CHN 2.13,47
19 HONG Chu L? CHN CHN 2.13,65
20 HUANG Yulin L? CHN CHN 2.14,24 PR SB
21 MA Ruijie LC2 CHN CHN 2.14,27
22 LI Jiaxuan L? CHN CHN 2.14,39
23 CAI Simin L? CHN CHN 2.15,92
24 LIU Jusi L? CHN CHN 2.16,54
25 YUAN Chaonan LA2 CHN CHN 2.17,86
26 LIU Xiaonan LN1 CHN CHN 2.17,89
27 HAN Tingting (1999) LA2 CHN CHN 2.18,16

PR - Personal Record, SB - Season Best