Junior World Cup Selection Competition

Changchun (CHN)27 - 28 October 2018 Source: www.sskating.com

1000m Ladies - Junior 28 October 2018

Rank Name Country Time
1 CHEN Xiangyu LA2 CHN CHN 1.21,11
2 JIANG Xia LB2 CHN CHN 1.21,70
3 HAI Tiange LA1 CHN CHN 1.21,81
4 WANG Jingyi LB1 CHN CHN 1.21,83
5 FENG Qingqing LB2 CHN CHN 1.22,09 PR SB
6 GAO Chenxi LC2 CHN CHN 1.22,31 PR SB
7 YIN Haoze (2002) LB2 CHN CHN 1.22,47 PR SB
8 YANG Binyu LB1 CHN CHN 1.22,62
9 SONG Yue (3) L? CHN CHN 1.22,95 PR SB
10 LYU Bing LA2 CHN CHN 1.23,18 SB
11 ZHANG Xinsen L? CHN CHN 1.23,26 PR SB
12 GAN Weiping LA1 CHN CHN 1.23,53 SB
13 ZHOU Yuting LA2 CHN CHN 1.23,64 PR SB
14 WANG Jingziqian LB2 CHN CHN 1.25,05 PR SB
15 LIU Yang (2002) LB1 CHN CHN 1.25,10 SB
16 WANG Jing (2003) LC2 CHN CHN 1.25,11
17 LYU Jingyao (2000) LA1 CHN CHN 1.25,40
18 LIU Jusi L? CHN CHN 1.25,52
19 HAN Tingting (1999) LA2 CHN CHN 1.25,57 SB
20 XIAO Jinming LA2 CHN CHN 1.25,58 PR SB
21 FANG Huiyan L? CHN CHN 1.25,67 PR SB
22 LI Mengxin L? CHN CHN 1.25,88 PR SB
23 LIU Yibing LA1 CHN CHN 1.25,96
24 ZHANG Yue (1999) LA2 CHN CHN 1.26,33
25 XIU Mingzhuo L? CHN CHN 1.26,44
26 FENG Jingyang LA1 CHN CHN 1.26,49 PR SB
27 JIN Wenjing L? CHN CHN 1.26,51
28 LU Chang (2000) LA1 CHN CHN 1.26,52 PR SB
29 CAI Simin L? CHN CHN 1.26,57 PR SB
30 LIU Xinyue LA1 CHN CHN 1.26,62 SB
31 WU Yueting LA2 CHN CHN 1.26,68 SB
32 SHAO Chunxue L? CHN CHN 1.26,79 PR SB
33 LI Shanshan LA1 CHN CHN 1.26,86
34 YU Hongyang L? CHN CHN 1.27,02
35 WANG Dantong LC2 CHN CHN 1.27,12 PR SB
36 LYU Rui L? CHN CHN 1.27,26 PR SB
37 HAO Yue LA2 CHN CHN 1.27,41 PR SB
38 DUAN Yuxin (2001) LA1 CHN CHN 1.27,47 SB
39 LIU Qi (2001) LB2 CHN CHN 1.27,82 PR SB
40 BAO Sihan LB2 CHN CHN 1.27,90
41 XU Meng LA2 CHN CHN 1.27,96 PR SB
42 WANG Linlin LB1 CHN CHN 1.28,04 PR SB
43 LIU Xinyu (2) LA1 CHN CHN 1.28,08
44 YUAN Chaonan LA2 CHN CHN 1.28,37
45 CHENG Na L? CHN CHN 1.28,47 PR SB
46 XIAO Liting L? CHN CHN 1.28,61(2)
47 WANG Xinyue LB2 CHN CHN 1.28,61(6) SB
48 SU Xinyu LA1 CHN CHN 1.28,65 SB
49 LI Bingbing L? CHN CHN 1.29,02
50 CUI Yingqian LB2 CHN CHN 1.29,11 PR SB
51 ZHANG Zhiqiong L? CHN CHN 1.29,25
52 LIU Hang LA1 CHN CHN 1.29,38 PR SB
53 YANG Mingming L? CHN CHN 1.29,48 PR SB
54 ZHANG Zimeng L? CHN CHN 1.29,55 PR SB
55 HONG Chu L? CHN CHN 1.29,85
56 GAO Yongjiao L? CHN CHN 1.29,86 PR SB
57 ZHANG Wenwen L? CHN CHN 1.29,97
58 WANG Zhixian LB1 CHN CHN 1.30,01 PR SB
59 LI Siyu LA1 CHN CHN 1.30,37
60 ZHANG Ye LB1 CHN CHN 1.30,54 PR SB
61 LI Donghang L? CHN CHN 1.30,56
62 GUAN Yuxuan LB1 CHN CHN 1.30,71 PR SB
63 ZHAO Yue L? CHN CHN 1.30,86 PR SB
64 LI Ying (2000) LA1 CHN CHN 1.31,08
65 LI Jia L? CHN CHN 1.31,19
66 LIU Yan (2000) LA2 CHN CHN 1.31,53
67 LI Siqi LB2 CHN CHN 1.31,58
68 LIU Shuo (2002) LB2 CHN CHN 1.31,75 PR SB
69 HOU Yan L? CHN CHN 1.32,31 PR SB
70 LU Yuhan LB2 CHN CHN 1.33,88
71 SHAO Qi LC2 CHN CHN 1.35,74
72 JIA Xuan LA1 CHN CHN 1.44,65
73 SUN Biying L? CHN CHN 2.02,83
DQ WANG Xue LB2 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best