China Cup Final

Urumqi (CHN)23 - 25 March 2018 Source: skating.sport.org.cn

1500m Men 23 March 2018

Rank Name Country Time
1 KAHANBAI Alemasi MN1 CHN CHN 1.45,77 TR PR SB
2 JIN Yanan (1997) MN1 CHN CHN 1.46,68 PR SB
3 NING Zhongyan MA1 CHN CHN 1.46,94 PR SB
4 WU Yu MN1 CHN CHN 1.46,95 PR SB
5 TUERSONGHAN Dasituer MN4 CHN CHN 1.47,94
6 WANG Shiwei MN2 CHN CHN 1.48,00 PR SB
7 LIU Yiming MN4 CHN CHN 1.48,18
8 XU Chenglong MN3 CHN CHN 1.48,71
9 XIAKAINI Aerchenghazi MN3 CHN CHN 1.49,02
10 BAOERJIANG Rehati MSA CHN CHN 1.49,83 PR SB
11 CHEN Enxue MN2 CHN CHN 1.49,95
12 SUN Xin MN1 CHN CHN 1.49,99
13 CUI Zhibo MA2 CHN CHN 1.50,33 PR SB
14 YANG Fan (1996) MN2 CHN CHN 1.50,55 SB
15 LI Bailin MSA CHN CHN 1.50,80
16 ZHANG Chengrui MN2 CHN CHN 1.50,90 PR SB
17 ZHANG Chuang MN2 CHN CHN 1.51,00 SB
18 ZHOU Bin MN2 CHN CHN 1.51,13
19 FAN Hui MA1 CHN CHN 1.51,19 PR SB
20 CHI Wenguang MB1 CHN CHN 1.51,68 PR SB
21 DU Chenxu MA1 CHN CHN 1.52,46 PR SB
22 YANG Mengran MN1 CHN CHN 1.52,48 SB
23 CHEN Sixing MN3 CHN CHN 1.52,79 PR SB
24 MAO Tianze MA1 CHN CHN 1.53,35
25 ZHANG Ming MB2 CHN CHN 1.53,77 PR SB
26 RONG Hao M? CHN CHN 1.54,74 SB
27 SUI Xiaolong MA1 CHN CHN 1.55,50
28 YANG Dongsheng MB1 CHN CHN 1.56,11
29 YAO Yong MB2 CHN CHN 1.56,49 SB
30 WANG Zilong MB1 CHN CHN 1.57,57 SB
31 YANG Guowei MB2 CHN CHN 1.57,76

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best