China Cup Final

Urumqi (CHN)23 - 25 March 2018Source: skating.sport.org.cn

1500m Men23 March 2018

1 Alemasi Kahanbai MN1 CHNCHN 1.45,77 TR PR SB
2 Yanan Jin (1997) MN1 CHNCHN 1.46,68 PR SB
3 Zhongyan Ning MA1 CHNCHN 1.46,94 PR SB
4 Yu Wu MN1 CHNCHN 1.46,95 PR SB
5 Dasituer Tuersonghan MN4 CHNCHN 1.47,94
6 Shiwei Wang MN2 CHNCHN 1.48,00 PR SB
7 Yiming Liu MN4 CHNCHN 1.48,18
8 Chenglong Xu MN3 CHNCHN 1.48,71
9 Aerchenghazi Xiakaini MN3 CHNCHN 1.49,02
10 Rehati Baoerjiang MSA CHNCHN 1.49,83 PR SB
11 Enxue Chen MN2 CHNCHN 1.49,95
12 Xin Sun MN1 CHNCHN 1.49,99
13 Zhibo Cui MA2 CHNCHN 1.50,33 PR SB
14 Fan Yang (1996) MN2 CHNCHN 1.50,55 SB
15 Bailin Li MSA CHNCHN 1.50,80
16 Chengrui Zhang MN2 CHNCHN 1.50,90 PR SB
17 Chuang Zhang MN2 CHNCHN 1.51,00 SB
18 Bin Zhou MN2 CHNCHN 1.51,13
19 Hui Fan MA1 CHNCHN 1.51,19 PR SB
20 Wenguang Chi MB1 CHNCHN 1.51,68 PR SB
21 Chenxu Du MA1 CHNCHN 1.52,46 PR SB
22 Mengran Yang MN1 CHNCHN 1.52,48 SB
23 Sixing Chen MN3 CHNCHN 1.52,79 PR SB
24 Tianze Mao M? CHNCHN 1.53,35
25 Ming Zhang MB2 CHNCHN 1.53,77 PR SB
26 Hao Rong M? CHNCHN 1.54,74 SB
27 Xiaolong Sui MA1 CHNCHN 1.55,50
28 Dongsheng Yang MB1 CHNCHN 1.56,11
29 Yong Yao MB2 CHNCHN 1.56,49 SB
30 Zilong Wang MB1 CHNCHN 1.57,57 SB
31 Guowei Yang MB2 CHNCHN 1.57,76

TR - Track Record, PR - Personal Record, SB - Season Best

Index

Table Views

Samalogs

Ladies

Men

Text-Only

SpeedskatingResults.com on Facebook