China - Junior Championships 2018

Daqing (CHN)1 - 4 February 2018 Source: skating.sport.org.cn

500m Ladies - Group B 1 February 2018

Rank Name Country Time
1 LI Shuang (2002) LC2 CHN CHN 40,55
2 JIANG Xia LB1 CHN CHN 41,59 PR SB
3 FENG Qingqing LB1 CHN CHN 42,07
4 WANG Jingyi LC2 CHN CHN 42,12
5 LIU Yang (2002) LC2 CHN CHN 42,27
6 HE Liuqing LB1 CHN CHN 42,48
7 MA Yuhan LB1 CHN CHN 42,69
8 GENG Jiayang LB1 CHN CHN 43,18 SB
9 JIN Wenjing L? CHN CHN 43,43 PR SB
10 LU Chang (2002) LC2 CHN CHN 43,57 PR SB
11 WANG Xinyue LB1 CHN CHN 43,65
12 JING Jie LC2 CHN CHN 43,82
13 MA Yan (2001) LB1 CHN CHN 43,89 SB
14 PIAO Zhuxian L? CHN CHN 44,31 PR SB
15 WANG Xue LB1 CHN CHN 44,39
16 YAO Junbing L? CHN CHN 44,45
17 LI Haonan LB1 CHN CHN 44,52 PR SB
18 XIA Zihan LC2 CHN CHN 44,59 PR SB
19 WANG Zhixian LC2 CHN CHN 44,69
20 LIU Jusi L? CHN CHN 44,87 SB
21 LI Jia L? CHN CHN 44,99 PR SB
22 GU Wu LC2 CHN CHN 45,01 PR SB
23 XIAO Qianwen LB1 CHN CHN 45,27 PR SB
24 LI Donghang L? CHN CHN 45,30
25 LI Julin L? CHN CHN 45,32 PR SB
26 HUANG Yulin L? CHN CHN 45,53
27 WANG Xinyu LC2 CHN CHN 45,58 PR SB
28 LIU Qi (2001) LB1 CHN CHN 46,53 PR SB
29 WANG Linlin LC2 CHN CHN 46,70 PR SB
30 ZHAO Yue L? CHN CHN 46,73 PR SB
31 LIU Shuo (2002) LB1 CHN CHN 46,85 PR SB
32 ZHANG Ye LC2 CHN CHN 46,86 PR SB
33 CUI Xiuxian LC2 CHN CHN 46,87 PR SB
34 LIU Kexin (2001) LB1 CHN CHN 46,99 PR SB
35 SUN Biying L? CHN CHN 47,07 PR SB
36 GUAN Yuxuan LC2 CHN CHN 47,15 PR SB
37 MUHETAER Nuodire L? CHN CHN 47,72 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best