China - Junior Championships 2018

Daqing (CHN)1 - 4 February 2018 Source: skating.sport.org.cn

5000m Men - Group B 2 February 2018

1 YERKEN Teenbuli M? CHN CHN 7.10,86
2 AYITINAMA Yerhanati M? CHN CHN 7.11,54 PR SB
3 CHEN Jiawen MB1 CHN CHN 7.11,60
4 DAI Xin M? CHN CHN 7.14,10 PR SB
5 SUN Jiazhao MB1 CHN CHN 7.14,14 PR SB
6 WANG Meng MB1 CHN CHN 7.18,19
7 YU Duohui M? CHN CHN 7.19,49 PR SB
8 LIU Zehao MB1 CHN CHN 7.20,57
9 LYU Minghao MB1 CHN CHN 7.22,76
10 CHI Wenguang MB1 CHN CHN 7.27,05
11 LAN Tianhong M? CHN CHN 7.28,91 PR SB
12 XIN Xing MB1 CHN CHN 7.29,25 PR SB
13 SUN Chuanyi M? CHN CHN 7.29,56 PR SB
14 QIN Chengxu MB1 CHN CHN 7.31,69
15 XING Bo M? CHN CHN 7.31,70 PR SB
16 ZHOU Mingxuan MB1 CHN CHN 7.32,96 PR SB
17 LIU Chunsheng MB1 CHN CHN 7.37,93
18 QUAN Xianghe MB1 CHN CHN 7.41,17 PR SB
19 MA Wenbo MC2 CHN CHN 7.41,89 PR SB
20 XIAO Jinbao M? CHN CHN 7.42,30 PR SB
21 WU Yanghaotian M? CHN CHN 7.43,75
22 ZHANG Hangrui M? CHN CHN 7.45,04 SB
23 YIN Huange MC2 CHN CHN 7.45,42 PR SB
24 ZHAO Sixiang MB1 CHN CHN 7.47,03
25 LI Guangao M? CHN CHN 7.48,99 PR SB
26 ZHAO Mingyue M? CHN CHN 7.50,23
27 ZHANG Shuo (2) M? CHN CHN 7.52,30 PR SB
28 GAO Ziqiang M? CHN CHN 7.54,53 PR SB
29 CHENG Haoyuan M? CHN CHN 7.57,07 PR SB
30 MA Bin (1) M? CHN CHN 7.57,79
31 ZHANG Chao M? CHN CHN 7.59,08
32 MA Baoxi MB1 CHN CHN 7.59,76 PR SB
33 LI Tianlong M? CHN CHN 8.00,74 PR SB
34 WANG Xuqi MC2 CHN CHN 8.02,03 PR SB
35 WANG Zilong MB1 CHN CHN 8.02,34
36 YIN Zixin MC2 CHN CHN 8.02,88 PR SB
37 LIU Zhenpeng M? CHN CHN 8.05,71 PR SB
38 YIN Zimiao MC2 CHN CHN 8.07,59 PR SB
39 CAI Yunchao MC2 CHN CHN 8.09,97 PR SB
40 LIU Jiajun M? CHN CHN 8.10,27 PR SB
41 FAN Luping M? CHN CHN 8.10,48 PR SB
42 XU Chunlei MB1 CHN CHN 8.13,04 PR SB
43 HUANG Wentao MC2 CHN CHN 8.14,07 PR SB
44 ZHANG Mengjun M? CHN CHN 8.15,22 PR SB
45 SONG Yuze MC2 CHN CHN 8.18,77 PR SB
46 MENG Fanxin M? CHN CHN 8.19,61 PR SB
47 ZHANG Xingjia MC2 CHN CHN 8.23,58 PR SB
48 YAN An MC2 CHN CHN 8.25,72
49 PEI Guodong MB1 CHN CHN 8.27,25 PR SB
50 YU Renhao M? CHN CHN 8.27,35 PR SB
51 LIU Xin (2002) MB1 CHN CHN 8.27,55 PR SB
52 ZHAO Zhifeng M? CHN CHN 8.31,46 PR SB
53 QUAN Shiyuan MB1 CHN CHN 8.33,84 PR SB
DQ PU Zhengxi MB1 CHN CHN DQ
DQ YANG Zhao M? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best