China - Junior Championships 2018

Daqing (CHN)1 - 4 February 2018 Source: skating.sport.org.cn

1500m Men - Group A 1 February 2018

Rank Name Country Time
1 MAO Tianze MA1 CHN CHN 1.54,28
2 FAN Hui MA1 CHN CHN 1.54,36 SB
3 PALASHATI Nuerkamali MB2 CHN CHN 1.55,93
4 ZHANG Ming MB2 CHN CHN 1.57,00
5 YANG Guowei MB2 CHN CHN 1.57,55
6 WANG Song MB2 CHN CHN 1.57,78 PR SB
7 YAO Yong MB2 CHN CHN 1.58,57
8 YANG Yang MB2 CHN CHN 1.58,89 PR SB
9 FU Wenhao MB2 CHN CHN 1.59,07
10 YANG Hanzhi MB2 CHN CHN 1.59,41 PR SB
11 HAO Weihang M? CHN CHN 1.59,45 SB
12 GAO Dongbin M? CHN CHN 1.59,62 PR SB
13 LI Xiangjun MB2 CHN CHN 1.59,79 PR SB
14 HOU Zhifeng MB2 CHN CHN 1.59,85 PR SB
15 LIU Pengyu M? CHN CHN 2.00,02
16 GAO Yuan M? CHN CHN 2.00,54 PR SB
17 ZHANG Jiayun MA1 CHN CHN 2.01,32
18 ZHAO Yongzhen MB2 CHN CHN 2.01,50 SB
19 LIU Qianhui MA1 CHN CHN 2.01,58
20 DUAN Quanzheng M? CHN CHN 2.01,68 PR SB
21 WANG Yang (1) M? CHN CHN 2.02,68 PR SB
22 ZHAO Hongnan MA1 CHN CHN 2.02,96
23 WANG Xiangan MB2 CHN CHN 2.03,20
24 ZHOU Sida M? CHN CHN 2.03,33 PR SB
25 WANG Ye MB2 CHN CHN 2.03,99 PR SB
26 WANG Yizhou MA1 CHN CHN 2.04,29 SB
27 YANG Tianyi MB2 CHN CHN 2.04,30
28 HUANG Yuchun MB2 CHN CHN 2.04,77 PR SB
29 LI Ziqiang M? CHN CHN 2.05,00
30 WANG Junqi M? CHN CHN 2.05,06(6)
31 LIANG Zhihao MB2 CHN CHN 2.05,06(8)
32 ZHANG Tianli MB2 CHN CHN 2.05,11
33 TANG Yu MA1 CHN CHN 2.05,50 SB
34 QIU Feng MB2 CHN CHN 2.05,98
35 LIU Shuangfeng M? CHN CHN 2.06,15
36 JIN Kaizhi MB2 CHN CHN 2.07,32
37 WANG Bo (2001) MB2 CHN CHN 2.07,94 PR SB
38 GE Xuanrui M? CHN CHN 2.09,24 PR SB
39 MIAO Quanze M? CHN CHN 2.10,22
40 MA Shiyu M? CHN CHN 2.10,61 PR SB
41 XU Haonan M? CHN CHN 2.12,07 PR SB
42 SUN Haoyang MB2 CHN CHN 2.23,13 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best