China - National Championships 2017

Urumqi (CHN)20 - 23 October 2016

10000m Men 22 October 2016

Rank Name Country Time
1 XUAN Bowen 宣博文 MN3 CHN CHN 13.53,03 PR SB
2 GUO Zhiwen 国志文 MSA CHN CHN 13.55,04 SB
3 CUI Zhibo 崔智博 MA1 CHN CHN 13.58,62 PR SB
4 TUERSONGHAN Dasituer 吐尔松汗达斯吐尔 MN3 CHN CHN 14.00,23 PR SB
5 WANG Hongli 王洪利 MA2 CHN CHN 14.01,43 PR SB
6 REN Jiahui 任佳辉 MA1 CHN CHN 14.09,83 PR SB
7 BAOERJIANG Rehati 包 尔江热哈提 MSA CHN CHN 14.10,79 SB
8 GAO Pengfei 高鹏飞 MN3 CHN CHN 14.11,71 PR SB
9 WANG Shiwei 王世伟 MN1 CHN CHN 14.22,15 PR SB
10 XIAKAINI Aerchenghazi 夏开尼阿尔成哈孜 MN2 CHN CHN 14.22,27 PR SB
11 ZHOU Bin 周斌 MN1 CHN CHN 14.22,90 SB
12 FENG Haiping 冯海平 MN1 CHN CHN 14.33,12 PR SB
13 LU Zhenquan 路振权 MB2 CHN CHN 14.36,85 PR SB
14 HAN Xihao 韩锡昊 MB2 CHN CHN 14.38,28 PR SB
15 SUI Tianyi 隋天衣 MA1 CHN CHN 14.45,12 PR SB
16 SUI Xiaolong 隋晓龙 MB2 CHN CHN 14.59,02 PR SB
17 YU Jiawei MB1 CHN CHN 15.09,75 PR SB
18 QIU Feng 邱峰 MB1 CHN CHN 15.23,20 PR SB
19 YAO Yong 姚勇 MB1 CHN CHN 15.29,45 PR SB
20 LIU Qianhui 刘乾晖 MB2 CHN CHN 15.47,31 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names