China Cup 1

Urumqi (CHN)14 - 16 October 2016Source: skating.sport.org.cn

1000m Ladies14 October 2016

1 Hong Zhang LSA CHNCHN 1.14,42 TR SB
2 Jing Yu L30 CHNCHN 1.15,27 SB
3 Qishi Li LN4 CHNCHN 1.16,18 SB
4 Ruining Tian LN1 CHNCHN 1.17,17 PR SB
5 Nan Sun LA1 CHNCHN 1.17,20 PR SB
6 Xiaoxuan Shi LN1 CHNCHN 1.18,05 PR SB
7 Yuning Sha LN3 CHNCHN 1.18,19 PR SB
8 Dongxue Xi LA1 CHNCHN 1.18,29 PR SB
9 Huawei Li LA1 CHNCHN 1.18,35 SB
10 Shuangshuang Wu LN2 CHNCHN 1.18,37 PR SB
11 Xin Zhao (1992) LSA CHNCHN 1.18,51
12 Na Li (1993) L? CHNCHN 1.18,52 PR SB
13 Yichi Liu LSA CHNCHN 1.19,04 PR SB
14 Dan Bai LN1 CHNCHN 1.19,07 PR SB
15 Miao Han LN2 CHNCHN 1.19,18 PR SB
16 Sining Yang LB2 CHNCHN 1.19,53 PR SB
17 Jiaying Tao LN4 CHNCHN 1.19,59
18 Yi Qu LN4 CHNCHN 1.19,86 PR SB
19 Sisha Li LN1 CHNCHN 1.19,88 PR SB
20 Yangyang Qin LN1 CHNCHN 1.20,10 PR SB
21 Shanna An LSA CHNCHN 1.20,46 SB
22 Hanyue Guan LN2 CHNCHN 1.20,51 PR SB
23 Xue Lin LB2 CHNCHN 1.20,59
24 Kaiying Wang L? CHNCHN 1.20,60 PR SB
25 Lilan Jin L? CHNCHN 1.20,61 SB
26 Lu Zhang (2000) LB2 CHNCHN 1.20,71 PR SB
27 Xin Zhang (1990) LSA CHNCHN 1.20,78 SB
28 Chong Pei LN1 CHNCHN 1.20,85 PR SB
29 Shuang Li (1997) LA2 CHNCHN 1.21,12 PR SB
30 Xinmiao Zhang (2000) LB1 CHNCHN 1.21,32 PR SB
31 Xueqing Zhao LB2 CHNCHN 1.21,41 SB
32 Lina Zhang LA2 CHNCHN 1.21,44 PR SB
33 Jie Yang LA1 CHNCHN 1.21,55 PR SB
34 Yining Zhao LA1 CHNCHN 1.21,60 PR SB
35 Jianlu Wang LN4 CHNCHN 1.21,68 SB
36 Xintong Wang LA2 CHNCHN 1.21,76 PR SB
37 Xinyue Liu LB1 CHNCHN 1.22,58 PR SB
38 Ziyang Li LA2 CHNCHN 1.22,86 PR SB
39 Yue Zhang (1999) LB2 CHNCHN 1.22,88 SB
40 Chenyu Li L? CHNCHN 1.22,93 PR SB
41 Shuang Zhao LB2 CHNCHN 1.22,97 PR SB
42 Chao Chang LSA CHNCHN 1.23,22 SB
43 Yingyuan Sun L? CHNCHN 1.23,31 PR SB
44 Tiange Hai LB1 CHNCHN 1.23,51 PR SB
45 Youdan Chang L? CHNCHN 1.23,52 PR SB
46 Jiahui Lai LA1 CHNCHN 1.23,57 PR SB
47 Ying Liu LSA CHNCHN 1.23,58 PR SB
48 Wenjia Wang LA1 CHNCHN 1.23,61 PR SB
49 Xue Li (1990) LSA CHNCHN 1.23,77 SB
50 Yu Tian LN1 CHNCHN 1.23,81 SB
51 Yueming Li L? CHNCHN 1.23,86 PR SB
52 Yueting Wu LB2 CHNCHN 1.23,88 PR SB
53 Jia Yang LA1 CHNCHN 1.24,12 PR SB
54 Xiangyi Song LA2 CHNCHN 1.24,28 PR SB
55 Naiyi Liu L? CHNCHN 1.24,29 PR SB
56 Ke Ding LA2 CHNCHN 1.24,37 PR SB
57 Guanyue Wang LB2 CHNCHN 1.24,39 PR SB
58 Lulin Wang LB2 CHNCHN 1.24,40 PR SB
59 Yuxin Duan (2) L? CHNCHN 1.24,70 PR SB
60 Yue Song (3) L? CHNCHN 1.24,73 PR SB
61 Jingwen Liu LA2 CHNCHN 1.24,81 PR SB
62 Xuan Jia LB1 CHNCHN 1.25,11(0) PR SB
63 Wei Zhao (1996) LN1 CHNCHN 1.25,11(6) PR SB
64 Shanshan Li LB1 CHNCHN 1.26,04 PR SB
65 Qingqing Feng LC2 CHNCHN 1.26,10 PR SB
66 Siqi Yin LA1 CHNCHN 1.26,31 PR SB
67 Minghui Wang L? CHNCHN 1.26,47 PR SB
68 Jincang Bai LB1 CHNCHN 1.26,59 PR SB
69 Xinyu Su LB1 CHNCHN 1.26,60 PR SB
70 Jinming Qi LA1 CHNCHN 1.26,81 PR SB
71 Junbing Yao L? CHNCHN 1.26,88 PR SB
72 Yuting Zhou LB2 CHNCHN 1.27,00 PR SB
73 Yufei Zhang LB1 CHNCHN 1.27,27 PR SB
74 Baoqian Yang LB2 CHNCHN 1.27,84 PR SB
75 Leyao Wang LA1 CHNCHN 1.28,10 PR SB
76 Kailun Zhang LC2 CHNCHN 1.28,52 PR SB
77 Yuying Li LB1 CHNCHN 1.28,63 PR SB
78 Rigu Su L? CHNCHN 1.28,94 PR SB
79 Liuqing He LC2 CHNCHN 1.29,25 PR SB
80 Jiaxin Wang LB2 CHNCHN 1.29,42 SB
81 Chaonan Yuan LB2 CHNCHN 1.29,91 PR SB
82 Xiaonan Liu LA1 CHNCHN 1.32,17 PR SB
83 Yumeng Wang L? CHNCHN 1.32,24 PR SB
DQ Jinyu Wang L? CHNCHN

TR - Track Record, PR - Personal Record, SB - Season Best

Index

Table Views

Ladies

Men

Text-Only

SpeedskatingResults.com on Facebook