China - National Championships 2016 / 13th National Winter Games Qualifier

Changchun (CHN)22 - 25 October 2015 Source: skating.sport.org.cn

1000m Ladies 24 October 2015

Rank Name Country Time
1 ZHANG Hong LSA CHN CHN 1.15,96
2 LI Qishi LN3 CHN CHN 1.16,91
3 YU Jing L30 CHN CHN 1.18,84
4 ZHAO Xin (1992) LN4 CHN CHN 1.19,00 SB
5 HAO Jiachen LN4 CHN CHN 1.19,27
6 ZHANG Xin (1990) LSA CHN CHN 1.19,50
7 ZHAN Xue LSA CHN CHN 1.20,04
8 LIU Yichi LSA CHN CHN 1.20,11 SB
9 LIU Jing LSA CHN CHN 1.20,42
10 QU Yi LN3 CHN CHN 1.21,46 SB
11 SHA Yuning LN2 CHN CHN 1.21,91 SB
12 LIN Xue LB1 CHN CHN 1.22,11
13 LI Dan (1987) LSA CHN CHN 1.22,13 SB
14 LI Xue (1990) LSA CHN CHN 1.22,57
15 ZHAO Xueqing LB1 CHN CHN 1.23,09 PR SB
16 AN Shanna LSA CHN CHN 1.23,50
17 CHANG Chao LN4 CHN CHN 1.24,19
18 HAN Miao LN1 CHN CHN 1.24,20 SB
19 WANG Tianqi LN3 CHN CHN 1.24,27 SB
20 GUO Dan LSA CHN CHN 1.24,39 PR SB
21 GUAN Hanyue LN1 CHN CHN 1.24,54 PR SB
22 LIU Yibing LC2 CHN CHN 1.24,98 PR SB
23 YANG Sining LB1 CHN CHN 1.25,00
24 LYU Bing LB1 CHN CHN 1.25,04
25 LI Na (1993) LN4 CHN CHN 1.25,17
26 LYU Jingyao (2000) LC2 CHN CHN 1.25,20 PR SB
27 ZHANG Xinmiao (2000) LC2 CHN CHN 1.25,23 PR SB
28 ZHANG Lu (2000) LB1 CHN CHN 1.25,27 PR SB
29 YIN Fei LN2 CHN CHN 1.25,46 SB
30 ZHANG Wenjuan LN1 CHN CHN 1.25,47 SB
31 ZHAO Shuang LB1 CHN CHN 1.25,75 PR SB
32 WANG Kaiying L? CHN CHN 1.25,92 PR SB
33 LIU Xinyue LC2 CHN CHN 1.26,20
34 YANG Xiaohui LB1 CHN CHN 1.26,27
35 GAN Weiping LC2 CHN CHN 1.26,42 PR SB
36 LIU Ying LN4 CHN CHN 1.26,51 SB
37 ZHANG Yue (1999) LB1 CHN CHN 1.27,53
38 SHAO Shiyi LN1 CHN CHN 1.28,45
39 YANG Yanhui LC2 CHN CHN 1.28,80 PR SB
40 WANG Guanyue LB1 CHN CHN 1.29,18 PR SB
41 LI Meiqi LB1 CHN CHN 1.31,93 PR SB
DQ WU Shuangshuang LN1 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best