Mariya Loj

RUSRussia (RUS)

<Prev 1 2 3 Next>
V. A. Muratov Prize Kolomna (RUS) 23 - 25 March 2018
500m 24 March 2018 44,25 SB
1000m 24 March 2018 1.30,73 SB
500m 25 March 2018 45,02
1000m 25 March 2018 WDR
Russia - Junior B Championships 2018 Kolomna (RUS) 22 - 23 February 2018
500m 22 February 2018 44,54 SB
1500m 22 February 2018 2.17,94 SB
1000m 23 February 2018 1.31,43
Junior B/C Championships - Central Federal District (Stage 2) Moscow (RUS) 10 - 11 January 2018
500m 10 January 2018 45,40
1500m 10 January 2018 2.18,50 SB
1000m 11 January 2018 1.31,55
3000m 11 January 2018 4.54,46 SB
Junior B/C Championships - Central Federal District (Stage 1) Kolomna (RUS) 13 - 14 December 2017
500m 13 December 2017 45,03 SB
1500m 13 December 2017 2.20,82 SB
1000m 14 December 2017 1.31,15 SB
3000m 14 December 2017 4.59,21
Moscow Regional Championships Kolomna (RUS) 4 - 5 November 2017
500m 4 November 2017 44,64
1500m 4 November 2017 2.21,11
3000m 5 November 2017 5.12,28
Day of National Unity Kolomna (RUS) 4 - 5 November 2017
500m 4 November 2017 44,64
1500m 4 November 2017 2.21,11
3000m 5 November 2017 5.12,28
Kolomna Kremlin Cup Kolomna (RUS) 12 - 13 October 2017
500m 12 October 2017 45,37 SB
1500m 12 October 2017 2.21,35 SB
3000m 13 October 2017 4.58,61 SB
Valerij Muratov Prize Kolomna (RUS) 25 - 26 March 2017
500m 25 March 2017 44,77
1000m 25 March 2017 1.30,72
Russia - Junior B Championships 2017 Chelyabinsk (RUS) 21 - 22 February 2017
500m 21 February 2017 43,79 PR SB
1500m 21 February 2017 2.16,66 PR SB
1000m 22 February 2017 1.29,53
3000m 22 February 2017 4.51,90 PR SB
Central Federal District Championships - Stage 3 Ivanovo (RUS) 3 - 4 February 2017
500m 3 February 2017 46,00
1500m 3 February 2017 2.28,36
1000m 4 February 2017 1.35,60
3000m 4 February 2017 5.20,13
<Prev 1 2 3 Next>