Ma Yuhan 马 语含

CHNChina (CHN)

<Prev 1 2 3 Next>
NEW World Junior Championships 2019 Baselga di Pinè (ITA) 15 - 17 February 2019
500m 15 February 2019 42,11
1500m 15 February 2019 2.10,46
1000m 16 February 2019 1.22,10 PR SB
3000m 16 February 2019 4.28,72
ISU Junior World Cup Baselga di Pinè (ITA) 9 - 10 February 2019
3000m 9 February 2019 4.41,53
1500m 10 February 2019 2.11,51
Mass Start (10 laps) 10 February 2019 3rd
ISU Junior World Cup Helsinki (FIN) 26 - 27 January 2019
1000m 26 January 2019 1.24,49
3000m 26 January 2019 4.32,15
500m 27 January 2019 43,38
1500m 27 January 2019 2.11,79
Mass Start (10 laps) 27 January 2019 3rd
China - Junior Championships 2019 Daqing (CHN) 10 - 13 January 2019
500m 10 January 2019 42,11
1500m 10 January 2019 2.05,51 TR
1000m 11 January 2019 1.23,15 PR SB
3000m 11 January 2019 4.22,28 TR
China - National Championships 2019 Harbin (CHN) 3 - 6 January 2019
500m 3 January 2019 42,78
3000m 3 January 2019 4.26,57
1500m 4 January 2019 2.07,30
5000m 4 January 2019 7.38,25 SB
Junior World Cup Selection Competition Changchun (CHN) 27 - 28 October 2018
1500m 27 October 2018 2.05,35
3000m 28 October 2018 4.19,16
National League 2 Changchun (CHN) 19 - 21 October 2018
3000m 20 October 2018 4.22,64
1500m 21 October 2018 2.05,43
Time Trials Calgary (CAN) 8 September 2018
1500m 8 September 2018 2.00,83 PR SB
Time Trials Calgary (CAN) 25 August 2018
500m 25 August 2018 41,39 PR SB
3000m (2) 25 August 2018 4.18,82 PR SB
China Cup Final Urumqi (CHN) 23 - 25 March 2018
3000m 23 March 2018 4.19,17 PR SB
1500m 24 March 2018 2.01,52 PR SB
<Prev 1 2 3 Next>