Zhang Lina 张 丽娜

CHNChina (CHN)

<Prev 1 2 3 4 5 6 Next>
Trainingswedstrijd KNSB- en Topteams Heerenveen (NED) 22 September 2018
500m 22 September 2018 40,06 SB
1000m 22 September 2018 1.22,26 SB
Summer Cup Heerenveen Heerenveen (NED) 14 July 2018
500m 14 July 2018 40,30 SB
1000m 14 July 2018 DNS
China Cup Final Urumqi (CHN) 23 - 25 March 2018
500m (2) 23 March 2018 38,75 PR SB
500m 23 March 2018 38,88 PR SB
China - Sprint Championships 2018 Urumqi (CHN) 17 - 18 March 2018
500m 17 March 2018 38,96 PR SB
1000m 17 March 2018 1.20,45 SB
500m 18 March 2018 39,08
China Cup 5 Changchun (CHN) 26 - 28 January 2018
500m (2) 26 January 2018 39,68 PR SB
500m 26 January 2018 39,80 PR SB
1000m 27 January 2018 1.23,52
China - Single Distances Championships 2018 Harbin (CHN) 27 - 30 December 2017
500m (2) 28 December 2017 39,98 SB
500m 28 December 2017 40,18 SB
1000m 29 December 2017 1.23,11 SB
China Cup 4 Daqing (CHN) 17 - 19 November 2017
500m (2) 17 November 2017 40,24 SB
500m 17 November 2017 40,89
1000m 18 November 2017 1.23,79
China Cup 3 Harbin (CHN) 10 - 12 November 2017
500m (2) 10 November 2017 40,63
500m 10 November 2017 40,65
1000m 11 November 2017 1.23,57 SB
China Cup 2 Changchun (CHN) 20 - 22 October 2017
500m (2) 20 October 2017 40,62
500m 20 October 2017 40,63
China Cup 1 Changchun (CHN) 13 - 15 October 2017
500m (2) 13 October 2017 40,37 SB
500m 13 October 2017 40,55 SB
1000m 14 October 2017 1.24,01 SB
<Prev 1 2 3 4 5 6 Next>