Yang Guowei 杨 国威

CHNChina (CHN) July 2000 (MA1)

Personal Records

500m 36,40 17 March 2018 Urumqi (CHN)
1000m 1.13,81 17 March 2018 Urumqi (CHN)
1500m 1.56,70 28 January 2018 Changchun (CHN)
3000m 4.18,66 24 September 2017 Harbin (CHN)
5000m 7.24,05 2 February 2018 Daqing (CHN)

Season Bests

500m 36,40 17 March 2018 Urumqi (CHN)
1000m 1.13,81 17 March 2018 Urumqi (CHN)
1500m 1.56,70 28 January 2018 Changchun (CHN)
3000m 4.18,66 24 September 2017 Harbin (CHN)
5000m 7.24,05 2 February 2018 Daqing (CHN)

Results

China Cup Final Urumqi (CHN) 23 - 25 March 2018
1500m 23 March 2018 1.57,76
China - Sprint Championships 2018 Urumqi (CHN) 17 - 18 March 2018
500m 17 March 2018 36,40 PR SB
1000m 17 March 2018 1.13,81 PR SB
500m 18 March 2018 36,55
China - Junior Championships 2018 Daqing (CHN) 1 - 4 February 2018
500m 1 February 2018 37,11
1500m 1 February 2018 1.57,55
1000m 2 February 2018 1.15,03 SB
5000m 2 February 2018 7.24,05 PR SB
China Cup 5 Changchun (CHN) 26 - 28 January 2018
1000m 26 January 2018 1.15,16 SB
500m 27 January 2018 36,80 PR SB
500m (2) 27 January 2018 36,92
1500m 28 January 2018 1.56,70 PR SB
China - Single Distances Championships 2018 Harbin (CHN) 27 - 30 December 2017
500m (2) 28 December 2017 36,92 SB
500m 28 December 2017 37,21

More Results