Yue Yuan 岳 源

CHNChina (CHN) Male

Personal Records

500m 36,21 24 March 2018 Urumqi (CHN)
1000m 1.12,14 25 March 2018 Urumqi (CHN)
1500m 1.58,62 4 March 2017 Changchun (CHN)
3000m 4.39,32 1 November 2014 Shenyang (CHN)
5000m 7.51,14 5 March 2017 Changchun (CHN)

Season Bests

500m 36,21 24 March 2018 Urumqi (CHN)
1000m 1.12,14 25 March 2018 Urumqi (CHN)
1500m 1.59,03 19 November 2017 Daqing (CHN)

Results

China Cup Final Urumqi (CHN) 23 - 25 March 2018
500m (2) 24 March 2018 36,21 PR SB
500m 24 March 2018 36,50 SB
1000m 25 March 2018 1.12,14 PR SB
China - Sprint Championships 2018 Urumqi (CHN) 17 - 18 March 2018
500m 17 March 2018 36,70 SB
1000m 17 March 2018 1.13,19 SB
500m 18 March 2018 36,54 SB
1000m 18 March 2018 1.13,50
China Cup 5 Changchun (CHN) 26 - 28 January 2018
1000m 26 January 2018 1.15,44
500m 27 January 2018 36,76 SB
500m (2) 27 January 2018 36,77
China - Single Distances Championships 2018 Harbin (CHN) 27 - 30 December 2017
500m (2) 28 December 2017 37,29
500m 28 December 2017 37,46
1000m 29 December 2017 1.15,58
China Cup 4 Daqing (CHN) 17 - 19 November 2017
1000m 17 November 2017 1.16,58
500m 18 November 2017 37,60
500m (2) 18 November 2017 37,81
1500m 19 November 2017 1.59,03 SB

More Results