13th China Winter Games

Urumqi (CHN) 22 - 25 January 2016 Source: P. W. de Haan / qgssd.ts.cn

Men

Name 5000m 1500m 500m 500m 1000m 10000m
22 January 2016 23 January 2016 24 January 2016 24 January 2016 25 January 2016 25 January 2016
LIU Yiming (1995) 刘一鸣 MN2 CHN CHN 6.33,75 (1) TR 1.46,74 (1) TR 13.35,84 (1) NR
SUN Longjiang 孙龙将 MN4 CHN CHN 6.38,23 (2) 1.48,32 (3) 13.57,52 (5)
Rehanbai TALABUHAN 热汗拜 塔拉ᐳ汗 MSA CHN CHN 6.40,87 (3) 1.49,06 (5) PR 13.58,09 (6) PR
ZHANG Haiming MN4 CHN CHN 6.40,95 (4) PR 1.51,99 (16) PR 14.01,16 (7) PR
Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MSA CHN CHN 6.42,86 (5) PR 1.50,66 (11) PR 13.57,03 (4) PR
ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MN4 CHN CHN 6.43,35 (6) 1.50,81 (12) PR 13.51,22 (3) PR
XU Chenglong 徐承龙 MN1 CHN CHN 6.44,67 (7) PR 14.17,01 (10) PR
GUO Zhiwen 国志文 MSA CHN CHN 6.44,91 (8) PR 1.50,01 (9) PR 13.50,51 (2) PR
XUAN Bowen 宣博文 MN2 CHN CHN 6.45,52 (9) 1.53,18 (19) PR 14.07,11 (8) PR
WANG Qiang MSA CHN CHN 6.47,84 (10) 1.50,31 (10) PR 14.26,34 (11) PR
REN Zhenhua MSA CHN CHN 6.50,61 (11) PR 1.52,08 (17) PR 14.08,22 (9) PR
ZHU Jiayao 朱珈瑶 MN2 CHN CHN 6.51,01 (12) SB 14.38,93 (12) PR
Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MN2 CHN CHN 6.51,14 (13) 1.49,60 (7) PR
WEI Ao MN3 CHN CHN 6.53,82 (14)
Aerchenghazi XIAKAINI 阿尔成哈孜 夏开尼 MN1 CHN CHN 6.54,23 (15) PR 1.49,78 (8) PR
JI Dapeng MN4 CHN CHN 6.57,40 (16) PR
SUN Kai (1) M? CHN CHN 7.01,61 (17) PR 1.53,56 (20) PR
GAO Pengfei 高鹏飞 MN2 CHN CHN 7.07,91 (18) 1.52,13 (18) PR
ZHOU Yuqing MSA CHN CHN 7.07,95 (19) 1.49,14 (6) PR 1.11,52 (9) PR
NING Zhongyan 宁忠岩 MB1 CHN CHN 7.10,75 (20)
ZHANG Wenming MN4 CHN CHN 7.16,19 (21)
QIU Feng 邱峰 MC2 CHN CHN 7.36,92 (22)
LI Bailin 李佰林 MN4 CHN CHN 1.47,19 (2) 1.10,03 (1)
TIAN Guojun MSA CHN CHN 1.49,04 (4) SB 1.10,09 (2)
CHENG Yue MSA CHN CHN 1.51,34 (13) SB 1.12,38 (14) PR
XIONG Zheng MSA CHN CHN 1.51,64 (14) 1.13,06 (16)
WANG Rui (1999) 王锐 MB1 CHN CHN 1.51,83 (15) PR
WANG Chen (2000) 王晨 MC2 CHN CHN 1.53,97 (21)
ZHAO Sibo MSA CHN CHN 1.54,00 (22) 1.13,78 (20)
SHAN Lianyong 单连勇 M? CHN CHN 1.55,40 (23)
XIE Jiaxuan 谢嘉轩 MN2 CHN CHN 35,12 (1) 35,19 (1) 1.10,17 (3)
LIU Fangyi M30 CHN CHN 35,42(3) (2) 35,59 (6)
LI Yanzhe 李岩哲 MB1 CHN CHN 35,42(9) (3) PR 35,58(8) (5) 1.10,99 (6) PR
GUO Qiang MSA CHN CHN 35,49 (4) 1.25,08 (28)
WANG Nan (1989) MSA CHN CHN 35,51(0) (5) 35,28 (2) SB 1.11,41 (8)
ZHANG Zhongqi M30 CHN CHN 35,51(9) (6) SB 35,58(4) (4)
MU Zhongsheng 牟钟声 MSA CHN CHN 35,60 (7) 35,32 (3) 1.10,83 (5)
LIU An (1992) 刘安 MN4 CHN CHN 35,71(6) (8) 35,86 (11) 1.11,97 (11)
WANG Chaoyu MN4 CHN CHN 35,71(6) (8) 35,82 (10) 1.11,23 (7)
BAI Qiuming 白秋明 MN2 CHN CHN 35,86 (10) 36,24 (17)
HOU Kaibo 侯凯博 MC2 CHN CHN 35,98 (11) 35,78 (9) PR
TIAN Yu 田宇 MN3 CHN CHN 36,08 (12) 35,74 (7) 1.12,03 (12)
HUANG Yongtao 黄永涛 MN1 CHN CHN 36,10 (13) 35,91 (12) 1.10,82 (4)
XU Yutong 徐钰童 MN2 CHN CHN 36,14 (14) 36,13 (14) 1.13,28(1) (17)
YANG Yang (2000) 杨阳 MC2 CHN CHN 36,17 (15) PR 36,19(1) (15) 1.18,77 (22)
LIU Peng 刘鹏 MN1 CHN CHN 36,19 (16) PR 36,46 (18)
HAN Lei 韩雷 MSA CHN CHN 36,20 (17) PR 36,19(4) (16) PR
CONG Bochen 丛搏辰 MN4 CHN CHN 36,21 (18) 35,77 (8) PR
CHEN Zengqiang MSA CHN CHN 36,35 (19) 35,94 (13) PR 1.13,28(7) (18) SB
ZHANG Yuxin 张玉鑫 MN3 CHN CHN 36,55 (20) 36,98 (21)
WANG Wei (1994) MN2 CHN CHN 36,93 (21) 36,68 (19)
YANG Qi MSA CHN CHN 36,98 (22) SB 37,44 (22)
LYU Zixin 吕滋新 MN1 CHN CHN 37,27 (23) PR 37,63 (23)
YANG Guowei 杨国威 MC2 CHN CHN 37,51 (24) PR 36,83 (20) PR
LYU Bo MN1 CHN CHN 37,66 (25) 46,97 (26) 1.12,55 (15)
SUN Hao 孙浩 M? CHN CHN 38,11 (26) PR 38,76 (25)
ZHANG Ming 张明 MC2 CHN CHN 38,67 (27) 38,72 (24)
LI Xiang (2) 李响 M? CHN CHN 45,96 (28) PR 47,56 (27)
YU Jiyang 于继洋 MSA CHN CHN 1.11,61 (10)
HU Zhiqiang (1992) MN4 CHN CHN 1.12,21 (13)
LIU Menglin 刘孟琳 MN2 CHN CHN 1.13,46 (19)
TANG Yu 唐玉 MB1 CHN CHN 1.14,72 (21)
WANG Yuxuan (1) 王宇轩 M? CHN CHN 1.54,05 (23)

NR - National Record, TR - Track Record, PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names