Chinese Single Distances Championships 2010

Harbin (CHN) 5 - 7 March 2010

1500m Men 5 March 2010

Rank Name Country Time
1 SUN Longjiang 孙龙将 MB2 CHN CHN 1.54,32
2 LI Bailin 李佰林 MB2 CHN CHN 1.55,50
3 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MN1 CHN CHN 1.55,69 PR SB
4 XIONG Zheng MN4 CHN CHN 1.56,77
5 YANG Ming MN2 CHN CHN 1.57,73
6 ZHOU Yuqing MN1 CHN CHN 1.57,84
7 ZHANG Haiming MB2 CHN CHN 1.58,01
8 MU Zhongsheng 牟钟声 MA1 CHN CHN 1.58,08
9 ZHANG Wenming MB2 CHN CHN 1.58,13
10 ZHANG Lei MN2 CHN CHN 1.58,57
11 CHEN Yu MA1 CHN CHN 1.58,72
12 LIN Haotian MB1 CHN CHN 1.58,83
13 HU Zhiqiang (1992) MB2 CHN CHN 1.58,97
14 LIU Yan (1992) MB2 CHN CHN 1.59,00
15 WANG Qiang MN1 CHN CHN 1.59,54
16 ZHENG Ronghao MB2 CHN CHN 1.59,73
17 LI Xuefeng 李雪峰 MC2 CHN CHN 2.00,04
18 LIN Di MN2 CHN CHN 2.00,52
19 CHEN Shengyu MN2 CHN CHN 2.01,21
20 LI Bing (1992) MB2 CHN CHN 2.01,70
21 TIAN Guojun MN1 CHN CHN 2.01,80
22 ZHAO Sibo MN3 CHN CHN 2.01,87
23 DING Siyang 丁思杨 MB2 CHN CHN 2.02,43

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Men 6 March 2010

Rank Name Country Time
1 ZHANG Zhongqi MSA CHN CHN 36,23
2 NAN Minghao MSA CHN CHN 36,45
3 TANG Xiaoming MSA CHN CHN 36,92 SB
4 YAN Chao MN4 CHN CHN 37,13
5 ZHAO Kefei MB2 CHN CHN 37,22
6 SUN Bing MSA CHN CHN 37,24
7 GAO Wenyu MN1 CHN CHN 37,28
8 GUO Qiang MN3 CHN CHN 37,30
9 CHEN Zengqiang MN2 CHN CHN 37,48
10 ZHANG Xin (1991) 张鑫 MA1 CHN CHN 37,50
11 WANG Wei (1994) MC2 CHN CHN 37,61
12 WANG Rongda MN3 CHN CHN 37,67
13 XIE Jiaxuan 谢嘉轩 MC2 CHN CHN 37,72
14 DONG Xinlei MA2 CHN CHN 37,73
15 WEI Xing MN3 CHN CHN 37,84
16 MU Zhongsheng 牟钟声 MA1 CHN CHN 37,88
17 CHENG Shisong MB2 CHN CHN 37,93
18 JIANG Lei MN1 CHN CHN 37,99
19 ZHAO Honghan MB2 CHN CHN 38,26
20 ZHANG Yuxin 张玉鑫 MB1 CHN CHN 38,39
21 WANG Chen (1985) MSA CHN CHN 38,42
22 LIU Guoguang MSA CHN CHN 53,41

SB - Season Best

500m #2 Men 6 March 2010

Rank Name Country Time
1 ZHANG Zhongqi MSA CHN CHN 36,16
2 NAN Minghao MSA CHN CHN 36,50
3 GUO Qiang MN3 CHN CHN 36,75
4 TANG Xiaoming MSA CHN CHN 36,79 PR SB
5 YAN Chao MN4 CHN CHN 37,15
6 SUN Bing MSA CHN CHN 37,16
7 GAO Wenyu MN1 CHN CHN 37,31
8 JIANG Lei MN1 CHN CHN 37,45
9 MU Zhongsheng 牟钟声 MA1 CHN CHN 37,46
10 WEI Xing MN3 CHN CHN 37,51
11 CHENG Shisong MB2 CHN CHN 37,55 PR SB
12 XIE Jiaxuan 谢嘉轩 MC2 CHN CHN 37,62
13 ZHAO Kefei MB2 CHN CHN 37,63
14 DONG Xinlei MA2 CHN CHN 37,77
15 CHEN Zengqiang MN2 CHN CHN 37,81
16 WANG Chen (1985) MSA CHN CHN 37,85
17 WANG Rongda MN3 CHN CHN 37,95
17 ZHAO Honghan MB2 CHN CHN 37,95
19 ZHANG Yuxin 张玉鑫 MB1 CHN CHN 38,06
20 WANG Wei (1994) MC2 CHN CHN 38,07
21 ZHANG Xin (1991) 张鑫 MA1 CHN CHN 1.35,61
WDR LIU Guoguang MSA CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

5000m Men 6 March 2010

Rank Name Country Time
1 SUN Longjiang 孙龙将 MB2 CHN CHN 6.57,59
2 LI Bailin 李佰林 MB2 CHN CHN 7.05,26
3 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MN1 CHN CHN 7.09,29
4 ZHENG Ronghao MB2 CHN CHN 7.11,88 SB
5 ZHANG Haiming MB2 CHN CHN 7.14,99
6 TIAN Guojun MN1 CHN CHN 7.17,10
7 ZHANG Wenming MB2 CHN CHN 7.17,38
8 XIONG Zheng MN4 CHN CHN 7.17,71
9 ZHANG Hongliang MA1 CHN CHN 7.20,18
10 ZHENG Chunbo MA2 CHN CHN 7.20,66
11 YANG Ming MN2 CHN CHN 7.21,22
12 ZHANG Lei MN2 CHN CHN 7.21,23 PR SB
13 CHU Xusheng MC1 CHN CHN 7.21,66
14 CHEN Yu MA1 CHN CHN 7.22,06
15 BAO Di MB1 CHN CHN 7.22,13 PR SB
16 FENG Jingnan MN2 CHN CHN 7.22,37
17 HU Zhiqiang (1992) MB2 CHN CHN 7.23,05
18 WANG Qiang MN1 CHN CHN 7.24,59
19 ZHAO Sibo MN3 CHN CHN 7.31,34
20 LI Bing (1992) MB2 CHN CHN 7.34,41
21 LIN Haotian MB1 CHN CHN 7.40,47
DQ LIU Yan (1992) MB2 CHN CHN DQ
DQ MU Zhongsheng 牟钟声 MA1 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men 7 March 2010

Rank Name Country Time
1 SUN Longjiang 孙龙将 MB2 CHN CHN 1.13,57
2 ZHANG Zhongqi MSA CHN CHN 1.13,64
3 CHEN Zengqiang MN2 CHN CHN 1.14,35
4 MU Zhongsheng 牟钟声 MA1 CHN CHN 1.14,43
5 YAN Chao MN4 CHN CHN 1.14,78
6 GUO Qiang MN3 CHN CHN 1.15,38
7 LI Guannan MSA CHN CHN 1.15,40
8 ZHAO Kefei MB2 CHN CHN 1.15,52
9 YANG Fan (1989) MN1 CHN CHN 1.15,73 PR SB
10 GAO Wenyu MN1 CHN CHN 1.15,75
11 CHEN Yu MA1 CHN CHN 1.15,82
12 TANG Xiaoming MSA CHN CHN 1.15,92 SB
13 NAN Minghao MSA CHN CHN 1.16,03
14 WANG Rongda MN3 CHN CHN 1.16,51
15 LIU Guoguang MSA CHN CHN 1.16,66
16 SUN Bing MSA CHN CHN 1.16,69
17 WEI Xing MN3 CHN CHN 1.16,70
18 DONG Xinlei MA2 CHN CHN 1.16,82
19 LIU Hao MB1 CHN CHN 1.16,92
20 ZHAO Sibo MN3 CHN CHN 1.17,16
21 LI Xuefeng 李雪峰 MC2 CHN CHN 1.17,25
22 WANG Wei (1994) MC2 CHN CHN 1.17,35
23 ZHANG Yang MA2 CHN CHN 1.17,42
24 ZHANG Tuo MN3 CHN CHN 1.17,90
25 ZHANG Yuxin 张玉鑫 MB1 CHN CHN 1.18,81

PR - Personal Record, SB - Season Best

10000m Men 7 March 2010

Rank Name Country Time
1 LIU Yan (1992) MB2 CHN CHN 14.48,51
2 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MN1 CHN CHN 14.55,11 PR SB
3 ZHANG Haiming MB2 CHN CHN 15.01,46 PR SB
4 ZHANG Lei MN2 CHN CHN 15.09,79 PR SB
5 FENG Jingnan MN2 CHN CHN 15.10,73
6 ZHANG Wenming MB2 CHN CHN 15.10,86
7 WANG Qiang MN1 CHN CHN 15.11,74
8 ZHANG Hongliang MA1 CHN CHN 15.16,24 PR SB
9 TIAN Guojun MN1 CHN CHN 15.16,54
10 GUAN Yu MA2 CHN CHN 15.25,67
11 LIU Yiming 刘一鸣 MC2 CHN CHN 15.27,98
12 YANG Ming MN2 CHN CHN 15.42,88
DQ XIONG Zheng MN4 CHN CHN DQ
DQ CHEN Yu MA1 CHN CHN DQ
DQ BAO Di MB1 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names