2nd Youth Games

Daqing (CHN) 12 - 13 April 2019 Source: www.sskating.com

500m Men - Group A 12 April 2019

Rank Name Country Time
1 HOU Kaibo 侯凯博 MA1 CHN CHN 35,57 TR SB
2 WANG Chen (2000) 王晨 MA1 CHN CHN 36,10
3 RONG Hao 荣浩 M? CHN CHN 36,67
4 ZHANG Hangrui 张航瑞 M? CHN CHN 36,88 PR SB
5 LI Tianlong 李添龙 M? CHN CHN 36,90 PR SB
6 Yahefu AIPEIERDING 亚合甫 艾培尔丁 MA1 CHN CHN 36,93 PR SB
7 LIU Xifeng 刘锡峰 MB1 CHN CHN 36,98
8 YANG Guowei 杨国威 MA1 CHN CHN 37,03 SB
9 LIU Xu 刘旭 MB2 CHN CHN 37,07 PR SB
10 DAI Xin 代鑫 M? CHN CHN 37,21 PR SB
11 MA Bin (1) 马彬 M? CHN CHN 37,34 PR SB
12 GE Bangxi 葛帮喜 M? CHN CHN 37,37 PR SB
13 WANG Bo (2001) 王博 MA1 CHN CHN 37,45 PR SB
14 WANG Zilong 王子龙 MB2 CHN CHN 37,56
15 CHI Wenguang 迟文广 MB2 CHN CHN 37,58 PR SB
16 LIU Pengyu 刘鹏禹 M? CHN CHN 37,63 PR SB
17 LYU Minghao 吕明昊 MB2 CHN CHN 37,79 SB
18 XIAO Jinbao 肖金宝 M? CHN CHN 37,80 PR SB
19 ZHOU Mingxuan 周明萱 MB2 CHN CHN 37,81 PR SB
20 WANG Zihao 王子豪 MB2 CHN CHN 37,82 PR SB
21 CHENG Peng 程鹏 M? CHN CHN 37,83 PR SB
22 CHEN Chuang 陈闯 MA1 CHN CHN 37,96
23 JIN Kaizhi 靳凯智 MA1 CHN CHN 38,13 PR SB
24 TAN Bowen 谭博文 M? CHN CHN 38,27 PR SB
25 ZHANG Chao 张超 M? CHN CHN 38,28 PR SB
26 LIU Chunsheng 刘春升 MB2 CHN CHN 38,38 PR SB
27 LIU Zehao 刘泽昊 MB2 CHN CHN 38,43 PR SB
28 LIU Shuangfeng 刘双峰 M? CHN CHN 38,49 PR SB
29 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MB2 CHN CHN 38,50 PR SB
29 Yerhanati AYITINAMA 叶尔哈那提 阿依提纳马 M? CHN CHN 38,50 PR SB
31 ZHANG Ming 张明 MA1 CHN CHN 38,51
32 DUAN Quanzheng 段权政 M? CHN CHN 38,53 PR SB
33 WANG Wei (2002) 王威 MB1 CHN CHN 38,58
34 XING Bo 邢博 MB2 CHN CHN 38,83 PR SB
35 PAN Xiaoyang 潘晓阳 M? CHN CHN 38,85
36 SHI Jingxin 石景鑫 M? CHN CHN 38,92 PR SB
37 WANG Shengdong M? CHN CHN 39,00 PR SB
38 XU Shuai 徐帅 M? CHN CHN 39,05
39 WANG Wenxuan 王文轩 MB1 CHN CHN 39,14 PR SB
40 HOU Yanli 侯彦利 M? CHN CHN 39,17
41 WANG Song 王淞 MA1 CHN CHN 39,39 PR SB
42 WANG Xiangan 王祥安 MA1 CHN CHN 39,50
43 YANG Boyue 杨博越 MB2 CHN CHN 39,63 PR SB
44 WANG Shuaihan MB1 CHN CHN 39,76
45 XU Haoyang (2002) 徐皓洋 MB2 CHN CHN 39,86(1) PR SB
46 LAN Tianhong 兰天宏 M? CHN CHN 39,86(2) PR SB
47 LI Guangao 李广傲 M? CHN CHN 39,86(5)
48 BI Chaofan 毕超凡 M? CHN CHN 39,88 PR SB
49 MA Yan (2) 马岩 M? CHN CHN 39,89
50 YIN Cheng 尹成 M? CHN CHN 39,98
51 ZHANG Mengjun 张梦骏 M? CHN CHN 40,05 PR SB
52 GENG Xinyu 耿欣宇 MA1 CHN CHN 40,07
53 XU Xiaoding 徐小丁 MB2 CHN CHN 40,27 PR SB
54 YANG Mingyu 杨明宇 MA1 CHN CHN 40,30
55 DU Yujiang M? CHN CHN 40,40 PR SB
56 FAN Zhichao 范志超 M? CHN CHN 40,56 PR SB
57 MA Shiyu 麻世玉 M? CHN CHN 40,66 PR SB
58 FANG Shenghao 方胜豪 MB2 CHN CHN 41,20 PR SB
59 MEI Jiawei MB2 CHN CHN 41,28 PR SB
60 DING Yi 丁一 M? CHN CHN 41,31 PR SB
61 JIANG Wei 姜伟 M? CHN CHN 41,32 PR SB
62 YANG Dingmin M? CHN CHN 41,54 PR SB
63 PAN Yanbao M? CHN CHN 41,89 PR SB
64 WANG Jiankai 汪建铠 M? CHN CHN 42,02 SB
65 HUANG Xu M? CHN CHN 44,91 PR SB
66 YANG Tianyi 杨添翼 MA1 CHN CHN 48,51
67 YANG Yang (2000) 杨阳 MA1 CHN CHN 1.11,15
DNF SONG Zhengnan 宋政楠 MA1 CHN CHN DNF

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Native Language Names