China - National Championships 2019

Harbin (CHN) 3 - 6 January 2019 Source: www.sskating.com

500m Ladies - Allround 3 January 2019

Rank Name Country Time
1 HAN Mei 韩梅 LN2 CHN CHN 39,99 SB
2 YANG Jie 杨杰 LN1 CHN CHN 41,23
3 XI Dongxue 奚冬雪 LN1 CHN CHN 41,39
4 JIANG Xia 姜霞 LB2 CHN CHN 41,46
5 ZHOU Yuting 周宇婷 LA2 CHN CHN 41,57
6 LI Guangying LA2 CHN CHN 41,77
7 GAN Weiping 甘卫平 LA1 CHN CHN 41,88
8 YANG Binyu 杨滨瑜 LB1 CHN CHN 41,95
9 SONG Yue (3) 宋月 L? CHN CHN 42,10
10 CHEN Xiangyu 陈翔宇 LA2 CHN CHN 42,25
11 WANG Xintong 王昕童 LN2 CHN CHN 42,36
12 GAO Chenxi LC2 CHN CHN 42,69
13 MA Yuhan 马语含 LB2 CHN CHN 42,78
14 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LA2 CHN CHN 42,82
15 LIU Jusi 刘菊司 L? CHN CHN 42,83
16 MA Ruijie LC2 CHN CHN 42,98
17 MA Wenjing 马文静 L? CHN CHN 43,09 SB
18 WU Yueting 武越婷 LA2 CHN CHN 43,12 SB
19 ADAKE Ahenar LN1 CHN CHN 43,18
20 GENG Jiayang 耿嘉阳 LB2 CHN CHN 43,23
21 FANG Huiyan L? CHN CHN 43,59 PR SB
22 LI Jiaxuan L? CHN CHN 43,85 PR SB
23 YUAN Chaonan 袁超楠 LA2 CHN CHN 44,09
24 HONG Chu L? CHN CHN 44,20 PR SB
25 NAZHATIHAN Bihan 那扎提汗毕汗 L? CHN CHN 44,27
26 HUANG Yulin 黄余琳 LB1 CHN CHN 44,43
27 CAI Simin L? CHN CHN 45,48
28 LIU Xiaonan 刘晓楠 LN1 CHN CHN 45,69 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names