Liu Xu 刘旭

CHN China (CHN)

<Prev 1 2 Next>
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
1000m 8 November 2019 1.14,94 SB
500m 9 November 2019 37,01
1500m 10 November 2019 1.58,50
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
500m 25 October 2019 36,97 PR SB
1500m 27 October 2019 1.54,55 PR SB
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
1000m 20 September 2019 1.15,52 SB
500m 21 September 2019 37,40 SB
1500m 22 September 2019 1.59,96 SB
2nd Youth Games Daqing (CHN) 12 - 13 April 2019
500m 12 April 2019 37,07 PR SB
1000m 13 April 2019 1.14,76 PR SB
China - Junior Championships 2019 Daqing (CHN) 10 - 13 January 2019
500m 10 January 2019 37,87
1500m 10 January 2019 1.57,00
1000m 11 January 2019 1.15,46
National League 3 Harbin (CHN) 9 - 11 November 2018
1000m 9 November 2018 1.15,43
500m 10 November 2018 DNF
1500m 11 November 2018 2.00,53
Junior World Cup Selection Competition Changchun (CHN) 27 - 28 October 2018
500m 27 October 2018 37,54
1500m 27 October 2018 1.56,40 PR SB
1000m 28 October 2018 1.15,10 PR SB
3000m 28 October 2018 4.22,59 SB
National League 2 Changchun (CHN) 19 - 21 October 2018
1000m 19 October 2018 1.16,05 PR SB
500m 20 October 2018 37,49 PR SB
1500m 21 October 2018 1.58,83 PR SB
National League 1 Changchun (CHN) 12 - 14 October 2018
1500m 12 October 2018 1.59,46 PR SB
500m 13 October 2018 37,96 SB
China - Junior Championships 2018 Daqing (CHN) 1 - 4 February 2018
500m 1 February 2018 38,11
1500m 1 February 2018 2.05,21
<Prev 1 2 Next>

Native Language Names