Kirill Rakov Кирилл Раков

RUSRussia (RUS)

<Prev 1 Next>
Inga Artamonova Prize Chelyabinsk-Inga (RUS) 2 - 3 March 2019
500m 3 March 2019 50,64 PR SB
V.A. Shumkov Memorial Chelyabinsk-Inga (RUS) 24 December 2017
500m 24 December 2017 55,96
1500m 24 December 2017 3.28,19 PR SB
A. V. Beloglazova Prize Chelyabinsk-Inga (RUS) 19 - 20 December 2017
500m 19 December 2017 55,81 PR SB
Chelyabinsk City Championships Chelyabinsk (RUS) 25 - 26 March 2017
500m 25 March 2017 57,92 PR SB
1000m 25 March 2017 2.06,40 PR SB
500m 26 March 2017 56,79 PR SB
1000m 26 March 2017 2.05,83 PR SB
Inga Artamonova Prize Chelyabinsk-Inga (RUS) 4 - 5 March 2017
100m 4 March 2017 14,05 SB
300m 4 March 2017 37,70 SB
Championship of Chelyabinsk - Our Hope Chelyabinsk (RUS) 11 February 2017
500m 11 February 2017 1.02,24
1000m 11 February 2017 2.17,72
Chelyabinsk City Championships Chelyabinsk-Inga (RUS) 21 - 22 January 2017
500m 21 January 2017 1.00,86 SB
1000m 21 January 2017 2.10,96 SB
500m 22 January 2017 59,40 SB
1000m 22 January 2017 2.12,93
Sports School No. 1 Championships Chelyabinsk (RUS) 11 January 2017
500m 11 January 2017 1.02,24 SB
1000m 11 January 2017 2.17,72 SB
Chelyabinsk Championships - Our Hope Chelyabinsk (RUS) 8 April 2016
500m 8 April 2016 1.00,78 PR SB
Open Championships - Sports School No. 1 Chelyabinsk (RUS) 23 - 24 March 2016
500m 23 March 2016 1.09,26
1000m 23 March 2016 2.07,60 PR SB
500m 24 March 2016 58,78 PR SB
1000m 24 March 2016 2.08,05
<Prev 1 Next>

Native Language Names