Yang Tao 杨涛

CHNChina (CHN)

<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next>
China - Single Distances Championships 2013 Harbin (CHN) 15 - 17 March 2013
5000m 16 March 2013 7.16,78
National Cup 6 Shenyang (CHN) 2 - 3 March 2013
5000m 2 March 2013 7.19,40
1500m 3 March 2013 2.00,15
National Cup 5 Shenyang (CHN) 23 - 24 February 2013
1000m 23 February 2013 1.17,03 PR SB
500m (2) 24 February 2013 38,02
500m 24 February 2013 38,05
China - Junior Championships 2013 Shenyang (CHN) 11 - 12 January 2013
500m 11 January 2013 37,77
3000m 11 January 2013 4.17,73 PR SB
1500m 12 January 2013 2.02,64
China - Allround Championships 2013 Changchun (CHN) 20 - 21 December 2012
500m 20 December 2012 37,48 PR SB
5000m 20 December 2012 7.17,97
1500m 21 December 2012 2.01,70
2013 Liaoning Province Junior Championships Shenyang (CHN) 4 - 5 December 2012
500m 4 December 2012 38,65
1000m 5 December 2012 1.19,53
National Cup 4 Harbin (CHN) 17 - 18 November 2012
10000m 17 November 2012 15.16,30 PR SB
1500m 18 November 2012 2.02,34
National Cup 3 Harbin (CHN) 10 - 11 November 2012
1000m 10 November 2012 1.18,20 SB
500m (2) 11 November 2012 38,07 PR SB
500m 11 November 2012 38,11 PR SB
National Cup 2 Changchun (CHN) 20 - 21 October 2012
5000m 20 October 2012 7.10,56 PR SB
1500m 21 October 2012 1.58,52 PR SB
National Cup 4 Changchun (CHN) 25 - 26 February 2012
1000m 25 February 2012 1.17,74 PR SB
500m (2) 26 February 2012 38,65
500m 26 February 2012 38,58 PR SB
1500m 26 February 2012 2.02,50
<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next>

Native Language Names