China - Junior Championships 2018

Daqing (CHN)1 - 4 February 2018 Source: skating.sport.org.cn

500m Ladies - Group A 1 February 2018

1 LYU Jingyao (2000) LB2 CHN CHN 40,38
2 LYU Bing LA1 CHN CHN 40,48
3 YANG Sining LA1 CHN CHN 41,23
4 ZHANG Yue (1999) LA1 CHN CHN 41,46
5 HAN Tingting (1999) LA1 CHN CHN 42,17
6 LIU Yibing LB2 CHN CHN 42,21
7 WANG Yan (2000) LA1 CHN CHN 42,30
8 ZHAO Shuang LA1 CHN CHN 42,55
9 JIA Xuan LB2 CHN CHN 42,60
10 MA Haiqian LB2 CHN CHN 42,78
11 LIU Mengmeng LA1 CHN CHN 42,85
12 LI Ying (2000) LB2 CHN CHN 42,93
13 CHEN Chen L? CHN CHN 43,01 PR SB
14 LI Yueming L? CHN CHN 43,05 PR SB
15 FENG Jingyang LB2 CHN CHN 43,20
16 XIAO Jinming LA1 CHN CHN 43,33
17 LYU Rui L? CHN CHN 43,35
18 LI Meiqi LA1 CHN CHN 43,37
19 BEN Jing L? CHN CHN 43,38
20 LI Xiang (1) L? CHN CHN 43,40
21 NAN Yujie L? CHN CHN 43,44(1) SB
22 XU Meng LA1 CHN CHN 43,44(4)
23 LI Shanshan LB2 CHN CHN 43,57
24 DUAN Yuxin (2001) LB2 CHN CHN 43,77
25 YUAN Chaonan LA1 CHN CHN 43,92
26 LI Bingbing L? CHN CHN 43,99
27 WANG Jinyu L? CHN CHN 44,09(7)
28 SU Xinyu LB2 CHN CHN 44,09(9)
29 YANG Yanhui LB2 CHN CHN 44,15
30 HAO Yue LA1 CHN CHN 44,16 PR SB
31 LIU Xinyu (2) LB2 CHN CHN 44,47 PR SB
32 LU Chang (2000) LB2 CHN CHN 44,48
33 BAI Ge L? CHN CHN 45,72 SB
34 LI Dongyue L? CHN CHN 46,40
35 DU Xiaopeng LB2 CHN CHN 46,85
36 MENG Xilin LB2 CHN CHN 47,44 PR SB
DQ SONG Yue (3) L? CHN CHN DQ
WDR WANG Yumeng L? CHN CHN WDR
WDR WANG Guanyue LA1 CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Ladies - Group A 1 February 2018

1 LI Yueming L? CHN CHN 2.08,01 PR SB
2 HAN Tingting (1999) LA1 CHN CHN 2.09,48 PR SB
3 SONG Yue (3) L? CHN CHN 2.11,83 PR SB
4 SUN Xiaohan LB2 CHN CHN 2.11,92
5 BEN Jing L? CHN CHN 2.13,01
6 WANG Yumeng L? CHN CHN 2.13,08 PR SB
7 LI Bingbing L? CHN CHN 2.13,25 PR SB
8 LI Xiang (1) L? CHN CHN 2.13,50
9 YANG Sining LA1 CHN CHN 2.13,70
10 WANG Yan (2000) LA1 CHN CHN 2.14,03 PR SB
11 ZHAO Shuang LA1 CHN CHN 2.14,45
12 CHEN Chen L? CHN CHN 2.14,47 PR SB
13 YANG Yanhui LB2 CHN CHN 2.14,93 PR SB
14 JIA Xuan LB2 CHN CHN 2.15,40
15 LYU Rui L? CHN CHN 2.15,65
16 DUAN Yuxin (2001) LB2 CHN CHN 2.15,77 SB
17 LI Meiqi LA1 CHN CHN 2.16,42 PR SB
18 SU Xinyu LB2 CHN CHN 2.16,60
19 YUAN Chaonan LA1 CHN CHN 2.16,96 PR SB
20 LI Shanshan LB2 CHN CHN 2.17,21
21 MA Haiqian LB2 CHN CHN 2.17,25
22 FENG Jingyang LB2 CHN CHN 2.17,43
23 LI Dongyue L? CHN CHN 2.17,70
24 LIU Mengmeng LA1 CHN CHN 2.19,13
25 LU Chang (2000) LB2 CHN CHN 2.19,40 PR SB
26 LI Ying (2000) LB2 CHN CHN 2.19,53
27 ZHANG Yue (1999) LA1 CHN CHN 2.21,41 SB
28 LIU Xinyu (2) LB2 CHN CHN 2.21,66 PR SB
29 NAN Yujie L? CHN CHN 2.23,72 SB
30 HAO Yue LA1 CHN CHN 2.24,14 SB
31 WANG Guanyue LA1 CHN CHN 2.24,67 SB
32 XU Meng LA1 CHN CHN 2.25,19 PR SB
33 LYU Jingyao (2000) LB2 CHN CHN 2.26,27 SB
34 WANG Jinyu L? CHN CHN 2.26,59
35 DU Xiaopeng LB2 CHN CHN 2.26,84
WDR LYU Bing LA1 CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Ladies - Group B 1 February 2018

1 LI Shuang (2002) LC2 CHN CHN 40,55
2 JIANG Xia LB1 CHN CHN 41,59 PR SB
3 FENG Qingqing LB1 CHN CHN 42,07
4 WANG Jingyi LC2 CHN CHN 42,12
5 LIU Yang (2002) LC2 CHN CHN 42,27
6 HE Liuqing LB1 CHN CHN 42,48
7 MA Yuhan LB1 CHN CHN 42,69
8 GENG Jiayang LB1 CHN CHN 43,18 SB
9 JIN Wenjing L? CHN CHN 43,43 PR SB
10 LU Chang (2002) LC2 CHN CHN 43,57 PR SB
11 WANG Xinyue LB1 CHN CHN 43,65
12 JING Jie LC2 CHN CHN 43,82
13 MA Yan (2001) LB1 CHN CHN 43,89 SB
14 PIAO Zhuxian L? CHN CHN 44,31 PR SB
15 WANG Xue LB1 CHN CHN 44,39
16 YAO Junbing L? CHN CHN 44,45
17 LI Haonan LB1 CHN CHN 44,52 PR SB
18 XIA Zihan LC2 CHN CHN 44,59 PR SB
19 WANG Zhixian LC2 CHN CHN 44,69
20 LIU Jusi L? CHN CHN 44,87 SB
21 LI Jia L? CHN CHN 44,99 PR SB
22 GU Wu LC2 CHN CHN 45,01 PR SB
23 XIAO Qianwen LB1 CHN CHN 45,27 PR SB
24 LI Donghang L? CHN CHN 45,30
25 LI Julin L? CHN CHN 45,32 PR SB
26 HUANG Yulin L? CHN CHN 45,53
27 WANG Xinyu LC2 CHN CHN 45,58 PR SB
28 LIU Qi (2001) LB1 CHN CHN 46,53 PR SB
29 WANG Linlin LC2 CHN CHN 46,70 PR SB
30 ZHAO Yue L? CHN CHN 46,73 PR SB
31 LIU Shuo (2002) LB1 CHN CHN 46,85 PR SB
32 ZHANG Ye LC2 CHN CHN 46,86 PR SB
33 CUI Xiuxian LC2 CHN CHN 46,87 PR SB
34 LIU Kexin (2001) LB1 CHN CHN 46,99 PR SB
35 SUN Biying L? CHN CHN 47,07 PR SB
36 GUAN Yuxuan LC2 CHN CHN 47,15 PR SB
37 MUHETAER Nuodire L? CHN CHN 47,72 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Ladies - Group B 1 February 2018

1 JIANG Xia LB1 CHN CHN 2.07,07 PR SB
2 GENG Jiayang LB1 CHN CHN 2.09,13
3 MA Yuhan LB1 CHN CHN 2.09,23 SB
4 LI Shuang (2002) LC2 CHN CHN 2.10,71
5 MA Yan (2001) LB1 CHN CHN 2.11,44 SB
6 WANG Jingyi LC2 CHN CHN 2.11,54
7 JING Jie LC2 CHN CHN 2.12,80
8 JIN Wenjing L? CHN CHN 2.13,29 PR SB
9 YAO Junbing L? CHN CHN 2.13,82
10 LIU Yang (2002) LC2 CHN CHN 2.14,22 PR SB
11 FENG Qingqing LB1 CHN CHN 2.14,23
12 LU Chang (2002) LC2 CHN CHN 2.15,65 PR SB
13 LI Julin L? CHN CHN 2.18,07
14 WANG Xinyu LC2 CHN CHN 2.18,89 PR SB
15 WANG Xinyue LB1 CHN CHN 2.20,41
16 WANG Linlin LC2 CHN CHN 2.21,11 PR SB
17 LIU Jusi L? CHN CHN 2.21,41 SB
18 LI Haonan LB1 CHN CHN 2.21,55 PR SB
19 WANG Zhixian LC2 CHN CHN 2.21,68 PR SB
20 HE Liuqing LB1 CHN CHN 2.22,10
21 LI Jia L? CHN CHN 2.22,30 PR SB
22 WANG Xue LB1 CHN CHN 2.22,52 PR SB
23 XIA Zihan LC2 CHN CHN 2.22,98 PR SB
24 ZHAO Yue L? CHN CHN 2.23,64 PR SB
25 XIAO Qianwen LB1 CHN CHN 2.24,39 PR SB
26 SUN Biying L? CHN CHN 2.24,81 PR SB
27 PIAO Zhuxian L? CHN CHN 2.25,34 PR SB
28 LIU Qi (2001) LB1 CHN CHN 2.25,42 PR SB
29 ZHANG Ye LC2 CHN CHN 2.26,14 PR SB
30 LIU Shuo (2002) LB1 CHN CHN 2.26,72 PR SB
31 LI Donghang L? CHN CHN 2.27,01
32 MUHETAER Nuodire L? CHN CHN 2.28,39 PR SB
33 GU Wu LC2 CHN CHN 2.28,80 SB
34 GUAN Yuxuan LC2 CHN CHN 2.29,13 PR SB
35 CUI Xiuxian LC2 CHN CHN 2.29,53 PR SB
DQ HUANG Yulin L? CHN CHN DQ
DQ LIU Kexin (2001) LB1 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Ladies - Group A 2 February 2018

1 LYU Jingyao (2000) LB2 CHN CHN 1.23,42
2 YANG Sining LA1 CHN CHN 1.23,60
3 LI Yueming L? CHN CHN 1.24,57 SB
4 HAN Tingting (1999) LA1 CHN CHN 1.24,88 PR SB
5 LIU Yibing LB2 CHN CHN 1.24,94
6 SONG Yue (3) L? CHN CHN 1.25,02
7 WANG Yan (2000) LA1 CHN CHN 1.25,38 PR SB
8 SUN Xiaohan LB2 CHN CHN 1.25,79 PR SB
9 WANG Yumeng L? CHN CHN 1.26,21 PR SB
10 WANG Guanyue LA1 CHN CHN 1.26,49 SB
11 YANG Yanhui LB2 CHN CHN 1.26,81 PR SB
12 ZHANG Yue (1999) LA1 CHN CHN 1.26,95
13 MA Haiqian LB2 CHN CHN 1.27,33
14 JIA Xuan LB2 CHN CHN 1.27,42
15 LI Bingbing L? CHN CHN 1.27,54 SB
16 ZHAO Shuang LA1 CHN CHN 1.27,65
17 LI Xiang (1) L? CHN CHN 1.28,00
18 LYU Rui L? CHN CHN 1.28,07 PR SB
19 BEN Jing L? CHN CHN 1.28,30
20 SU Xinyu LB2 CHN CHN 1.28,31
21 DUAN Yuxin (2001) LB2 CHN CHN 1.28,58 SB
22 LI Meiqi LA1 CHN CHN 1.28,77
23 CHEN Chen L? CHN CHN 1.28,99
24 LI Shanshan LB2 CHN CHN 1.29,06
25 YUAN Chaonan LA1 CHN CHN 1.29,35
26 FENG Jingyang LB2 CHN CHN 1.29,59
27 HAO Yue LA1 CHN CHN 1.30,00 PR SB
28 NAN Yujie L? CHN CHN 1.30,29 SB
29 LIU Mengmeng LA1 CHN CHN 1.30,59
30 LU Chang (2000) LB2 CHN CHN 1.30,74 PR SB
31 XU Meng LA1 CHN CHN 1.30,92
32 LI Ying (2000) LB2 CHN CHN 1.31,12
33 LI Dongyue L? CHN CHN 1.31,45
34 LIU Xinyu (2) LB2 CHN CHN 1.31,58 PR SB
35 WANG Jinyu L? CHN CHN 1.31,64
36 XIAO Jinming LA1 CHN CHN 1.32,02
37 DU Xiaopeng LB2 CHN CHN 1.35,28
DQ BAI Ge L? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Ladies - Group A 2 February 2018

1 LI Yueming L? CHN CHN 4.31,54 SB
2 LI Dongyue L? CHN CHN 4.41,44
3 HAN Tingting (1999) LA1 CHN CHN 4.41,96 PR SB
4 JIA Xuan LB2 CHN CHN 4.42,47 PR SB
5 LI Bingbing L? CHN CHN 4.43,41 SB
6 FENG Jingyang LB2 CHN CHN 4.43,58
7 LI Xiang (1) L? CHN CHN 4.43,73 PR SB
8 YUAN Chaonan LA1 CHN CHN 4.45,31 PR SB
9 WANG Yan (2000) LA1 CHN CHN 4.45,68 SB
10 WANG Yumeng L? CHN CHN 4.46,54
11 CHEN Chen L? CHN CHN 4.47,05
12 LI Meiqi LA1 CHN CHN 4.47,52 PR SB
13 YANG Sining LA1 CHN CHN 4.47,99 SB
14 LYU Rui L? CHN CHN 4.48,78 PR SB
15 YANG Yanhui LB2 CHN CHN 4.49,12 PR SB
16 BEN Jing L? CHN CHN 4.50,13
17 SONG Yue (3) L? CHN CHN 4.52,44 PR SB
18 LI Shanshan LB2 CHN CHN 4.52,58
19 ZHAO Shuang LA1 CHN CHN 4.55,19
20 LIU Xinyu (2) LB2 CHN CHN 4.56,19 PR SB
21 DUAN Yuxin (2001) LB2 CHN CHN 4.56,24 PR SB
22 SU Xinyu LB2 CHN CHN 4.57,42
23 NAN Yujie L? CHN CHN 5.00,55 SB
24 LIU Mengmeng LA1 CHN CHN 5.02,35 SB
25 LU Chang (2000) LB2 CHN CHN 5.05,72 PR SB
26 LI Ying (2000) LB2 CHN CHN 5.06,74
27 MA Haiqian LB2 CHN CHN 5.06,90 SB
28 ZHANG Yue (1999) LA1 CHN CHN 5.10,17 PR SB
29 WANG Jinyu L? CHN CHN 5.11,21 PR SB
30 HAO Yue LA1 CHN CHN 5.14,05 SB
31 XU Meng LA1 CHN CHN 5.21,29 PR SB
32 WANG Guanyue LA1 CHN CHN 5.26,13 SB
33 LYU Jingyao (2000) LB2 CHN CHN 5.27,32 PR SB
34 DU Xiaopeng LB2 CHN CHN 5.29,27 SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Ladies - Group B 2 February 2018

1 JIANG Xia LB1 CHN CHN 1.23,64
2 LI Shuang (2002) LC2 CHN CHN 1.24,54
3 MA Yuhan LB1 CHN CHN 1.24,77
4 WANG Jingyi LC2 CHN CHN 1.25,10
5 GENG Jiayang LB1 CHN CHN 1.26,52 PR SB
6 MA Yan (2001) LB1 CHN CHN 1.26,97 PR SB
7 FENG Qingqing LB1 CHN CHN 1.27,10
8 JIN Wenjing L? CHN CHN 1.27,29 PR SB
9 JING Jie LC2 CHN CHN 1.27,79 PR SB
10 LIU Yang (2002) LC2 CHN CHN 1.27,94
11 YAO Junbing L? CHN CHN 1.28,58
12 LU Chang (2002) LC2 CHN CHN 1.28,92
13 HE Liuqing LB1 CHN CHN 1.29,68
14 WANG Xue LB1 CHN CHN 1.30,38 PR SB
15 LIU Jusi L? CHN CHN 1.30,82 PR SB
16 LI Julin L? CHN CHN 1.31,00
17 WANG Xinyue LB1 CHN CHN 1.31,71
18 HUANG Yulin L? CHN CHN 1.31,91
19 WANG Xinyu LC2 CHN CHN 1.31,95 PR SB
20 XIAO Qianwen LB1 CHN CHN 1.31,99 PR SB
21 LI Haonan LB1 CHN CHN 1.32,03 PR SB
22 XIA Zihan LC2 CHN CHN 1.32,16
23 WANG Zhixian LC2 CHN CHN 1.32,27 PR SB
24 LIU Qi (2001) LB1 CHN CHN 1.32,91 PR SB
25 ZHAO Yue L? CHN CHN 1.33,28 PR SB
26 GU Wu LC2 CHN CHN 1.33,32 SB
27 LI Jia L? CHN CHN 1.33,45 PR SB
28 WANG Linlin LC2 CHN CHN 1.33,81 PR SB
29 LIU Shuo (2002) LB1 CHN CHN 1.33,86 PR SB
30 ZHANG Ye LC2 CHN CHN 1.34,23 PR SB
31 LI Donghang L? CHN CHN 1.34,88
32 SUN Biying L? CHN CHN 1.35,97 PR SB
33 MUHETAER Nuodire L? CHN CHN 1.36,20 PR SB
34 CUI Xiuxian LC2 CHN CHN 1.37,15 SB
35 GUAN Yuxuan LC2 CHN CHN 1.37,80 PR SB
36 LIU Kexin (2001) LB1 CHN CHN 1.39,39
DQ PIAO Zhuxian L? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Ladies - Group B 2 February 2018

1 MA Yuhan LB1 CHN CHN 4.31,69 SB
2 MA Yan (2001) LB1 CHN CHN 4.33,90 SB
3 JING Jie LC2 CHN CHN 4.36,60
4 GENG Jiayang LB1 CHN CHN 4.37,74
5 YAO Junbing L? CHN CHN 4.38,75
6 JIN Wenjing L? CHN CHN 4.42,00 PR SB
7 LU Chang (2002) LC2 CHN CHN 4.44,34 PR SB
8 WANG Jingyi LC2 CHN CHN 4.44,73 PR SB
9 LI Shuang (2002) LC2 CHN CHN 4.47,04 PR SB
10 FENG Qingqing LB1 CHN CHN 4.48,63
11 LIU Jusi L? CHN CHN 4.53,89 PR SB
12 LI Julin L? CHN CHN 4.54,91
13 WANG Xinyue LB1 CHN CHN 4.55,78
14 WANG Xinyu LC2 CHN CHN 5.02,97 PR SB
15 LIU Shuo (2002) LB1 CHN CHN 5.05,65 PR SB
16 SUN Biying L? CHN CHN 5.08,10 PR SB
17 XIA Zihan LC2 CHN CHN 5.08,68 PR SB
18 ZHANG Ye LC2 CHN CHN 5.08,78 PR SB
19 LI Jia L? CHN CHN 5.11,35 PR SB
20 HE Liuqing LB1 CHN CHN 5.12,40 SB
21 LI Donghang L? CHN CHN 5.12,44 PR SB
22 LIU Yang (2002) LC2 CHN CHN 5.13,72 SB
23 MUHETAER Nuodire L? CHN CHN 5.15,12 PR SB
24 WANG Xue LB1 CHN CHN 5.16,13 PR SB
25 LIU Kexin (2001) LB1 CHN CHN 5.16,31 PR SB
26 LI Haonan LB1 CHN CHN 5.16,44
27 ZHAO Yue L? CHN CHN 5.16,54 PR SB
28 WANG Zhixian LC2 CHN CHN 5.17,18
29 GUAN Yuxuan LC2 CHN CHN 5.18,77 PR SB
30 CUI Xiuxian LC2 CHN CHN 5.18,98 PR SB
31 PIAO Zhuxian L? CHN CHN 5.19,24 PR SB
32 GU Wu LC2 CHN CHN 5.19,92 PR SB
33 XIAO Qianwen LB1 CHN CHN 5.20,98 PR SB
34 LIU Qi (2001) LB1 CHN CHN 5.21,25 PR SB
DQ JIANG Xia LB1 CHN CHN DQ
WDR WANG Linlin LC2 CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Ladies - Group C 3 February 2018

1 WANG Jing (2003) LC1 CHN CHN 41,22
2 SUN Ning L? CHN CHN 43,78 PR SB
3 CHEN Yao L? CHN CHN 44,09
4 SUN Wen LYA CHN CHN 44,10 PR SB
5 CAO Yang L? CHN CHN 44,41 PR SB
6 CHEN Aoyu L? CHN CHN 44,54
7 ZHANG Jiaxin L? CHN CHN 44,72 PR SB
8 ZHOU Jiarong L? CHN CHN 44,80
9 WANG Dantong LC1 CHN CHN 44,92 PR SB
10 ZHANG Zhiqiong L? CHN CHN 45,32
11 GAO Yongjiao L? CHN CHN 45,47 PR SB
12 MA Zihan LC1 CHN CHN 45,48
13 WANG Keying L? CHN CHN 45,58 PR SB
14 XIN Haiping L? CHN CHN 45,97 PR SB
15 SHAO Qi LC1 CHN CHN 46,04 PR SB
16 ZHAO Wei (2) L? CHN CHN 46,35 PR SB
17 LU Yuhan LB1 CHN CHN 46,48
18 LIU Sijia LYA CHN CHN 46,49 PR SB
19 SU Mo L? CHN CHN 46,61 PR SB
20 YOU Xiyue L? CHN CHN 47,20
21 HUANG Dongyue LC1 CHN CHN 47,54 PR SB
22 WANG Mengfan LYA CHN CHN 47,73 PR SB
23 WANG Jingjing L? CHN CHN 49,16 PR SB
24 YU Hao (2005) LYA CHN CHN 49,73 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Ladies - Group C 3 February 2018

1 WANG Jing (2003) LC1 CHN CHN 2.13,67 PR SB
2 ZHOU Jiarong L? CHN CHN 2.14,91 PR SB
3 CHEN Aoyu L? CHN CHN 2.16,04
4 SUN Ning L? CHN CHN 2.17,99 PR SB
5 ZHANG Zhiqiong L? CHN CHN 2.19,74
6 WANG Keying L? CHN CHN 2.20,25 PR SB
7 ZHANG Jiaxin L? CHN CHN 2.20,37 PR SB
8 SUN Wen LYA CHN CHN 2.20,71 PR SB
9 CHEN Yao L? CHN CHN 2.20,83 PR SB
10 WANG Dantong LC1 CHN CHN 2.21,07 PR SB
11 SU Mo L? CHN CHN 2.21,20 PR SB
12 MA Zihan LC1 CHN CHN 2.21,65
13 XIN Haiping L? CHN CHN 2.22,41 PR SB
14 SHAO Qi LC1 CHN CHN 2.24,37 PR SB
15 YOU Xiyue L? CHN CHN 2.25,36 PR SB
16 LU Yuhan LB1 CHN CHN 2.25,37 PR SB
17 CAO Yang L? CHN CHN 2.27,19 PR SB
18 ZHAO Wei (2) L? CHN CHN 2.27,79 PR SB
19 HUANG Dongyue LC1 CHN CHN 2.28,30 PR SB
20 WANG Mengfan LYA CHN CHN 2.31,18 PR SB
21 LIU Sijia LYA CHN CHN 2.31,80 PR SB
22 YU Hao (2005) LYA CHN CHN 2.33,11 PR SB
23 WANG Jingjing L? CHN CHN 2.34,62 PR SB
24 GAO Yongjiao L? CHN CHN 2.36,61 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Ladies - Group C 4 February 2018

1 WANG Jing (2003) LC1 CHN CHN 1.22,67
2 SUN Ning L? CHN CHN 1.27,88 PR SB
3 SUN Wen LYA CHN CHN 1.28,19 PR SB
4 CHEN Aoyu L? CHN CHN 1.29,37 SB
5 ZHOU Jiarong L? CHN CHN 1.29,47 PR SB
6 ZHANG Zhiqiong L? CHN CHN 1.30,21
7 ZHANG Jiaxin L? CHN CHN 1.30,62 PR SB
8 WANG Dantong LC1 CHN CHN 1.30,73 PR SB
9 WANG Keying L? CHN CHN 1.30,95 PR SB
10 CAO Yang L? CHN CHN 1.31,55 PR SB
11 CHEN Yao L? CHN CHN 1.31,87
12 MA Zihan LC1 CHN CHN 1.32,47 PR SB
13 XIN Haiping L? CHN CHN 1.33,88(1) PR SB
14 SU Mo L? CHN CHN 1.33,88(8) PR SB
15 LU Yuhan LB1 CHN CHN 1.34,32
16 SHAO Qi LC1 CHN CHN 1.34,69 PR SB
17 ZHAO Wei (2) L? CHN CHN 1.34,95 PR SB
18 YOU Xiyue L? CHN CHN 1.35,09
19 GAO Yongjiao L? CHN CHN 1.35,47 PR SB
20 WANG Mengfan LYA CHN CHN 1.36,98 PR SB
21 HUANG Dongyue LC1 CHN CHN 1.37,64 PR SB
22 LIU Sijia LYA CHN CHN 1.38,02 PR SB
23 YU Hao (2005) LYA CHN CHN 1.41,23 PR SB
DQ WANG Jingjing L? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Ladies - Group C 4 February 2018

1 CHEN Aoyu L? CHN CHN 4.45,55 PR SB
2 ZHANG Zhiqiong L? CHN CHN 4.51,90 SB
3 MA Zihan LC1 CHN CHN 4.53,51 PR SB
4 SUN Wen LYA CHN CHN 4.53,90 PR SB
5 ZHANG Jiaxin L? CHN CHN 4.54,30 SB
6 CHEN Yao L? CHN CHN 4.56,11 PR SB
7 SU Mo L? CHN CHN 4.57,26 PR SB
8 XIN Haiping L? CHN CHN 4.57,75 PR SB
9 WANG Jing (2003) LC1 CHN CHN 4.57,95 PR SB
10 WANG Keying L? CHN CHN 4.58,00 PR SB
11 WANG Dantong LC1 CHN CHN 4.58,33 PR SB
12 YOU Xiyue L? CHN CHN 5.01,68 PR SB
13 SHAO Qi LC1 CHN CHN 5.01,94 PR SB
14 ZHAO Wei (2) L? CHN CHN 5.08,12 PR SB
15 HUANG Dongyue LC1 CHN CHN 5.08,29 PR SB
16 LU Yuhan LB1 CHN CHN 5.10,19 PR SB
17 CAO Yang L? CHN CHN 5.12,55 PR SB
18 WANG Mengfan LYA CHN CHN 5.16,46 PR SB
19 LIU Sijia LYA CHN CHN 5.27,81 PR SB
20 YU Hao (2005) LYA CHN CHN 5.36,94 PR SB
21 GAO Yongjiao L? CHN CHN 5.52,23 PR SB
DQ SUN Ning L? CHN CHN DQ
DQ ZHOU Jiarong L? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best