China - Junior Championships 2019

Daqing (CHN)10 - 13 January 2019 Source: www.sskating.com

3000m Ladies - Group A 11 January 2019

Rank Name Country Time
1 MA Yuhan LB2 CHN CHN 4.22,28 TR
2 GENG Jiayang LB2 CHN CHN 4.28,67
3 FENG Qingqing LB2 CHN CHN 4.29,10
4 CAI Simin L? CHN CHN 4.29,76 PR SB
5 CHENG Li L? CHN CHN 4.29,85 PR SB
6 JIANG Xia LB2 CHN CHN 4.36,58
7 WANG Xinyue LB2 CHN CHN 4.37,12 PR SB
8 SU Xinyu LA1 CHN CHN 4.38,89 PR SB
9 LYU Rui L? CHN CHN 4.39,33 PR SB
10 YAO Junbing L? CHN CHN 4.40,15
11 LI Shanshan LA1 CHN CHN 4.42,02
12 FANG Yue LA1 CHN CHN 4.43,99 PR SB
13 LIU Xinyu (2) LA1 CHN CHN 4.44,47 PR SB
14 LI Siqi LB2 CHN CHN 4.48,41 PR SB
15 LIU Qi (2001) LB2 CHN CHN 4.50,28 PR SB
16 DUAN Yuxin (2001) LA1 CHN CHN 4.51,87 PR SB
17 LIU Shuo (2002) LB2 CHN CHN 4.53,95 PR SB
18 LI Ying (2000) LA1 CHN CHN 4.54,49 SB
19 LU Chang (2000) LA1 CHN CHN 4.55,81 PR SB
20 WANG Xue LB2 CHN CHN 4.57,18 PR SB
21 LI Xinyu L? CHN CHN 4.59,54 SB
22 WANG Jingziqian LB2 CHN CHN 5.07,64 PR SB
23 LIU Yibing LA1 CHN CHN 5.14,86 SB
24 PU Zhuxian LB2 CHN CHN 5.16,13 PR SB

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best