Junior World Cup Selection Competition

Changchun (CHN)27 - 28 October 2018 Source: www.sskating.com

3000m Men - Junior 28 October 2018

Rank Name Country Time
1 WANG Song MA1 CHN CHN 3.57,58 PR SB
2 LIU Zehao MB2 CHN CHN 3.58,32 PR SB
3 YERTAI Helan MA1 CHN CHN 3.59,75 PR SB
4 YU Jiawei MA1 CHN CHN 4.00,65
5 MUHAMAITI Hanahati M? CHN CHN 4.03,31 PR SB
6 CHEN Chuang MA1 CHN CHN 4.03,40 PR SB
7 YERKEN Teenbuli M? CHN CHN 4.06,06 PR SB
8 TONG Jiajun M? CHN CHN 4.06,84 PR SB
9 LU Zhenquan MA2 CHN CHN 4.07,19 PR SB
10 WANG Zhengyang M? CHN CHN 4.07,30 PR SB
11 YANG Dongsheng MB2 CHN CHN 4.07,88
12 JIANG Yuelin M? CHN CHN 4.08,95 PR SB
13 DAI Xin M? CHN CHN 4.09,02 PR SB
14 AYITINAMA Yerhanati M? CHN CHN 4.10,90 PR SB
15 XIAO Jinbao M? CHN CHN 4.11,32 PR SB
16 SUI Xiaolong MA2 CHN CHN 4.11,80 PR SB
17 WANG Xiangan MA1 CHN CHN 4.13,01 PR SB
18 LIU Qianhui MA2 CHN CHN 4.13,22 SB
19 LYU Shuai M? CHN CHN 4.13,61 PR SB
20 YU Duohui M? CHN CHN 4.14,14 PR SB
21 HAN Xihao MA2 CHN CHN 4.14,18 PR SB
22 MAO Tianze MA2 CHN CHN 4.14,34
23 HAO Weihang M? CHN CHN 4.14,46 PR SB
24 ZHANG Shuo (2) M? CHN CHN 4.14,76 PR SB
25 ZHANG Jiayun MA2 CHN CHN 4.16,05 SB
26 CHEN Xinyu MC2 CHN CHN 4.16,47 PR SB
27 ZHOU Mingxuan MB2 CHN CHN 4.16,81 PR SB
28 QUAN Xianghe MB2 CHN CHN 4.16,89 PR SB
29 XING Bo M? CHN CHN 4.18,11 SB
30 MI Dengqi M? CHN CHN 4.18,39 PR SB
31 DUAN Quanzheng M? CHN CHN 4.18,41 PR SB
32 QIN Chengxu MB2 CHN CHN 4.18,50 PR SB
33 DONG Chenglong M? CHN CHN 4.18,51 PR SB
34 GE Bangxi M? CHN CHN 4.19,10 PR SB
35 MA Xiaojie M? CHN CHN 4.19,14 PR SB
36 CHEN Lei MC2 CHN CHN 4.19,85 PR SB
37 WANG Ye MA1 CHN CHN 4.20,80
38 LIU Xu MB2 CHN CHN 4.22,59 SB
39 YANG Guowei MA1 CHN CHN 4.22,88 SB
40 LI Chunlei M? CHN CHN 4.22,98 PR SB
41 WANG Shuai (2001) MA1 CHN CHN 4.23,32 PR SB
42 LI Guangao M? CHN CHN 4.27,53 PR SB
43 LIU Ze M? CHN CHN 4.28,33 PR SB
44 CHENG Peng M? CHN CHN 4.28,56 SB
45 MA Wenbo MB1 CHN CHN 4.28,61 PR SB
46 SONG Yuze MB1 CHN CHN 4.29,32 PR SB
47 LIU Chunsheng MB2 CHN CHN 4.32,42 SB
48 LI Qingfeng M? CHN CHN 4.32,62 PR SB
49 JU Jingyang MC2 CHN CHN 4.38,99

PR - Personal Record, SB - Season Best