Junior World Cup Selection Competition

Changchun (CHN)27 - 28 October 2018 Source: www.sskating.com

1000m Men - Junior 28 October 2018

Rank Name Country Time
1 WANG Chen (2000) MA1 CHN CHN 1.13,16 SB
2 MAO Tianze MA2 CHN CHN 1.13,19 SB
3 QUAN Xianghe MB2 CHN CHN 1.13,95 PR SB
4 RONG Hao M? CHN CHN 1.14,37(2)
5 ZHANG Ming MA1 CHN CHN 1.14,37(8) PR SB
6 ZHU Zhaoyu M? CHN CHN 1.14,44 SB
7 YANG Dongsheng MB2 CHN CHN 1.14,98 SB
8 LIU Xu MB2 CHN CHN 1.15,10 PR SB
9 CHENG Peng M? CHN CHN 1.15,18 PR SB
10 SUI Xiaolong MA2 CHN CHN 1.15,24 PR SB
11 ZHANG Hangrui M? CHN CHN 1.15,50 SB
12 LIU Xifeng MB1 CHN CHN 1.15,70 PR SB
13 XIAO Jinbao M? CHN CHN 1.16,17 PR SB
14 HAO Weihang M? CHN CHN 1.16,23 SB
15 YAO Yong MA1 CHN CHN 1.16,37
16 CHEN Chuang MA1 CHN CHN 1.16,42
17 LYU Minghao MB2 CHN CHN 1.16,56
18 GU Aofeng M? CHN CHN 1.16,59 PR SB
19 YANG Guowei MA1 CHN CHN 1.16,61
20 ZHANG Chao M? CHN CHN 1.16,63 PR SB
21 MU Baolin M? CHN CHN 1.16,89 PR SB
22 FEI Jinglong M? CHN CHN 1.17,05 SB
23 WANG Shengdong M? CHN CHN 1.17,21 PR SB
24 LIU Qianhui MA2 CHN CHN 1.17,25 SB
25 LIU Shuangfeng M? CHN CHN 1.17,28 PR SB
26 TONG Jiajun M? CHN CHN 1.17,29 PR SB
27 ZHOU Sida M? CHN CHN 1.17,31 PR SB
28 LIU Yaoxu M? CHN CHN 1.17,33 PR SB
29 LI Tianlong M? CHN CHN 1.17,48
30 PAN Xiaoyang M? CHN CHN 1.17,49
31 ZHOU Mingxuan MB2 CHN CHN 1.17,52 PR SB
32 CHEN Xinyu MC2 CHN CHN 1.17,63 PR SB
33 GAO Dongbin M? CHN CHN 1.17,75
34 WANG Yang (1) M? CHN CHN 1.17,98 PR SB
35 YU Duohui M? CHN CHN 1.17,98(3) SB
36 WANG Xiangan MA1 CHN CHN 1.18,02 PR SB
37 MUHAMAITI Hanahati M? CHN CHN 1.18,05 PR SB
38 ZHANG Chunwei MB2 CHN CHN 1.18,06 PR SB
39 HOU Yanli M? CHN CHN 1.18,07 PR SB
40 LI Yuze M? CHN CHN 1.18,20
41 JIANG Yuelin M? CHN CHN 1.18,54
42 LIANG Zhihao MA1 CHN CHN 1.18,60 PR SB
43 XU Shuai M? CHN CHN 1.18,62
44 ZHANG Tianli MA1 CHN CHN 1.18,67
45 LIU Ze M? CHN CHN 1.18,68
46 WANG Ye MA1 CHN CHN 1.18,71(8) PR SB
47 ZHANG Jiayun MA2 CHN CHN 1.18,71(9) PR SB
48 GENG Xinyu MA1 CHN CHN 1.18,92
49 WANG Bo (2001) MA1 CHN CHN 1.19,04 PR SB
50 MA Bin (1) M? CHN CHN 1.19,23
51 WANG Junqi M? CHN CHN 1.19,34 PR SB
52 SONG Zhengnan MA1 CHN CHN 1.19,43 PR SB
53 TAN Bowen M? CHN CHN 1.19,60 PR SB
54 MA Yan (2) M? CHN CHN 1.19,70 PR SB
55 MIAO Quanze M? CHN CHN 1.19,90
56 SONG Yuze MB1 CHN CHN 1.19,93
57 QI Zenglu M? CHN CHN 1.19,98
58 BAI Xubo MA1 CHN CHN 1.20,03 PR SB
59 LI Guangao M? CHN CHN 1.20,10
60 LIU Chunsheng MB2 CHN CHN 1.20,27(4)
61 SUN Haobo M? CHN CHN 1.20,27(5)
62 WANG Xuqi MB1 CHN CHN 1.20,46 PR SB
63 CHENG Xiansong M? CHN CHN 1.20,48 PR SB
64 MA Xiaojie M? CHN CHN 1.20,83 PR SB
65 ZHAO Mingyue M? CHN CHN 1.20,89
66 MI Dengqi M? CHN CHN 1.22,41 PR SB
67 MA Wenbo MB1 CHN CHN 1.23,79
DQ YAN Haiyang M? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best