Junior World Cup Selection Competition

Changchun (CHN)27 - 28 October 2018 Source: www.sskating.com

500m Men - Junior 27 October 2018

Rank Name Country Time
1 YANG Yang MA1 CHN CHN 36,08
2 WANG Chen (2000) MA1 CHN CHN 36,53
3 HOU Kaibo MA1 CHN CHN 36,78
4 RONG Hao M? CHN CHN 36,99
5 LIU Xu MB2 CHN CHN 37,54
6 ZHANG Ming MA1 CHN CHN 37,55 PR SB
7 ZHU Zhaoyu M? CHN CHN 37,56 SB
8 HAN Xihao MA2 CHN CHN 37,65 PR SB
9 LI Tianlong M? CHN CHN 37,70(2) SB
10 QUAN Xianghe MB2 CHN CHN 37,70(4) PR SB
11 ZHANG Hangrui M? CHN CHN 37,85
12 LYU Minghao MB2 CHN CHN 37,88 SB
13 GU Aofeng M? CHN CHN 37,94
14 YANG Guowei MA1 CHN CHN 38,03
15 MU Baolin M? CHN CHN 38,05 PR SB
16 SUI Xiaolong MA2 CHN CHN 38,08
17 GE Bangxi M? CHN CHN 38,12(5) PR SB
18 ZHOU Mingxuan MB2 CHN CHN 38,12(7) PR SB
19 CHENG Peng M? CHN CHN 38,13 PR SB
20 ZHANG Tianli MA1 CHN CHN 38,14
21 LYU Shuai M? CHN CHN 38,20 PR SB
22 ZHANG Chunwei MB2 CHN CHN 38,31 PR SB
23 HAO Weihang M? CHN CHN 38,35 PR SB
24 PAN Xiaoyang M? CHN CHN 38,36(3)
25 DAI Xin M? CHN CHN 38,36(4) PR SB
26 MA Bin (1) M? CHN CHN 38,37 PR SB
27 WANG Bo (2001) MA1 CHN CHN 38,41 PR SB
28 YAO Yong MA1 CHN CHN 38,47
29 WANG Xiangan MA1 CHN CHN 38,49 PR SB
30 XIAO Jinbao M? CHN CHN 38,54
31 LIU Shuangfeng M? CHN CHN 38,55 PR SB
32 FEI Jinglong M? CHN CHN 38,63(9) SB
32 TAN Bowen M? CHN CHN 38,63(9) PR SB
34 ZHANG Chao M? CHN CHN 38,69 PR SB
35 WANG Xuqi MB1 CHN CHN 38,79 PR SB
36 LIU Chunsheng MB2 CHN CHN 38,87
37 LIANG Zhihao MA1 CHN CHN 38,89 PR SB
38 LIU Ze M? CHN CHN 38,92
39 LIU Yaoxu M? CHN CHN 38,94
39 LIU Qianhui MA2 CHN CHN 38,94 SB
41 ZHOU Sida M? CHN CHN 38,95 PR SB
42 SONG Yuze MB1 CHN CHN 39,03 PR SB
43 HOU Yanli M? CHN CHN 39,08 PR SB
44 LI Yuze M? CHN CHN 39,11
45 GAO Dongbin M? CHN CHN 39,18(1)
46 DONG Chenglong M? CHN CHN 39,18(3) PR SB
47 QIN Chengxu MB2 CHN CHN 39,20 PR SB
48 WANG Yang (1) M? CHN CHN 39,22 PR SB
49 GENG Xinyu MA1 CHN CHN 39,30 PR SB
50 WANG Shengdong M? CHN CHN 39,31 PR SB
51 LIU Xin (2002) MB2 CHN CHN 39,31(7)
52 MIAO Quanze M? CHN CHN 39,32
53 XING Bo M? CHN CHN 39,34 PR SB
54 LIU Xiangpeng M? CHN CHN 39,39 PR SB
55 DUAN Quanzheng M? CHN CHN 39,49(5) PR SB
56 QI Zenglu M? CHN CHN 39,49(6)
57 CHEN Xinyu MC2 CHN CHN 39,51(3)
58 YU Duohui M? CHN CHN 39,51(8)
59 LI Guangao M? CHN CHN 39,54 PR SB
60 SUN Haobo M? CHN CHN 39,58 PR SB
61 WANG Junqi M? CHN CHN 39,62 PR SB
62 ZHAO Mingyue M? CHN CHN 39,70
63 SONG Zhengnan MA1 CHN CHN 39,78 PR SB
64 WANG Shuai (2001) MA1 CHN CHN 39,89 PR SB
65 XU Shuai M? CHN CHN 40,11
66 LI Qingfeng M? CHN CHN 40,16
67 ZHANG Jiayun MA2 CHN CHN 40,29 SB
68 BU Yachao MB1 CHN CHN 40,44 PR SB
69 XIN Xing MB2 CHN CHN 40,59
DQ LIU Xifeng MB1 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best