China - Junior Championships 2018

Daqing (CHN)1 - 4 February 2018 Source: skating.sport.org.cn

1000m Ladies - Group B 2 February 2018

Rank Name Country Time
1 JIANG Xia LB1 CHN CHN 1.23,64
2 LI Shuang (2002) LC2 CHN CHN 1.24,54
3 MA Yuhan LB1 CHN CHN 1.24,77
4 WANG Jingyi LC2 CHN CHN 1.25,10
5 GENG Jiayang LB1 CHN CHN 1.26,52 PR SB
6 MA Yan (2001) LB1 CHN CHN 1.26,97 PR SB
7 FENG Qingqing LB1 CHN CHN 1.27,10
8 JIN Wenjing L? CHN CHN 1.27,29 PR SB
9 JING Jie LC2 CHN CHN 1.27,79 PR SB
10 LIU Yang (2002) LC2 CHN CHN 1.27,94
11 YAO Junbing L? CHN CHN 1.28,58
12 LU Chang (2002) LC2 CHN CHN 1.28,92
13 HE Liuqing LB1 CHN CHN 1.29,68
14 WANG Xue LB1 CHN CHN 1.30,38 PR SB
15 LIU Jusi L? CHN CHN 1.30,82 PR SB
16 LI Julin L? CHN CHN 1.31,00
17 WANG Xinyue LB1 CHN CHN 1.31,71
18 HUANG Yulin L? CHN CHN 1.31,91
19 WANG Xinyu LC2 CHN CHN 1.31,95 PR SB
20 XIAO Qianwen LB1 CHN CHN 1.31,99 PR SB
21 LI Haonan LB1 CHN CHN 1.32,03 PR SB
22 XIA Zihan LC2 CHN CHN 1.32,16
23 WANG Zhixian LC2 CHN CHN 1.32,27 PR SB
24 LIU Qi (2001) LB1 CHN CHN 1.32,91 PR SB
25 ZHAO Yue L? CHN CHN 1.33,28 PR SB
26 GU Wu LC2 CHN CHN 1.33,32 SB
27 LI Jia L? CHN CHN 1.33,45 PR SB
28 WANG Linlin LC2 CHN CHN 1.33,81 PR SB
29 LIU Shuo (2002) LB1 CHN CHN 1.33,86 PR SB
30 ZHANG Ye LC2 CHN CHN 1.34,23 PR SB
31 LI Donghang L? CHN CHN 1.34,88
32 SUN Biying L? CHN CHN 1.35,97 PR SB
33 MUHETAER Nuodire L? CHN CHN 1.36,20 PR SB
34 CUI Xiuxian LC2 CHN CHN 1.37,15 SB
35 GUAN Yuxuan LC2 CHN CHN 1.37,80 PR SB
36 LIU Kexin (2001) LB1 CHN CHN 1.39,39
DQ PIAO Zhuxian L? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best