China - Junior Championships 2018

Daqing (CHN)1 - 4 February 2018 Source: skating.sport.org.cn

1500m Ladies - Group B 1 February 2018

1 JIANG Xia LB1 CHN CHN 2.07,07 PR SB
2 GENG Jiayang LB1 CHN CHN 2.09,13
3 MA Yuhan LB1 CHN CHN 2.09,23 SB
4 LI Shuang (2002) LC2 CHN CHN 2.10,71
5 MA Yan (2001) LB1 CHN CHN 2.11,44 SB
6 WANG Jingyi LC2 CHN CHN 2.11,54
7 JING Jie LC2 CHN CHN 2.12,80
8 JIN Wenjing L? CHN CHN 2.13,29 PR SB
9 YAO Junbing L? CHN CHN 2.13,82
10 LIU Yang (2002) LC2 CHN CHN 2.14,22 PR SB
11 FENG Qingqing LB1 CHN CHN 2.14,23
12 LU Chang (2002) LC2 CHN CHN 2.15,65 PR SB
13 LI Julin L? CHN CHN 2.18,07
14 WANG Xinyu LC2 CHN CHN 2.18,89 PR SB
15 WANG Xinyue LB1 CHN CHN 2.20,41
16 WANG Linlin LC2 CHN CHN 2.21,11 PR SB
17 LIU Jusi L? CHN CHN 2.21,41 SB
18 LI Haonan LB1 CHN CHN 2.21,55 PR SB
19 WANG Zhixian LC2 CHN CHN 2.21,68 PR SB
20 HE Liuqing LB1 CHN CHN 2.22,10
21 LI Jia L? CHN CHN 2.22,30 PR SB
22 WANG Xue LB1 CHN CHN 2.22,52 PR SB
23 XIA Zihan LC2 CHN CHN 2.22,98 PR SB
24 ZHAO Yue L? CHN CHN 2.23,64 PR SB
25 XIAO Qianwen LB1 CHN CHN 2.24,39 PR SB
26 SUN Biying L? CHN CHN 2.24,81 PR SB
27 PIAO Zhuxian L? CHN CHN 2.25,34 PR SB
28 LIU Qi (2001) LB1 CHN CHN 2.25,42 PR SB
29 ZHANG Ye LC2 CHN CHN 2.26,14 PR SB
30 LIU Shuo (2002) LB1 CHN CHN 2.26,72 PR SB
31 LI Donghang L? CHN CHN 2.27,01
32 MUHETAER Nuodire L? CHN CHN 2.28,39 PR SB
33 GU Wu LC2 CHN CHN 2.28,80 SB
34 GUAN Yuxuan LC2 CHN CHN 2.29,13 PR SB
35 CUI Xiuxian LC2 CHN CHN 2.29,53 PR SB
DQ HUANG Yulin L? CHN CHN DQ
DQ LIU Kexin (2001) LB1 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best