China - Junior Championships 2018

Daqing (CHN)1 - 4 February 2018 Source: skating.sport.org.cn

3000m Ladies - Group A 2 February 2018

Rank Name Country Time
1 LI Yueming L? CHN CHN 4.31,54 SB
2 LI Dongyue L? CHN CHN 4.41,44
3 HAN Tingting (1999) LA1 CHN CHN 4.41,96 PR SB
4 JIA Xuan LB2 CHN CHN 4.42,47 PR SB
5 LI Bingbing L? CHN CHN 4.43,41 SB
6 FENG Jingyang LB2 CHN CHN 4.43,58
7 LI Xiang (1) L? CHN CHN 4.43,73 PR SB
8 YUAN Chaonan LA1 CHN CHN 4.45,31 PR SB
9 WANG Yan (2000) LA1 CHN CHN 4.45,68 SB
10 WANG Yumeng L? CHN CHN 4.46,54
11 CHEN Chen L? CHN CHN 4.47,05
12 LI Meiqi LA1 CHN CHN 4.47,52 PR SB
13 YANG Sining LA1 CHN CHN 4.47,99 SB
14 LYU Rui L? CHN CHN 4.48,78 PR SB
15 YANG Yanhui LB2 CHN CHN 4.49,12 PR SB
16 BEN Jing LA1 CHN CHN 4.50,13
17 SONG Yue (3) L? CHN CHN 4.52,44 PR SB
18 LI Shanshan LB2 CHN CHN 4.52,58
19 ZHAO Shuang LA1 CHN CHN 4.55,19
20 LIU Xinyu (2) LB2 CHN CHN 4.56,19 PR SB
21 DUAN Yuxin (2001) LB2 CHN CHN 4.56,24 PR SB
22 SU Xinyu LB2 CHN CHN 4.57,42
23 NAN Yujie L? CHN CHN 5.00,55 SB
24 LIU Mengmeng LA1 CHN CHN 5.02,35 SB
25 LU Chang (2000) LB2 CHN CHN 5.05,72 PR SB
26 LI Ying (2000) LB2 CHN CHN 5.06,74
27 MA Haiqian LB2 CHN CHN 5.06,90 SB
28 ZHANG Yue (1999) LA1 CHN CHN 5.10,17 PR SB
29 WANG Jinyu L? CHN CHN 5.11,21 PR SB
30 HAO Yue LA1 CHN CHN 5.14,05 SB
31 XU Meng LA1 CHN CHN 5.21,29 PR SB
32 WANG Guanyue LA1 CHN CHN 5.26,13 SB
33 LYU Jingyao (2000) LB2 CHN CHN 5.27,32 PR SB
34 DU Xiaopeng LB2 CHN CHN 5.29,27 SB

PR - Personal Record, SB - Season Best