China - Junior Championships 2018

Daqing (CHN)1 - 4 February 2018 Source: skating.sport.org.cn

1000m Ladies - Group A 2 February 2018

Rank Name Country Time
1 LYU Jingyao (2000) LB2 CHN CHN 1.23,42
2 YANG Sining LA1 CHN CHN 1.23,60
3 LI Yueming L? CHN CHN 1.24,57 SB
4 HAN Tingting (1999) LA1 CHN CHN 1.24,88 PR SB
5 LIU Yibing LB2 CHN CHN 1.24,94
6 SONG Yue (3) L? CHN CHN 1.25,02
7 WANG Yan (2000) LA1 CHN CHN 1.25,38 PR SB
8 SUN Xiaohan LB2 CHN CHN 1.25,79 PR SB
9 WANG Yumeng L? CHN CHN 1.26,21 PR SB
10 WANG Guanyue LA1 CHN CHN 1.26,49 SB
11 YANG Yanhui LB2 CHN CHN 1.26,81 PR SB
12 ZHANG Yue (1999) LA1 CHN CHN 1.26,95
13 MA Haiqian LB2 CHN CHN 1.27,33
14 JIA Xuan LB2 CHN CHN 1.27,42
15 LI Bingbing L? CHN CHN 1.27,54 SB
16 ZHAO Shuang LA1 CHN CHN 1.27,65
17 LI Xiang (1) L? CHN CHN 1.28,00
18 LYU Rui L? CHN CHN 1.28,07 PR SB
19 BEN Jing LA1 CHN CHN 1.28,30
20 SU Xinyu LB2 CHN CHN 1.28,31
21 DUAN Yuxin (2001) LB2 CHN CHN 1.28,58 SB
22 LI Meiqi LA1 CHN CHN 1.28,77
23 CHEN Chen L? CHN CHN 1.28,99
24 LI Shanshan LB2 CHN CHN 1.29,06
25 YUAN Chaonan LA1 CHN CHN 1.29,35
26 FENG Jingyang LB2 CHN CHN 1.29,59
27 HAO Yue LA1 CHN CHN 1.30,00 PR SB
28 NAN Yujie L? CHN CHN 1.30,29 SB
29 LIU Mengmeng LA1 CHN CHN 1.30,59
30 LU Chang (2000) LB2 CHN CHN 1.30,74 PR SB
31 XU Meng LA1 CHN CHN 1.30,92
32 LI Ying (2000) LB2 CHN CHN 1.31,12
33 LI Dongyue L? CHN CHN 1.31,45
34 LIU Xinyu (2) LB2 CHN CHN 1.31,58 PR SB
35 WANG Jinyu L? CHN CHN 1.31,64
36 XIAO Jinming LA1 CHN CHN 1.32,02
37 DU Xiaopeng LB2 CHN CHN 1.35,28
DQ BAI Ge L? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best