China - Junior Championships 2018

Daqing (CHN)1 - 4 February 2018 Source: skating.sport.org.cn

1500m Ladies - Group A 1 February 2018

Rank Name Country Time
1 LI Yueming L? CHN CHN 2.08,01 PR SB
2 HAN Tingting (1999) LA1 CHN CHN 2.09,48 PR SB
3 SONG Yue (3) L? CHN CHN 2.11,83 PR SB
4 SUN Xiaohan LB2 CHN CHN 2.11,92
5 BEN Jing LA1 CHN CHN 2.13,01
6 WANG Yumeng L? CHN CHN 2.13,08 PR SB
7 LI Bingbing L? CHN CHN 2.13,25 PR SB
8 LI Xiang (1) L? CHN CHN 2.13,50
9 YANG Sining LA1 CHN CHN 2.13,70
10 WANG Yan (2000) LA1 CHN CHN 2.14,03 PR SB
11 ZHAO Shuang LA1 CHN CHN 2.14,45
12 CHEN Chen L? CHN CHN 2.14,47 PR SB
13 YANG Yanhui LB2 CHN CHN 2.14,93 PR SB
14 JIA Xuan LB2 CHN CHN 2.15,40
15 LYU Rui L? CHN CHN 2.15,65
16 DUAN Yuxin (2001) LB2 CHN CHN 2.15,77 SB
17 LI Meiqi LA1 CHN CHN 2.16,42 PR SB
18 SU Xinyu LB2 CHN CHN 2.16,60
19 YUAN Chaonan LA1 CHN CHN 2.16,96 PR SB
20 LI Shanshan LB2 CHN CHN 2.17,21
21 MA Haiqian LB2 CHN CHN 2.17,25
22 FENG Jingyang LB2 CHN CHN 2.17,43
23 LI Dongyue L? CHN CHN 2.17,70
24 LIU Mengmeng LA1 CHN CHN 2.19,13
25 LU Chang (2000) LB2 CHN CHN 2.19,40 PR SB
26 LI Ying (2000) LB2 CHN CHN 2.19,53
27 ZHANG Yue (1999) LA1 CHN CHN 2.21,41 SB
28 LIU Xinyu (2) LB2 CHN CHN 2.21,66 PR SB
29 NAN Yujie L? CHN CHN 2.23,72 SB
30 HAO Yue LA1 CHN CHN 2.24,14 SB
31 WANG Guanyue LA1 CHN CHN 2.24,67 SB
32 XU Meng LA1 CHN CHN 2.25,19 PR SB
33 LYU Jingyao (2000) LB2 CHN CHN 2.26,27 SB
34 WANG Jinyu L? CHN CHN 2.26,59
35 DU Xiaopeng LB2 CHN CHN 2.26,84
WDR LYU Bing LA1 CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best