China - Junior Championships 2018

Daqing (CHN)1 - 4 February 2018 Source: skating.sport.org.cn

500m Men - Group A 1 February 2018

Rank Name Country Time
1 YANG Yang MB2 CHN CHN 36,27
2 HOU Kaibo MB2 CHN CHN 36,65
3 YANG Guowei MB2 CHN CHN 37,11
4 YAO Yong MB2 CHN CHN 37,42 SB
5 FAN Hui MA1 CHN CHN 37,77
6 TANG Yu MA1 CHN CHN 37,90
7 ZHANG Ming MB2 CHN CHN 38,02
8 HUANG Yuchun MB2 CHN CHN 38,14
9 ZHAO Yongzhen MB2 CHN CHN 38,26
10 ZHANG Tianli MB2 CHN CHN 38,35
11 LIU Pengyu M? CHN CHN 38,36
12 HOU Zhifeng MB2 CHN CHN 38,58
13 PALASHATI Nuerkamali MB2 CHN CHN 38,74 PR SB
14 FU Wenhao MB2 CHN CHN 38,78
15 YANG Tianyi MB2 CHN CHN 38,95
16 YANG Hanzhi MB2 CHN CHN 39,10
17 HAO Weihang M? CHN CHN 39,29
18 LI Ziqiang M? CHN CHN 39,31
19 LI Xiangjun MB2 CHN CHN 39,48 PR SB
20 CHEN Chuang MB2 CHN CHN 39,56 PR SB
21 QIU Feng MB2 CHN CHN 39,65 SB
22 ZHAO Hongnan MA1 CHN CHN 39,70(5)
23 GAO Dongbin M? CHN CHN 39,70(9) PR SB
24 WANG Bo (2001) MB2 CHN CHN 39,71 PR SB
25 WANG Yizhou MA1 CHN CHN 39,78 SB
26 WANG Yang (1) M? CHN CHN 39,86
27 LIANG Zhihao MB2 CHN CHN 39,89 SB
28 JIN Kaizhi MB2 CHN CHN 39,93
29 LIU Shuangfeng M? CHN CHN 39,95
30 ZHANG Jiayun MA1 CHN CHN 39,99 PR SB
31 LIU Qianhui MA1 CHN CHN 40,11(1)
32 WANG Xiangan MB2 CHN CHN 40,11(2)
33 WU Tong MA1 CHN CHN 40,20
34 MIAO Quanze M? CHN CHN 40,22 PR SB
35 WANG Junqi M? CHN CHN 40,30
36 GAO Yuan M? CHN CHN 40,48 PR SB
37 WANG Song MB2 CHN CHN 40,82 PR SB
38 ZHOU Sida M? CHN CHN 40,93 PR SB
39 WANG Ye MB2 CHN CHN 41,00 PR SB
40 GE Xuanrui M? CHN CHN 41,38 PR SB
41 XU Haonan M? CHN CHN 42,37
42 MA Shiyu M? CHN CHN 42,39 PR SB
43 SUN Haoyang MB2 CHN CHN 44,07 PR SB
WDR DUAN Quanzheng M? CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best