China Cup 4

Daqing (CHN)17 - 19 November 2017 Source: skating.sport.org.cn

500m (2) Ladies 17 November 2017

Rank Name Country Time
1 SHA Yuning LN4 CHN CHN 39,83 TR
2 JIN Jingzhu LSA CHN CHN 39,99 PR SB
3 LI Shuang (2002) LC2 CHN CHN 40,12
4 HAN Miao LN3 CHN CHN 40,19 SB
5 ZHANG Lina LN1 CHN CHN 40,24 SB
6 LYU Bing LA1 CHN CHN 40,47 SB
7 QIN Yangyang LN2 CHN CHN 40,49 SB
8 LI Na (1993) LSA CHN CHN 40,53
9 LYU Jingyao (2000) LB2 CHN CHN 40,63 PR SB
10 LI Shuang (1997) LN1 CHN CHN 40,76
11 LI Chenyu LN1 CHN CHN 40,83(4) SB
12 WANG Kaiying L? CHN CHN 40,83(7)
13 HAI Tiange LB2 CHN CHN 40,93
14 ZHAO Yining LA2 CHN CHN 41,07
15 WANG Biying LA1 CHN CHN 41,24 SB
16 YANG Jie LA2 CHN CHN 41,35 SB
17 CHANG Youdan L? CHN CHN 41,39 SB
18 ZHANG Yue (1999) LA1 CHN CHN 41,45
19 ZHANG Xinmiao (2000) LB2 CHN CHN 41,47
20 LIU Yang (2002) LC2 CHN CHN 41,58
21 LIU Mingxu LC2 CHN CHN 41,69 PR SB
22 WANG Guanyue LA1 CHN CHN 41,75(1)
23 XI Dongxue LA2 CHN CHN 41,75(9) SB
24 FENG Qingqing LB1 CHN CHN 41,81
25 SUN Xiaohan LB2 CHN CHN 41,82
26 YANG Jia LA2 CHN CHN 41,84
27 GUAN Hanyue LN3 CHN CHN 41,86
28 WANG Wenjia LA2 CHN CHN 41,89
29 ZHANG Wenjuan LN3 CHN CHN 41,90
30 LIU Mengmeng LA1 CHN CHN 41,94
31 YANG Binyu LC2 CHN CHN 41,95
32 REN Jia L? CHN CHN 41,96
33 ZHOU Yuting LA1 CHN CHN 41,99 PR SB
34 LIU Ying LSA CHN CHN 42,00
35 ZHANG Lu (2000) LA1 CHN CHN 42,01
36 HE Liuqing LB1 CHN CHN 42,03
37 WANG Minghui L? CHN CHN 42,09
38 SONG Yue (3) L? CHN CHN 42,11
39 MA Haiqian LB2 CHN CHN 42,15
40 XIAO Jinming LA1 CHN CHN 42,21
41 WU Shuangshuang LN3 CHN CHN 42,21(4)
42 MA Wenjing L? CHN CHN 42,21(6) SB
43 WANG Yan (2000) LA1 CHN CHN 42,26
44 FENG Jingyang LB2 CHN CHN 42,30 PR SB
45 JIANG Xia LB1 CHN CHN 42,37
46 WANG Jingyi LC2 CHN CHN 42,39
47 LI Yunyuan LN3 CHN CHN 42,43 PR SB
48 ZHAO Shuang LA1 CHN CHN 42,45
49 WANG Jingziqian LB1 CHN CHN 42,49 PR SB
50 LIU Yibing LB2 CHN CHN 42,56 PR SB
51 LI Ziyang LN1 CHN CHN 42,64(2)
52 MA Yuhan LB1 CHN CHN 42,64(8) SB
53 JIN Lilan L? CHN CHN 42,67
54 LIU Naiyi L? CHN CHN 42,80(1)
55 HAN Tingting (1999) LA1 CHN CHN 42,80(2)
56 ZHENG Ziyi L? CHN CHN 42,98 PR SB
57 JIA Xuan LB2 CHN CHN 42,99
58 DUAN Yuxin (2001) LB2 CHN CHN 43,07 PR SB
59 YANG Anqi L? CHN CHN 43,19
60 YANG Baoqian LA1 CHN CHN 43,24
61 YIN Siqi LA2 CHN CHN 43,26
62 LI Ying (2000) LB2 CHN CHN 43,26(5)
63 WANG Leyao LA2 CHN CHN 43,29 PR SB
64 YANG Yanhui LB2 CHN CHN 43,31 PR SB
65 XIU Mingzhuo L? CHN CHN 43,39
66 WANG Yumeng L? CHN CHN 43,43
67 NAN Yujie L? CHN CHN 43,46 SB
68 ZHAO Wei (1996) LN2 CHN CHN 43,49
69 LYU Rui L? CHN CHN 43,57
70 WANG Xinyue LB1 CHN CHN 43,59(2)
71 LI Shanshan LB2 CHN CHN 43,59(7)
72 LI Bingbing L? CHN CHN 43,66
73 LI Meiqi LA1 CHN CHN 43,67
74 YAN Yuzhuo LN2 CHN CHN 43,80 SB
75 JIN Wenjing L? CHN CHN 43,90
76 WU Yueting LA1 CHN CHN 43,93
77 SU Xinyu LB2 CHN CHN 43,98 SB
78 WANG Jinyu L? CHN CHN 44,18 SB
79 LI Xinyu L? CHN CHN 44,35
80 XING Jiamei L? CHN CHN 44,42(3)
81 YUAN Chaonan LA1 CHN CHN 44,42(7)
82 DING Ke LN1 CHN CHN 44,58
83 WANG Zhixian LC2 CHN CHN 44,63
84 LU Chang (2000) LB2 CHN CHN 44,67

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best