China - Junior Championships 2017

Changchun (CHN)23 - 25 December 2016 Source: skating.sport.org.cn

1500m Ladies - Group B 23 December 2016

Rank Name Country Time
1 GAN Weiping LB1 CHN CHN 2.06,57
2 MA Yuhan LC2 CHN CHN 2.09,01
3 ZHANG Xinmiao (2000) LB1 CHN CHN 2.10,67
4 MA Yan (2001) LC2 CHN CHN 2.12,25 PR SB
5 FENG Qingqing LC2 CHN CHN 2.13,64 PR SB
6 LI Yueming L? CHN CHN 2.14,03
7 DUAN Yuxin (2001) LB1 CHN CHN 2.15,01 PR SB
8 WANG Yumeng L? CHN CHN 2.15,91 PR SB
9 JIA Xuan LB1 CHN CHN 2.16,78(6)
10 MA Haiqian LB1 CHN CHN 2.16,78(9) PR SB
11 LI Shanshan LB1 CHN CHN 2.17,79
12 CHEN Chen L? CHN CHN 2.18,59 PR SB
13 FENG Jingyang LB1 CHN CHN 2.19,32 PR SB
14 CHENG Li L? CHN CHN 2.19,80 PR SB
15 SU Xinyu LB1 CHN CHN 2.20,10
16 LI Siqi LC2 CHN CHN 2.20,27 PR SB
17 LYU Rui L? CHN CHN 2.20,99
18 LI Siyu LB1 CHN CHN 2.21,16 PR SB
19 JIANG Xia LC2 CHN CHN 2.21,19 PR SB
20 BAO Sihan LC2 CHN CHN 2.21,56 PR SB
21 WANG Xinyue LC2 CHN CHN 2.22,22 PR SB
22 ZHANG Yufei LB1 CHN CHN 2.22,58
23 WANG Han (2000) LB1 CHN CHN 2.24,35 PR SB
24 ZHANG Kailun LC2 CHN CHN 2.24,53
25 LI Haonan LC2 CHN CHN 2.24,90 PR SB
26 YAO Junbing L? CHN CHN 2.25,08
27 FANG Yue LB1 CHN CHN 2.25,16 PR SB
28 HE Liuqing LC2 CHN CHN 2.25,33
29 SONG Kexin LB1 CHN CHN 2.26,42 PR SB
30 LU Chang (2000) LB1 CHN CHN 2.27,63
31 WANG Yingzhuo L? CHN CHN 2.28,29 PR SB
32 LI Julin L? CHN CHN 2.29,14 PR SB
33 DU Xiaopeng LB1 CHN CHN 2.30,04 SB
34 LIU Kexin (2001) LC2 CHN CHN 2.30,67 PR SB
35 LIU Hang LB1 CHN CHN 2.32,74 PR SB
36 LIU Shuo (2002) LC2 CHN CHN 2.34,59 PR SB
37 TANG Bohan L? CHN CHN 2.36,54 PR SB
38 DAI Duoduo L? CHN CHN 2.54,68 PR SB
DQ BAI Jincang LB1 CHN CHN DQ
DQ WANG Jinyu L? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best