China - Junior Championships 2017

Changchun (CHN)23 - 25 December 2016 Source: skating.sport.org.cn

500m Ladies - Group B 23 December 2016

Rank Name Country Time
1 ZHANG Xinmiao (2000) LB1 CHN CHN 40,80
2 LIU Xinyue LB1 CHN CHN 41,35
3 GAN Weiping LB1 CHN CHN 41,41 PR SB
4 HAI Tiange LB1 CHN CHN 41,60
5 FENG Qingqing LC2 CHN CHN 42,33 PR SB
6 MA Yuhan LC2 CHN CHN 43,16
7 HE Liuqing LC2 CHN CHN 43,23
8 DUAN Yuxin (2001) LB1 CHN CHN 43,24 PR SB
9 BAI Jincang LB1 CHN CHN 43,52
10 WANG Yumeng L? CHN CHN 43,65 PR SB
11 MA Haiqian LB1 CHN CHN 43,67
12 JIANG Xia LC2 CHN CHN 43,71 PR SB
13 CHEN Chen L? CHN CHN 43,83 PR SB
14 BAO Sihan LC2 CHN CHN 43,85 PR SB
15 FENG Jingyang LB1 CHN CHN 44,01 PR SB
16 MA Yan (2001) LC2 CHN CHN 44,07
17 WANG Jinyu L? CHN CHN 44,34
18 JIA Xuan LB1 CHN CHN 44,38
19 WANG Xinyue LC2 CHN CHN 44,49 PR SB
20 ZHANG Kailun LC2 CHN CHN 44,57
21 LI Shanshan LB1 CHN CHN 44,61
22 CHENG Li L? CHN CHN 44,91
22 SU Xinyu LB1 CHN CHN 44,91
24 LYU Rui L? CHN CHN 45,02 PR SB
25 ZHANG Yufei LB1 CHN CHN 45,10 SB
26 SONG Kexin LB1 CHN CHN 45,17 PR SB
27 LI Haonan LC2 CHN CHN 45,34 PR SB
28 FANG Yue LB1 CHN CHN 45,60 PR SB
29 LI Siyu LB1 CHN CHN 45,61 SB
30 YAO Junbing L? CHN CHN 45,63 PR SB
31 LI Yuying LB1 CHN CHN 45,98
32 LI Siqi LC2 CHN CHN 46,35 PR SB
33 DU Xiaopeng LB1 CHN CHN 46,69 SB
34 LU Chang (2000) LB1 CHN CHN 46,74
35 WANG Han (2000) LB1 CHN CHN 46,97 PR SB
36 LIU Kexin (2001) LC2 CHN CHN 47,04 PR SB
37 WANG Yingzhuo L? CHN CHN 47,46 PR SB
38 LIU Hang LB1 CHN CHN 47,79 PR SB
39 LI Julin L? CHN CHN 48,18 PR SB
40 TANG Bohan L? CHN CHN 49,28 PR SB
41 DAI Duoduo L? CHN CHN 50,13 PR SB
42 ZHANG Jing (2001) LB1 CHN CHN 50,66 PR SB
43 LIU Shuo (2002) LC2 CHN CHN 50,92 PR SB
44 LIU Chenxin LC2 CHN CHN 52,52 PR SB
DQ LI Yueming L? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best