China - National Championships 2017

Urumqi (CHN)20 - 23 October 2016

500m Men21 October 2016

1 Tingyu Gao MA2 CHNCHN 34,56 WRJ NRJ TR PR SB
2 Jiaxuan Xie MN3 CHNCHN 35,04
3 Yanzhe Li MB2 CHNCHN 35,05 PR SB
4 Tao Yang MA2 CHNCHN 35,38 SB
5 Zhongsheng Mu MSA CHNCHN 35,42
6 An Liu (1992) MSA CHNCHN 35,52
7 Xuefeng Sun MA2 CHNCHN 35,78 PR SB
8 Haolun Li MA1 CHNCHN 35,86
9 Jiyang Yu MSA CHNCHN 35,93
10 Hongqiang Zhang MN1 CHNCHN 35,94 SB
11 An Liu (1996) MN1 CHNCHN 35,97
12 Qiuming Bai MN3 CHNCHN 35,99(0)
12 Yang Yang MB1 CHNCHN 35,99(0)
14 Jiawei Yan M? CHNCHN 36,03 PR SB
15 Shuohan Wang MN1 CHNCHN 36,06 SB
16 Chaoyu Wang MSA CHNCHN 36,08(8) SB
17 Yu Tian MN4 CHNCHN 36,08(9)
18 Yongtao Huang MN2 CHNCHN 36,10 SB
19 Songbo Liu MSA CHNCHN 36,20 PR SB
20 Bochen Cong MSA CHNCHN 36,22 SB
21 Qiang Guo MSA CHNCHN 36,27 SB
22 Peng Liu MN2 CHNCHN 36,31(6)
22 Chen Wang (2000) MB1 CHNCHN 36,31(6) PR SB
24 Yanan Jin (1997) MA2 CHNCHN 36,35
25 Yuan Yue M? CHNCHN 36,39 PR SB
26 Lei Han MSA CHNCHN 36,46
27 Haozui Wang MA2 CHNCHN 36,50
28 Rui Wang MB2 CHNCHN 36,52
29 Shunri Jin M? CHNCHN 36,61 PR SB
30 Xuefeng Li MN3 CHNCHN 36,72
31 Xiang Wang MA2 CHNCHN 36,75 PR SB
32 Zixun Sun MA1 CHNCHN 36,80 PR SB
33 Zhiqiang Hu (1992) MSA CHNCHN 36,81
34 Zilong Wang MC2 CHNCHN 36,84 PR SB
35 Minghao Lyu MC2 CHNCHN 36,89 PR SB
36 Menglin Liu MN3 CHNCHN 36,92
37 Dongsheng Yang MC2 CHNCHN 37,01
38 Bohan Guan MC2 CHNCHN 37,03 PR SB
39 Yu Tang MB2 CHNCHN 37,05
40 Guowei Yang MB1 CHNCHN 37,10
41 Zhongyan Ning MB2 CHNCHN 37,15 PR SB
42 Zixin Lyu MN2 CHNCHN 37,20 PR SB
43 Jie Yang M? CHNCHN 37,22 PR SB
44 Zhenbao Zhao MSA CHNCHN 37,24 SB
45 Shengyuan Yin MB2 CHNCHN 37,50
46 Xiangzhi Yuan MA1 CHNCHN 37,51 PR SB
47 Chenxu Du MB2 CHNCHN 37,55(8)
48 Hongshui Pan MA1 CHNCHN 37,55(9)
49 Hongliang Sun M? CHNCHN 37,65
50 Shengnan Chen M? CHNCHN 37,67
51 Tiandi Bai MA1 CHNCHN 37,69
52 Wenhao Fu MB1 CHNCHN 37,79
53 Han Wang (1) M? CHNCHN 37,82
54 Yong Yao MB1 CHNCHN 37,83
55 Ming Zhang MB1 CHNCHN 37,91 PR SB
56 Yang Liu (3) M? CHNCHN 37,97 SB
57 Bopeng Qi M? CHNCHN 38,06
58 Jianan Liu MN2 CHNCHN 38,14
59 Qinglin Jia MA1 CHNCHN 38,16 PR SB
60 Boxi Li MA1 CHNCHN 38,33
61 Xianti Zhang MA2 CHNCHN 38,48
62 Yuxin Duan (1999) MB2 CHNCHN 38,87
63 Zhiguan Chen MB1 CHNCHN 38,90
64 Feng Qiu MB1 CHNCHN 38,92
65 Shengzhi Gao MA2 CHNCHN 39,00 PR SB
66 Jiaxin Sun (1) M? CHNCHN 39,03 PR SB
67 Hongnan Zhao MB2 CHNCHN 39,05 PR SB
68 Weihang Hao M? CHNCHN 39,13 PR SB
69 Tianyi Yang MB1 CHNCHN 40,48 PR SB
70 Yiming Lin M? CHNCHN 40,65 PR SB
71 Dongbin Gao M? CHNCHN 41,36 PR SB
72 Jinhui Ma M? CHNCHN 41,38 PR SB
WDR Yutong Xu M? CHNCHN
WDR Hao Sun M? CHNCHN

WRJ - Junior World Record, NRJ - Junior National Record, TR - Track Record, PR - Personal Record, SB - Season Best

Index

Table Views

Ladies

Men

Text-Only

SpeedskatingResults.com on Facebook