China - National Championships 2017

Urumqi (CHN)20 - 23 October 2016

500m Ladies21 October 2016

1 Jing Yu L30 CHNCHN 37,48 TR SB
2 Hong Zhang LSA CHNCHN 37,49 SB
3 Xiaoxuan Shi LN1 CHNCHN 38,87 SB
4 Huawei Li LA1 CHNCHN 38,99 SB
5 Nan Sun LA1 CHNCHN 39,07 SB
6 Yuning Sha LN3 CHNCHN 39,21(6)
7 Xue Lin LB2 CHNCHN 39,21(9)
8 Ruining Tian LN1 CHNCHN 39,24
9 Miao Han LN2 CHNCHN 39,39 PR SB
10 Xin Zhao (1992) LSA CHNCHN 39,40
11 Dan Bai LN1 CHNCHN 39,60
12 Yi Qu LN4 CHNCHN 39,69 SB
13 Kaiying Wang L? CHNCHN 39,82 PR SB
14 Shanna An LSA CHNCHN 39,88
15 Yangyang Qin LN1 CHNCHN 40,14
16 Chong Pei LN1 CHNCHN 40,16
17 Shuang Li (1997) LA2 CHNCHN 40,25(3)
18 Sining Yang LB2 CHNCHN 40,25(6)
19 Yu Tian LN1 CHNCHN 40,45
20 Xinyue Liu LB1 CHNCHN 40,50
21 Hanyue Guan LN2 CHNCHN 40,56
22 Lu Zhang (2000) LB2 CHNCHN 40,57
23 Tiange Hai LB1 CHNCHN 40,63
24 Chenyu Li L? CHNCHN 40,68(0)
25 Shuangshuang Wu LN2 CHNCHN 40,68(2)
26 Jiaying Tao LN4 CHNCHN 40,76
27 Jianlu Wang LN4 CHNCHN 40,88 SB
28 Ying Liu LSA CHNCHN 40,93 PR SB
29 Lina Zhang LA2 CHNCHN 40,94
30 Ziyang Li LA2 CHNCHN 41,07 SB
31 Xinmiao Zhang (2000) LB1 CHNCHN 41,25
32 Yue Zhang (1999) LB2 CHNCHN 41,36
33 Youdan Chang L? CHNCHN 41,37
34 Guanyue Wang LB2 CHNCHN 41,40 PR SB
35 Wenjia Wang LA1 CHNCHN 41,43
36 Xueqing Zhao LB2 CHNCHN 41,50 SB
37 Shuang Zhao LB2 CHNCHN 41,71
38 Wei Zhao (1996) LN1 CHNCHN 42,52
39 Yingyuan Sun L? CHNCHN 42,69
40 Haiqian Ma L? CHNCHN 42,71
41 Lulin Wang LB2 CHNCHN 42,73
42 Liuqing He LC2 CHNCHN 42,82
43 Yueting Wu LB2 CHNCHN 43,07 PR SB
44 Xinyu Li L? CHNCHN 43,89
45 Ke Ding LA2 CHNCHN 44,08 PR SB
46 Mingwei Ma L? CHNCHN 44,54 PR SB
WDR Jinyu Wang L? CHNCHN

TR - Track Record, PR - Personal Record, SB - Season Best

Index

Table Views

Ladies

Men

Text-Only

SpeedskatingResults.com on Facebook