China Cup 1

Urumqi (CHN)14 - 16 October 2016Source: skating.sport.org.cn

1500m Ladies15 October 2016

1 Mei Han LA2 CHNCHN 1.56,99 NRJ PR SB
2 Xue Zhan LSA CHNCHN 1.58,30 PR SB
3 Qishi Li LN4 CHNCHN 1.58,44
4 Jing Liu LSA CHNCHN 1.58,50
5 Ruining Tian LN1 CHNCHN 1.59,59 PR SB
6 Dan Li (1994) LN4 CHNCHN 1.59,64 PR SB
7 Xin Zhao (1992) LSA CHNCHN 2.00,64
8 Dan Wu LN4 CHNCHN 2.01,37 PR SB
9 Jiachen Hao LSA CHNCHN 2.01,67
10 Dongxue Xi LA1 CHNCHN 2.01,93 PR SB
11 Moyuan Xu LN4 CHNCHN 2.02,22
12 Jiaying Tao LN4 CHNCHN 2.02,93
13 Sining Yang LB2 CHNCHN 2.04,81 PR SB
14 Xintong Wang LA2 CHNCHN 2.04,88 PR SB
15 Yichi Liu LSA CHNCHN 2.05,05 SB
16 Weiping Gan LB1 CHNCHN 2.05,54 PR SB
17 Sisha Li LN1 CHNCHN 2.05,55 PR SB
18 Chong Pei LN1 CHNCHN 2.06,11 PR SB
19 Jian Wang LA2 CHNCHN 2.06,19 PR SB
20 Yining Zhao LA1 CHNCHN 2.06,41 PR SB
21 Xinmiao Zhang (2000) LB1 CHNCHN 2.06,70 PR SB
22 Xiangyu Chen LB2 CHNCHN 2.07,25 PR SB
23 Xin Zhang (1990) LSA CHNCHN 2.07,39 SB
24 Yue Gao LA2 CHNCHN 2.07,44 PR SB
25 Lilan Jin L? CHNCHN 2.08,04 SB
26 Xueqing Zhao LB2 CHNCHN 2.08,05 SB
27 Yuhan Ma LC2 CHNCHN 2.08,54 PR SB
28 Bihan Nazhatihan L? CHNCHN 2.08,64 SB
29 Jie Yang LA1 CHNCHN 2.08,88 SB
30 Yueting Wu LB2 CHNCHN 2.09,87 PR SB
31 Yueming Li L? CHNCHN 2.09,96 PR SB
32 Yuzhuo Yan LN1 CHNCHN 2.10,50 SB
33 Ziyang Li LA2 CHNCHN 2.10,88 SB
34 Biying Wang L? CHNCHN 2.10,90 PR SB
35 Jiahui Lai LA1 CHNCHN 2.11,45 SB
36 Yingyuan Sun L? CHNCHN 2.11,65 PR SB
37 Xiangyi Song LA2 CHNCHN 2.12,04 SB
38 Youdan Chang L? CHNCHN 2.12,31 PR SB
39 Ke Ding LA2 CHNCHN 2.13,61 PR SB
40 Jiayang Geng L? CHNCHN 2.14,07 PR SB
41 Xinyu Su LB1 CHNCHN 2.14,08 PR SB
42 Xuan Jia LB1 CHNCHN 2.14,43 PR SB
43 Shanshan Li LB1 CHNCHN 2.14,65 PR SB
44 Mingzhuo Xiu L? CHNCHN 2.14,99 PR SB
45 Baoqian Yang LB2 CHNCHN 2.15,62 PR SB
46 Rigu Su L? CHNCHN 2.18,27 PR SB
47 Liuqing He LC2 CHNCHN 2.18,96 PR SB
48 Jinming Qi LA1 CHNCHN 2.19,15 PR SB
49 Chaonan Yuan LB2 CHNCHN 2.19,38 PR SB
DQ Bing Lyu LB2 CHNCHN
DQ Yan Ma (2001) LC2 CHNCHN

NRJ - Junior National Record, PR - Personal Record, SB - Season Best

Index

Table Views

Ladies

Men

Text-Only

SpeedskatingResults.com on Facebook