China - National Championships 2016 / 13th National Winter Games Qualifier

Changchun (CHN)22 - 25 October 2015 Source: skating.sport.org.cn

1500m Ladies 22 October 2015

Rank Name Country Time
1 LI Qishi LN3 CHN CHN 1.59,91
2 ZHANG Hong LSA CHN CHN 2.00,11 SB
3 ZHAO Xin (1992) LN4 CHN CHN 2.00,83
4 HAO Jiachen LN4 CHN CHN 2.01,75
5 LIU Jing LSA CHN CHN 2.02,94
6 FU Chunyan LSA CHN CHN 2.03,73
7 LIU Yichi LSA CHN CHN 2.04,24 SB
8 ZHANG Xin (1990) LSA CHN CHN 2.04,56
9 ZHAN Xue LSA CHN CHN 2.05,12
10 HAN Fang LSA CHN CHN 2.05,77
11 LIU Feitong LN4 CHN CHN 2.06,38 SB
12 YANG Yue LN3 CHN CHN 2.07,15
13 WANG Tianqi LN3 CHN CHN 2.07,43 SB
14 LIN Xue LB1 CHN CHN 2.08,52 SB
15 CENG Weiwei LN2 CHN CHN 2.08,85
16 LIANG Dan LSA CHN CHN 2.09,16
17 WU Dan LN3 CHN CHN 2.09,32 SB
18 ZHAO Xueqing LB1 CHN CHN 2.09,36 SB
19 CHANG Chao LN4 CHN CHN 2.09,44 SB
20 WU Shuangshuang LN1 CHN CHN 2.10,17 SB
21 LIU Yibing LC2 CHN CHN 2.10,31 PR SB
22 YANG Sining LB1 CHN CHN 2.10,63 PR SB
23 LYU Bing LB1 CHN CHN 2.10,65 PR SB
24 WANG Jian LA1 CHN CHN 2.11,02
25 ZHANG Han (1) L? CHN CHN 2.11,31
26 LI Guangying LB1 CHN CHN 2.11,42 SB
27 MA Linlin LSA CHN CHN 2.11,79 SB
28 CHEN Xiangyu LB1 CHN CHN 2.13,04 PR SB
29 LI Yueming L? CHN CHN 2.13,23 PR SB
30 YIN Fei LN2 CHN CHN 2.13,63 SB
31 ZHANG Xinmiao (2000) LC2 CHN CHN 2.14,35
32 WU Yueting LB1 CHN CHN 2.14,44 PR SB
33 ZHAO Shuang LB1 CHN CHN 2.15,02
34 GAN Weiping LC2 CHN CHN 2.15,16 SB
35 LI Bingbing L? CHN CHN 2.17,27 SB
36 ZHANG Lu (2000) LB1 CHN CHN 2.20,57
37 YANG Yanhui LC2 CHN CHN 2.21,17
38 SU Xinyu LC2 CHN CHN 2.24,11 PR SB
39 LI Meiqi LB1 CHN CHN 2.24,44 SB
40 DU Xiaopeng LC2 CHN CHN 2.27,23 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best