Chelyabinsk Region Open Cup - Masters

Chelyabinsk (RUS)7 April 2018Source: Yu. Zhemchuzhnikov

SpeedskatingResults.com on Facebook