Jin Jingzhu

CHNChina (CHN)

<Prev 1 Next>
Summer Cup Heerenveen Heerenveen (NED) 14 July 2018
500m 14 July 2018 40,27 SB
1000m 14 July 2018 1.22,64 SB
China Cup Final Urumqi (CHN) 23 - 25 March 2018
500m 23 March 2018 39,05 PR SB
500m (2) 23 March 2018 39,31
1000m 25 March 2018 1.17,75 PR SB
China - Sprint Championships 2018 Urumqi (CHN) 17 - 18 March 2018
500m 17 March 2018 39,58 PR SB
1000m 17 March 2018 1.18,76 PR SB
500m 18 March 2018 39,24 PR SB
1000m 18 March 2018 1.19,95
China - Single Distances Championships 2018 Harbin (CHN) 27 - 30 December 2017
1000m 29 December 2017 1.19,62 PR SB
1500m 30 December 2017 2.04,84 PR SB
China Cup 4 Daqing (CHN) 17 - 19 November 2017
500m 17 November 2017 40,53 PR SB
500m (2) 17 November 2017 39,99 PR SB
1000m 18 November 2017 1.21,97
1500m 19 November 2017 2.08,52
China Cup 3 Harbin (CHN) 10 - 12 November 2017
1000m 11 November 2017 1.20,64 PR SB
1500m 12 November 2017 2.06,55 PR SB
China Cup 2 Changchun (CHN) 20 - 22 October 2017
500m 20 October 2017 40,67 PR SB
500m (2) 20 October 2017 40,60 PR SB
1000m 21 October 2017 1.21,59
3000m 21 October 2017 4.34,04 PR SB
1500m 22 October 2017 2.07,62 PR SB
China Cup 1 Changchun (CHN) 13 - 15 October 2017
1000m 14 October 2017 1.20,99 PR SB
<Prev 1 Next>