Ma Ruijie

CHNChina (CHN)

<Prev 1 Next>
China - Junior Championships 2019 Daqing (CHN) 10 - 13 January 2019
500m 10 January 2019 42,11
1500m 10 January 2019 2.09,26
1000m 11 January 2019 1.23,40 PR SB
3000m 11 January 2019 4.45,35
China - National Championships 2019 Harbin (CHN) 3 - 6 January 2019
500m 3 January 2019 42,98
3000m 3 January 2019 4.43,06
1500m 4 January 2019 2.14,27
National League 4 Harbin (CHN) 16 - 18 November 2018
500m 16 November 2018 42,16
3000m 17 November 2018 4.35,73 PR SB
1500m 18 November 2018 2.08,84
National League 3 Harbin (CHN) 9 - 11 November 2018
500m 9 November 2018 42,43
5000m 10 November 2018 8.12,95 PR SB
1500m 11 November 2018 2.09,84
Junior World Cup Selection Competition Changchun (CHN) 27 - 28 October 2018
1500m 27 October 2018 2.06,72
3000m 28 October 2018 4.34,41
National League 2 Changchun (CHN) 19 - 21 October 2018
3000m 20 October 2018 4.32,72 PR SB
1500m 21 October 2018 2.08,41
Time Trials Calgary (CAN) 8 September 2018
1500m 8 September 2018 2.02,53 PR SB
Time Trials Calgary (CAN) 25 August 2018
500m 25 August 2018 41,54 PR SB
3000m (2) 25 August 2018 4.45,99 SB
Test Races Urumqi (CHN) 23 - 24 September 2017
1500m 23 September 2017 2.07,80 PR SB
3000m 24 September 2017 4.38,39 PR SB
<Prev 1 Next>